Pesten: Rollen en Oplossingen

Pesten: Rollen en Oplossingen
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Pesten: Rollen en Oplossingen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de rollen bij pesten benoemen en herkennen, verschillende soorten pesten identificeren, begrijpen waarom pesters pesten en mogelijke oplossingen bedenken.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over pesten?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is pesten?
Pesten is het herhaaldelijk kwetsen, uitsluiten of belachelijk maken van een ander persoon.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rollen bij pesten
Er zijn verschillende rollen bij pesten: de pester, het slachtoffer, de meeloper en de buitenstaander.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening: Herken de rollen
Bekijk de volgende situatie en benoem de rollen die je ziet: Emma wordt constant uitgelachen door haar klasgenoten. Ze voelt zich erg verdrietig.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten pesten
Er zijn verschillende soorten pesten, zoals fysiek pesten, verbaal pesten, sociaal pesten en cyberpesten.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom pesten pesters?
Pesters kunnen verschillende redenen hebben om te pesten, zoals macht, onzekerheid, aandacht krijgen of groepsdruk.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening: Waarom pesten ze?
Bekijk de volgende situatie en bedenk waarom de pester de persoon pest: Tim plaagt zijn klasgenoot omdat hij beter is in sport.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat kun je doen?
Er zijn verschillende manieren om pesten tegen te gaan, zoals praten met een volwassene, opkomen voor het slachtoffer en een positieve groepssfeer creëren.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefening: Bedenk een oplossing
Stel je voor dat je getuige bent van pesten. Wat zou jij kunnen doen om te helpen?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Controlevragen
Vraag 1: Wat is pesten? Vraag 2: Noem twee rollen bij pesten. Vraag 3: Wat zijn twee soorten pesten? Vraag 4: Waarom pesten pesters? Vraag 5: Noem twee oplossingen tegen pesten.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quiz: Herken de rol
Bekijk de volgende situatie en kies de juiste rol: Lisa lacht mee wanneer haar vriendin gepest wordt.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quiz: Wat zou jij doen?
Bekijk de volgende situatie en kies wat jij zou doen: Je ziet dat een klasgenoot gepest wordt in de pauze.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijke punten
- Pesten is herhaaldelijk kwetsen, uitsluiten of belachelijk maken van een ander.
- Rollen bij pesten zijn de pester, het slachtoffer, de meeloper en de buitenstaander.
- Soorten pesten zijn fysiek, verbaal, sociaal en cyberpesten.
- Pesten kan worden gemotiveerd door macht, onzekerheid, aandacht krijgen of groepsdruk.
- Oplossingen tegen pesten zijn praten met een volwassene, opkomen voor het slachtoffer en werken aan een positieve groepssfeer.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reflectie
Wat heb je geleerd over pesten vandaag? Schrijf je gedachten op in je notities.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen
- https://www.stoppestennu.nl/
- https://www.kenniscentrum-kjp.nl/onderwerpen/pesten/
- https://www.pedagogiek.nu/pesten-op-school-herken-de-rol-van-de-pestkop-het-slachtoffer-en-het-meelopende-kind/

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 18 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 19 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 20 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.