Het Grote mboRijnland introductiespel 2022 v2

Het
Grote mboRijnland Introductiespel
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
Marketing & CommunicatieMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Het
Grote mboRijnland Introductiespel

Slide 1 - Tekstslide

Deze quiz bevat diverse spellen met vragen over mboRijnland.

Ga via portaal.mborijnland.nl -> startpagina medewerkers

Slide 2 - Tekstslide

Het
Grote mboRijnland Introductiespel


50/50
Het onderwijs staat bol van de afkortingen.

Slide 3 - Tekstslide

1. We beginnen met een paar korte eenvoudige afkortingen: waar staat MBO voor ?
A
Middelbaar beroepsonderwijs
B
Middelbare beroepsopleiding

Slide 4 - Quizvraag

2. Het onderwijs kent twee medewerkersgroepen. Welke groep wordt afgekort met OP?
A
Onderwijzend personeel
B
Ondersteunend personeel

Slide 5 - Quizvraag

3. De andere medewerkersgroep wordt afgekort als OBP en is ondersteunend aan het onderwijsproces. Wat is de volledige omschrijving voor OBP?
A
onderwijs- en beroeps-ondersteunend personeel
B
ondersteunend en beheerspersoneel

Slide 6 - Quizvraag

4. Het mbo kent twee opleidingsvarianten BOL en BBL.
Volgt een student de BOL variant, dan gaat de student full time naar school en loopt hij/zij gedurende diverse periodes stage. Waar staat de afkorting BOL voor?
A
Beroeps Onderwijs Leerweg
B
Beroeps Opleidende Leerweg

Slide 7 - Quizvraag

5. Een BBL student werkt bij een erkend leerbedrijf en volgt daarnaast een mbo opleiding. Hij/zij werkt tijdens de opleiding 3 of 4 dagen en komt slechts 1 of 2 dagen naar school. Wat is de volledige omschrijving voor BBL?
A
Beroeps Begeleidende Leerweg
B
Begeleide Beroeps Leerweg

Slide 8 - Quizvraag

6. De STOER is de wegwijzer voor elke opleiding. De STOER is een onderdeel van de onderwijsovereenkomst en beschrijft de inhoud van de opleiding, de leertrajecten, begeleiding, exameneisen en diplomering. De naam STOER is een samenvoeging van drie woorden, welke?

A
Studiegids , Onderwijs en Examenregeling
B
Studenten-, Opleiding en Examenregeling

Slide 9 - Quizvraag

7. Gaat de student op stage, dan gaat hij/zij een POK aan met een leerwerkbedrijf. Wat is een POK?
A
Praktijk onderwijsovereenkomst
B
Praktijkovereenkomst

Slide 10 - Quizvraag

8. De opleiding is beschreven in de OC.
Waar staat OC voor?
A
Opleidingscatalogus
B
Onderwijscatalogus

Slide 11 - Quizvraag

9. mboRijnland heeft meerdere locaties die afgekort worden op de straatnaam. LMS staat voor Lammenschans, Leiden. Hoe wordt locatie Woerden afgekort?
A
AMB
B
PLB

Slide 12 - Quizvraag

Het
Grote mboRijnland Introductiespel


Deel 2
Per seconde wijzer

Slide 13 - Tekstslide

HRM
Je ziet zo 8 veel gestelde vragen, sleep de vraag naar de plaats op het medewerkersportaal waar je zelf het antwoord kunt vinden. 

Slide 14 - Tekstslide

Mobility concept (via applicatieportaal)



AFAS -> loonstroken jaaropgaven
(applicatie via applicatieportaal)

AFAS -> declaraties 
(via applicatieportaal)

AFAS -> Verlof
(via applicatieportaal)

Hoe declareer je je reiskosten? 

