W25-bio_1M_1MK_Thema 7_BS 1 en 2

Welkom bij BVJ Digitaal
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Welkom bij BVJ Digitaal

Slide 1 - Tekstslide

Thema 7 Bloemen, Vruchten en Zaden

Leerdoelen BS 1 en 2:


Je leert:

de bouw en de functie van bloemen.

hoe bestuiving in zijn werk gaat


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

BS 1 Bloemen
De meeste bloemen hebben ongeveer dezelfde bouw, maar kunnen er wel heel verschillend uitzien. 

Een bloem staat op een bloemsteel. 
De bloembodem bestaat uit de bloemkelk met kelkbladeren.

De bloemkroon bestaat uit kroonbladeren.


Slide 4 - Tekstslide

De bouw van een bloem
Hiernaast zie je een schematische tekening van een bloem.

De kelkbladeren beschermt de bloem tegen uitdroging en kou als het nog in de knop zit 

Slide 5 - Tekstslide

Bloemkroon

De bloemkroon bestaat uit kroonbladeren


Deze is bij veel bloemen opvallend gekleurd.


Waarom is dit denk je?

Slide 6 - Tekstslide

Meeldraden

Zijn de mannelijke voortplantinsorganen van de plant.


Ze bestaan uit: helmdraad en helmknop.


Slide 7 - Tekstslide

Meeldraad

De helmknop bestaat uit helmhokjes 


In de helmhokjes ontstaat stuifmeel


Stuifmeel bestaat uit stuifmeelkorrels


Dit zijn de manneljke geslachtscellen van een plant.


Slide 8 - Tekstslide

Stampers

Zijn de vrouwelijke voortplantingsorganen van de plant.


Sommige planten hebben 1 stamper, anderen hebben er meerdere.


Bestaat uit een stempel, stijl en vruchtbeginsel.


Slide 9 - Tekstslide

Stampers

In het vruchtbeginsel bevinden zich 1 of meerdere zaadbeginsels.


In een zaadbeginsel ontstaat één eicel

Dit is de vrouwelijke geslachtcel van een plant. 


In iedere eicel zit een kern.

Slide 10 - Tekstslide

Nectar
Veel bloemen maken nectar

Nectar is een zoet sap en lokt insecten aan

Bijen maken honing van nectar

Slide 11 - Tekstslide

Waaruit bestaat een bloemkroon?
A
Meeldraden
B
stuifmeelkorrels
C
kroonbladeren
D
nectar

Slide 12 - Quizvraag

Waarom zijn kroonbladeren groot en opvallend?
A
Dat is mooi om te zien
B
Dan trappen de mensen er minder snel op
C
Dat heeft geen reden
D
Voor het aanlokken van insecten

Slide 13 - Quizvraag

Hoe heten de mannelijke voortplantingsorganen?
A
meeldraden
B
helmhokje
C
helmknop
D
stuifmeel

Slide 14 - Quizvraag

Hoe heten de vrouwelijke voortplantingsorganen?
A
zaadbeginsel
B
stampers
C
vruchtbegingsels
D
eicel

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Video

BS 2 Bestuiving

Bestuiving:

Is het overbrengen van de stuifmeel van een meeldraad op de stempel van een stamper.


Dit kan alleen als de stuifmeel op de stempel komt van DEZELFDE bloem.


Er zijn 2 manieren van bestuiving:

via insecten 

via de wind

Slide 17 - Tekstslide

Insectenbloemen:


De insecten zorgen voor de bestuiving.


Hebben grote, opvallende bladeren.

Windbloemen:


De wind zorgt voor bestuiving.Vaak klein en onopvallend gekleurd

Slide 18 - Tekstslide

Wat moet je maken?
Thema 7 BS 1 : opdr 1 tot en met 7
BS 2: opdr 9, 11 tot en met 13

Doe dit op de digitale omgeving van 'Biologie voor jou' via je Magister accountSlide 19 - Tekstslide