cross

Jongeren les 4

Jongeren


4. Bij welke groep hoor je?
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Maatschappijleervmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Jongeren


4. Bij welke groep hoor je?

Slide 1 - Tekstslide

Wat is socialiseren?
A
Bewust of onbewust aanleren van normen en waarden
B
Je netjes gedragen
C
Bewust aanleren van normen en waarden
D
Onbewust aanleren van normen en waarden

Slide 2 - Quizvraag

Voorbeeld waardoor je socialiseert is:
A
Bij vrienden
B
Thuis
C
Door je geloof
D
Door de overheid

Slide 3 - Quizvraag

Je fiets is gestolen omdat hij niet op slot stond, is een vb van leren door:
A
Informatie/aanwijzing
B
Imitatie
C
Ervaring
D
Experimenteren

Slide 4 - Quizvraag

Internalisatie is
A
Bewust of onbewust aanleren van normen en waarden
B
Letten op hoe mensen zich gedragen
C
Aangeleerde normen en waarden gaan automatisch
D
Laten weten of iemand iets goed of fout doet

Slide 5 - Quizvraag

Geef een voorbeeld van groepsdruk

Slide 6 - Open vraag

Geef een voorbeeld van een generatieconflict

Slide 7 - Open vraag

Telefoons weg, schrift erbij pakken


4. Bij welke groep hoor je?

Slide 8 - Tekstslide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?
  • De plaats waar je vandaan komt.

  • Het geloof dat je hebt.

  • Het hebben van dezelfde belangen of problemen.

  • Dezelfde smaak en interesses hebben.

Slide 9 - Tekstslide

Jongerenculturen
  • Jongerenculturen zijn ontstaan in de jaren 60 van de vorige eeuw:

  1. kwam er meer welvaart. 
  2. kregen jongeren meer vrije tijd.
  3. wilden jongeren zich afzetten tegen hun ouders.

Slide 10 - Tekstslide

Wij tegenover zij
Polarisatie: tegenstellingen tussen twee groepen zijn zo groot dat het problemen oplevert.

Vb: lopen in een Ajaxshirt in Rotterdam

Slide 11 - Tekstslide

Geef één voorbeeld van iets waardoor groepsgevoel ontstaat

Slide 12 - Open vraag

Geef een voorbeeld van polarisatie

Slide 13 - Open vraag

Na deze les ken je/kun je
Begrippen: polarisatie

Je weet waarom mensen in groepen willen leven en waardoor deze ontstaan.

Je weet wanneer en hoe de jeugdculturen zijn ontstaan.

Slide 14 - Tekstslide