Persoonlijk voornaamwoord 3de 4de naamval


              Voorzetsels & Naamvallen
Akkusativ (4) & Dativ (3)
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les


              Voorzetsels & Naamvallen
Akkusativ (4) & Dativ (3)

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Na deze les:
 • Ken je de voorzetsels met de 4e en de 3de naamval en kun je ze toepassen.
 • Ken je het persoonlijk en vragend voornaamwoord en kun je ze in de 4e en 3de naamval toepassen

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

4de naamval

Slide 6 - Tekstslide

voorzetsels
4e naamval

Slide 7 - Woordweb

Na onderstaande voorzetsels volgt een 4e naamval  
        
De 4e naamval is gelijk aan het zinsdeel:        lijdend voorwerp/Akkusativ
                                                                                    
                     
                        durch   ohne    für   gegen   um   bis


                            ezelsbruggetje =  DOFGUB
                                  

Slide 8 - Tekstslide

       Vertaal de voorzetsels
door
voor
tegen
zonder 
om
tot
durch 
  für
gegen
ohne
um
bis

Slide 9 - Sleepvraag
de 4e naamval (Akkusativ) & persoonlijk voornaamwoord

Slide 10 - Tekstslide

Persoonlijk voornaamwoord in de 1e en 4e  naamval

1e naamval:
 • ik          jij         hij        zij        het       wij      jullie      zij         u
 • ich       du       er         sie        es       wir      ihr          sie      Sie 
4e naamval:
 • mij       jou      hem    haar    het      ons     jullie     hun/hen     u  
 • mich   dich   ihn       sie       es        uns     euch          sie         Sie


Slide 11 - Tekstslide

Persoonlijk voornaamwoorden in de 1e naamval
De 1e naamval is gelijk aan het zinsdeel: onderwerp/Subject
1e naamval:
 • ik         jij      hij     zij      het     wij      jullie        zij         u
 • ich     du     er      sie    es       wir       ihr           sie        Sie 

Voorbeeld:                         Vraag: Wie of wat komt morgen langs?
 • Ik kom morgen langs.     Ich komme morgen vorbei.
 • ik/Ich = onderwerp
= altijd het onderwerp!! 
   (vraag: wie + persoonsvorm)
Kan een zelfstandig naamwoord vervangen

Slide 12 - Tekstslide

Persoonlijk voornaamwoord in de  4e naamval
De 4e naamval is gelijk aan het zinsdeel lijdend voorwerp/Akkusativ
4e naamval:
 • mij       jou      hem    haar     het      ons     jullie     hun/hen      u  
 • mich   dich    ihn        sie        es       uns     euch         sie          Sie

Voorbeeld:
 • Zij komt zonder hem.   Sie kommt ohne ihn.
 • Akkusativ

Slide 13 - Tekstslide

Persoonlijk voornaamwoord 4e naamval
lijdend voorwerp/ Akkusativ
4e naamval:
 • mij       jou      hem    haar    het     ons     jullie     hun/hen     u  
 • mich   dich   ihn       sie       es       uns     euch         sie          Sie

Voorbeeld:
 • Ik heb het gevonden!                          Vraag:  Wie of wat heb ik gevonden?
 • Ich habe es gefunden!
 • Lijdend voorwerp/ Akkusativ


= altijd lijdend voorwerp!! 
   (vraag: wie/wat + gezegde + onderwerp)
habe = persoonsvorm
habe gefunden = gezegde
ich = onderwerp

Was habe ich gefunden? 
Wat heb ik gevonden?
Antwoord: es

Slide 14 - Tekstslide

Personalpronomen Akkusativ (4e naamval)
mich
es
uns
euch
sie (mv)
sie (ev)
dich
Sie
ihn
wen?
mij
haar
wij
jou
hen
het
jullie
u
hem
wie?

Slide 15 - Sleepvraag

Het vragend voornaamwoord  "wie"  in het Duits.


1e naamval: wie =  wer           Wie is dat?            Wer ist das?     
4e naamval: wie = wen          Voor wie is dat?  Für wen ist das?


Slide 16 - Tekstslide

Vragend voornaamwoord in de juiste naamval:
Für w.... hast du diese Geschenke gekauft?
A
wer
B
wen
C
wem
D
wessen

Slide 17 - Quizvraag

Het persoonlijk voornaamwoord U in de 4e naamval is?
A
sie
B
Sie
C
euch
D
ihn

Slide 18 - Quizvraag

Welk vragend voornaamwoord hoort er te staan?
....... bist du? Ich bin Natascha.
A
Wer
B
Wie
C
Was
D
Woher

Slide 19 - Quizvraag

Persoonlijk voornaamwoord 4e naamval
Wat is 'om jullie' in het Duits?
A
für dich
B
um euch
C
ohne mich
D
ohne ihn

Slide 20 - Quizvraag

1e en 4e naamval van:
ik en mij
A
ich - mich
B
ich - mir
C
ich - dich
D
ich - dir

Slide 21 - Quizvraag

1e en 4e naamval van:
wij en ons
A
wir - mich
B
wir - es
C
wir - euch
D
wir - uns

Slide 22 - Quizvraag

Wanneer krijg je de 4e naamval in het Duits?
Er zijn twee mogelijkheden..........

Slide 23 - Open vraag

Samengevat: Wat moet je kennen en kunnen ?
Voorzetsels 4e naamval en hun betekenis:
 • durch, ohne, für, gegen, um,bis                     DOFGUB
 • Daarna het persoonlijk voornaamwoord in de 4e naamval toepassen
                
      enkelvoud:             ich für mich                       meervoud:           wir   für uns
                                          du  für dich                                                           ihr   für euch
                                          er   für ihn                                                              sie   für sie
                                          sie für sie                                                               Sie   für Sie
                                          es  für es 

Slide 24 - Tekstslide

Ik ken de 4de naamval al goed.
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

3de naamval

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Duitse voorzetsels
+ 3e naamval

Slide 29 - Woordweb

'naar' wordt in het Duits vertaald door...
A
zu
B
nach
C
nar
D
nach of zu

Slide 30 - Quizvraag

Ich gehe zu... (jou).
A
dir
B
dich
C
mir
D
ihm

Slide 31 - Quizvraag

... (jullie) geht in die Schule
A
euch
B
sie
C
ihr
D
ihnen

Slide 32 - Quizvraag

Mit ... (hem) ist alles viel schöner.
A
ihn
B
ihm
C
er
D
dir

Slide 33 - Quizvraag

ihr
euch
Ihnen
uns
du
mit... (haar)
bei ... (jullie)
nach (U)
zu ... (ons)
(jij) ... gehst

Slide 34 - Sleepvraag

Welk rijtje voorzetsels hoort bij de derde naamval?
A
aus, durch, für, von, zu, bei
B
seit, aus, für, in, an, bei, mit
C
aus, bei, mit, nach, seit, von, zu
D
mit, seit, zu, aus, neben, zwischen

Slide 35 - Quizvraag

(hij) gaat...
zu ... (haar)
A
er - ihr
B
ihr - ihm
C
ihm - ihr
D
er- sie

Slide 36 - Quizvraag

(U) ... sind
bei ... (hen)
A
Sie- euch
B
sie- Ihnen
C
sie- ihm
D
Sie- ihnen

Slide 37 - Quizvraag

Wanneer gebruik je het persoonlijk voornaamwoord in de 3de naamval?

Slide 38 - Open vraag