6STW - reported speech

1 / 31
volgende
Slide 1: Video
EngelsSecundair onderwijs

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

"I'll go to the store"
is an example of
A
direct speech
B
indirect speech

Slide 2 - Quizvraag

Link the sentences
Eva said she could use some help  
Sarah said "I lost my phone" 
and then I said that her phone was in her hand 
She told me "I will walk the dog 
He said he would do the dishes
Direct speech

Reported speech

Slide 3 - Sleepvraag

"Guess what. I'm getting married!"

"She said she was getting married".
Pablo
Pablo's friend
Who is using reported speech?
Pablo
Pablo's friend

Slide 4 - Sleepvraag

Present
Past
Simple
Continuous
Perfect
I work
I worked
I am working
I was working
I had worked
I have worked

Slide 5 - Sleepvraag

We gebruiken reported speech om op een later tijdstip te herhalen wat wij zelf hebben gezegd, of wat iemand anders heeft gezegd. 

Direct speech:
"We are trying to pay attention!"

Indirect speech: 
They said (that) they were trying to pay attention. 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Kijk op de volgende slide goed naar de twee zinnen (direct en indirect) en wat er in een andere kleur is geschreven. 
Probeer alvast de volgende vragen te beantwoorden voor jezelf: 

  • Wat gebeurt er met de werkwoordstijd als je herschrijft van directe naar indirecte rede?
  • Wat gebeurt er met persoonlijke voornaamwoorden (I, you, us, them) en bezittelijke voornaamwoorden (his, her, our) als je herschrijft van directe naar indirecte rede?
  • Wat gebeurt er met uitdrukkingen van plaats en tijd als je herschrijft van directe naar indirecte rede?

Slide 8 - Tekstslide

Direct speech: 
Indirect speech: 
"It is cold here." 
She said it was cold there
"We won our match yesterday."
They said they had won their match the day before
"I will help you."
The teacher said he would help me 
"I have written a book."
He said he had written a book. 
"We have been working too hard today."
They said they had been working too hard that day. 
I'm going to do my homework tonight. 
She said she was going to do her homework that night

Slide 9 - Tekstslide

Basic rules
  • Wanneer je rapport over iets in het verleden (he said)
  • Werkwoord veranderen ('I am nice' > you said you were nice)
  • Je verandert persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden
  • Je verandert tijdsbepalingen (bv. 'tonight' > 'that night')

Slide 10 - Tekstslide

Which things would you have to change in this sentence if you changed it to reported speech?
"I hate it here!"
She said ...
A
I / here
B
I / hate
C
hate / hear
D
I / hate / here

Slide 11 - Quizvraag

Rewrite in reported speech:
"Are you tired?"
A
He asked if I am tired
B
He asked if I was tired
C
He asked am I tired?
D
He asked if you are tired.

Slide 12 - Quizvraag

Rewrite in reported speech:
"I have a toothache."
A
He said that I had a toothache.
B
He said that he has a toothache.
C
He said that he had a toothache.
D
he said that you have a toothache

Slide 13 - Quizvraag

Rewrite in reported speech:
'I can't find my hairbrush.'
A
Gemma said I couldn't find my hairbrush.
B
Gemma said she can't find her hairbrush
C
Gemma said she couldn't find her hairbrush

Slide 14 - Quizvraag

Rewrite in reported speech:
I'm going to the store.
A
She said she was going to the store.
B
She says she is going to the store.
C
She had said she was going to the store.
D
She was saying she was going to the store.

Slide 15 - Quizvraag

Complete the sentence in reported speech.
"We went out last night."
She told me that ...

Slide 16 - Open vraag

Complete the sentence in reported speech.
"He works in a bank."
She said that ...

Slide 17 - Open vraag

Complete the sentence in reported speech.
"Lucy will come later."
She said that ...

Slide 18 - Open vraag

Complete the sentence in reported speech.
"You should go to bed early."
She told me ...

Slide 19 - Open vraag

Write the sentence in reported speech.
"Where does she park her car?"
He asked me ...

Slide 20 - Open vraag

Write the sentence in reported speech.
"I was sleeping when Julie called."
She said that ...

Slide 21 - Open vraag

Complete the sentence in reported speech.
"Could you please be quiet."
She asked us ...

Slide 22 - Open vraag

Complete the sentence in reported speech.
'We played tennis for our school,' said Alina.
She said that...

Slide 23 - Open vraag

Complete the sentence in reported speech.
"Can I have an apple?'
She asked ...

Slide 24 - Open vraag

Put in reported speech:
'We want our jobs back!', we said.

Slide 25 - Open vraag

Which is correct?
"I'm working hard."
He said....
A
...that he is working hard .
B
...that he was working hard.
C
...that he works hard.
D
...that he worked hard .

Slide 26 - Quizvraag

Which is correct?
"I will meet you all at school tomorrow."
She said...
A
She will meet us all at school the next day.
B
she will meet us all at school tomorrow.
C
she would meet us all at school tomorrow
D
she would meet us all at school the next day.

Slide 27 - Quizvraag

Which is correct?
"I haven't seen him since last night."
She said...
A
she hadn't seen him since the previous night.
B
she hadn't seen him since last night
C
she hasn't seen us since the previous night
D
she hasn't seen him since the previous night.

Slide 28 - Quizvraag

Now try this one....
"I haven't finished my homework yet."
He said (that) ....

Slide 29 - Open vraag

"I am tired because I have been working too hard."
She said (that)....

Slide 30 - Open vraag

What now?
Bookwidget on Reported Speech
Exercises under weblinks
If ok, revisit vocabulary on clothing in Quizlet list
(test after autumn break)

Slide 31 - Tekstslide