Waar kun je je salarisspecificaties inzien
Hoe declareer ik studiekosten?
Hoe vraag ik vakantiedagen aan? (OBP)

Slide 15 - Sleepvraag

Bring your Own Device regeling (zie info
CAO MBO 2022
Strategie & Advies-> HRM _> arbeidsomstandigheden (zie portaal)
Strategie & Advies-> HRM _> arbeidsvoorwaarden (zie portaal)
Hoe heet de regeling omtrent de aanschaf van een laptop, telefoon etc

Waarin staan alle arbeidsvoorwaarden  voor mbo medewerkers?

Ik ben ziek en kan niet werken. Wat is de regeling binnen mboRijnland?
Ik werk veel thuis. Is hiervoor een regeling binnen mboRijnland?

Slide 16 - Sleepvraag

Tips & hulp medewerkers
Je krijgt zo 8 veel gestelde vragen. Sleep de vragen naar de plek op het medewerkersportaal waar je de informatie kunt vinden.

Slide 17 - Tekstslide

Tips & Hulp medewerkeres -> Wifi & Telefonie (naar portaal)
Tips & Hulp medewerkers -> communicatie toolbox (naar portaal)
Wie is Wie
(zie portaal)
Tips & Hulp medewerkers -> Werkapparatuur (naar portaal)
Tips & hulp medewerkers -> account&Pas (zie portaal)
Waar vind ik een intern telefoonnummer?
E-mail instellen / handtekening

Hoe stel ik een digibord in?
Hoe stel ik de wifi van mboRijnland in?

Slide 18 - Sleepvraag

Tips & Hulp medewerkeres -> Wifi & Telefonie (naar portaal)
Tips & Hulp medewerkers -> communicatie toolbox (naar portaal)
Tips & Hulp medewerkers -> Werkapparatuur (naar portaal)
Tips & hulp medewerkers -> account&Pas (zie portaal)
Hoe bel ik via teams en stel ik dit in op mijn laptop?

Hoe kan ik documenten printen of scannen?

Oeps,  ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe wijzig ik het?
Hoe gebruik ik mijn mboRijnlandpas?

Slide 19 - Sleepvraag

Huisstijl en instellingen
Je krijgt zo 8 veel gestelde vragen. Sleep de vragen naar de goede antwoorden.
(alle antwoorden kun je vinden op het medewerkersportaal)

Slide 20 - Tekstslide

huisstijl
Tips & Hulp medewerkers -> communicatie toolbox (naar portaal)
team achtergrond

sjablonen

Slide 21 - Sleepvraag

  • Het
  • Grote mboRijnland Introductiespel


Deel 3
2 voor 12

Slide 22 - Tekstslide

Er volgen nu 12 vragen over mboRijnland, de colleges en Centra. 
Verzamel de letters en er ontstaat een 12-letter woord.
Verstuur je antwoord

Slide 23 - Tekstslide

1. Dit college verzorgt opleidingen samen met het bedrijfsleven in de CIV zorg
A
De vijfde letter van de naam op 11

Slide 24 - Quizvraag

2. Studenten van dit college helpen je graag in de blue scool te Zoetermeer
A
De eersteletter van de naam op 4

Slide 25 - Quizvraag

3. Leven Lang Ontwikkelen maakt onderdeel uit van de strategie van mboRijnland.
Onder welke naam staat dit onderdeel in de regio bekend?
A
De derde letter van de naam op 1

Slide 26 - Quizvraag

4. Wanneer je als docent/slb'er te maken krijgt met studenten, die leerproblemen, gedragsproblemen of een lastige thuissituatie hebben, dan kan het OSC jou en de student daarbij ondersteunen.
Wat is de volledige naam van het OSC?
A
De zesde letter van de naam op 6

Slide 27 - Quizvraag

5. Deze 15 mensen, afkomstig uit de verschillende colleges en de diensten, behartigen de belangen van medewerkers van mboRijnland als groep.
A
De laatste letter van de naam op 12

Slide 28 - Quizvraag

6. De directie van het college Techniek & ICt bestaat uit 2 personen.
A
De eerste letter van hun voornamen op 8

Slide 29 - Quizvraag

7. Bij dit college kunnen studenten, die nog niet beschikken over een startkwalificatie of niet direct kunnen doorstromen naar het mbo, een entree diploma behalen die hen een betere positie op de arbeidsmarkt biedt.
A
De vierde letter van de naam op 5

