GAM1 unit 1 recap part 1

First 10 minutes

- Telephone in "hotel"
- On your desk: book/ notebook/ pencil case / agenda

- Read your English book
- Study words unit 1

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

First 10 minutes

- Telephone in "hotel"
- On your desk: book/ notebook/ pencil case / agenda

- Read your English book
- Study words unit 1

Slide 1 - Tekstslide

Today!
Welcome 5 min
TEST DATE 5 min 
planning for test 5 min 
grammar recap 15 min 
assignments 15 min 
homework5 min 

Slide 2 - Tekstslide

TEST DATE
Test unit 1
WEDNESDAY OCTOBER 25TH

What to study:
page 42 - 49
words - expressions 
grammar: personal pronouns - possesive adjectives + pronouns - te verb TO BE - a/an - to verb TO HAVE GOT 

Slide 3 - Tekstslide

learning goals
After this lesson you: 
- know more about how/ what to plan to prepare for the test 
- know how to use personal pronouns and possesive pronouns

Slide 4 - Tekstslide

HOW ARE WE DOING?

Slide 5 - Tekstslide

Personal pronouns

Slide 6 - Woordweb

Personal Pronouns

(persoonlijke voornaamwoorden)

Slide 7 - Tekstslide

Maak deze zin af:
Personal pronouns...
A
vertellen iets over de uitspraak van woorden
B
verwijzen naar mensen dieren of dingen
C
verwijzen nooit naar dieren of dingen
D
gebruik je om bezit aan te geven

Slide 8 - Quizvraag

Personal Pronouns
timer
1:00
I
You
She
We
You
They
He
It
Jij/je
Wij/we
Zij/ze
Ik
Jullie
Hij
Zij
Het

Slide 9 - Sleepvraag

Which of these words is a personal pronoun?
A
Orange
B
you
C
car
D
blue

Slide 10 - Quizvraag

Kies de juiste personal pronoun

..... is sitting in the garden
A
She
B
Him

Slide 11 - Quizvraag

A personal pronoun:
My brother is nice. ..... is 26 years old.
A
you
B
she
C
he
D
him

Slide 12 - Quizvraag

Welke Personal Pronoun kan je als vervanging gebruiken?
They
She
He
It
We
Sister
Boy
School
Dad
Cars
Emily & Jack
Bike
Sophia and I
Parents
Teacher

Slide 13 - Sleepvraag

Grammar: possesive pronouns (bezittelijke voornaamwoorden)

Je gebruikt bezittelijke voornaamwoorden om aan te geven van wie iets is. Een bezittelijk voornaamwoord staat voor een zelfstandig naamwoord.

Slide 14 - Tekstslide

possesive pronouns

Slide 15 - Tekstslide

Grammar: possesive pronouns
In het Engels zijn een aantal manieren om "bezit" aan te duiden. 
VB:
- This is my car. 
- It is mine

Slide 16 - Tekstslide

Possesive pronouns
This is my car  --> This car is mine 

He is your brother --> that brother is yours 

That book is from him --> that book is his

Slide 17 - Tekstslide

Choose the correct possesive pronoun.
That ball is ................ (van hem).


A
her
B
his
C
my
D
their

Slide 18 - Quizvraag

Choose the correct possesive pronoun.
That is ............. (haar) dog.
A
him
B
us
C
her
D
me

Slide 19 - Quizvraag

My father drives a truck. ..........truck is very big.
A
her
B
his
C
our
D
your

Slide 20 - Quizvraag

My grandparents love to dance in ........dancing shoes.
A
his
B
her
C
their
D
they

Slide 21 - Quizvraag

My ipad is missing. Can I use ...............?
A
mine
B
yours
C
his
D
hers

Slide 22 - Quizvraag

Homework
Make a planning to study for the test. 

Study for the test!
words + expressions
grammar (engelsklaslokaal.nl) 

Slide 23 - Tekstslide