Slide 30 - Quizvraag

8. Bij welk college zitten de studenten op hoogte?
(Opleiding: outdoor activiteiten)
A
De eerste letter van de naam op 3

Slide 31 - Quizvraag

9. Dit centrum bestaat uit meerdere strategische diensten
A
De tweede letter van het derde woord op 10

Slide 32 - Quizvraag

10. Het Centrum voor Service & Support van mboRijnland richt zich in de operationele bedrijfsvoering op het continu verbeteren van de servicekwaliteit, het optimaal organiseren en het gelijktijdig waarde toevoegen voor de student. Dit team verzorgt de administratieve zaken rondom instroom, doorstroom en uitstroom van studenten.

Op welke locatie heeft dit centrum zijn standplaats?
A
De eerste letter van het team op 10

Slide 33 - Quizvraag

11. Het onderwijs is de afgelopen jaren steeds ‘digitaler’ geworden. Dit centrum (CI&I) ondersteunt de organisatie in deze verandering met uiteenlopende innovatieprojecten.
A
De eerste letter van het derde woord op 7

Slide 34 - Quizvraag

12. Dit college biedt jongeren en volwassenen van 16 jaar of ouder de kans om alsnog een diploma te halen voor vmbo-tl, havo of vwo. (naam schooljaar 2022-2023)
A
De eerste letter van de naam op 2

Slide 35 - Quizvraag

Verzend het 12 letter woord

Slide 36 - Open vraag

Het
Grote mboRijnland Introductiespel


Deel 4
Wie kent mboRijnland

Slide 37 - Tekstslide

Wie is geen lid van college van bestuur
mboRijnland?
A
Oege de Jong
B
Otto Jelsma
C
Saskia Schenning
D
Adnan Tekin

Slide 38 - Quizvraag

In hoeveel plaatsen en locaties vind je mboRijnland?
A
12 locaties 4 plaatsen
B
12 Locaties 6 plaatsen
C
14 Locaties 5 plaatsen
D
15 Locaties 6 plaatsen

Slide 39 - Quizvraag

mboRijnland heeft 3 kernwaarden. Welke hoort er niet bij
A
Verbinding
B
Vertrouwen
C
Vakmanschap
D
Visie

Slide 40 - Quizvraag

De missie van mboRijnland is
“Opleiden voor duurzame en inclusieve samenleving”. Welke waarden horen hierbij?
A
Gelijke kansen
B
Exclusie
C
Diversiteit
D
Inclusie

Slide 41 - Quizvraag

Bij mboRijnland staan onze (toekomstige) studenten, en hun ontwikkeling, centraal en is het uitgangspunt dat ze soepel moeten kunnen doorstromen van het ene naar het andere onderwijssysteem. Welke onderwijssoorten maken deel uit van de doorlopende leerlijn.



A
vmbo, mbo en hbo
B
vmbo, havo, mbo en hbo
C
mbo, hbo en Universiteit
D
vmbo en mbo

Slide 42 - Quizvraag

Ieder jaar vieren wij de opening van het studiejaar op een bijzondere locatie.
Deze studiedag (DDis) wordt speciaal georganiseerd vóór en dóór ruim 1.500 collega’s. Het is een dag om niet te missen. Lees hier meer over op de DDiS website. DDis, waar staat deze afkorting voor?



A
Derde Dinsdag in September
B
Derde Donderdag in September
C
Deze Dag is mboRijnland Samen
D
De Docentendag in september

Slide 43 - Quizvraag





A

Slide 44 - Quizvraag

Bonusvraag: hoeveel collega krijg je bij mboRijnland?

Slide 45 - Open vraag

Het Grote mboRijnland Introductiespel
Met dit spel wilden we speels kennis laten maken met mboRijnland, de applicaties en de medewerkersportaal.

Er is op het portaal nog veel informatie te vinden en te ontdekken. Suc6!

Slide 46 - Tekstslide