STO

 Sterk Techniek Onderwijs
Doel van deze presentatie:

 • collega's bijpraten over project STO
 • enkele voorbeelden laten zien

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

 Sterk Techniek Onderwijs
Doel van deze presentatie:

 • collega's bijpraten over project STO
 • enkele voorbeelden laten zien

Slide 1 - Tekstslide

Organisatie project STO
 • projectleiding: Wiljan Jansen (extern)
 • projectondersteuning en coördinatie: Sandra Pouwels en Connie den Boer
 • Werkgroepen per deelproject

Slide 2 - Tekstslide

wat betekent techniekonderwijs voor jou?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Video

Slide 5 - Link

Slide 6 - Link

Wat is Sterk Techniek Onderwijs?

Doel STO: Samen werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs;

 • vanuit dit doel gezamenlijk projectplan opgesteld met een aantal regioscholen (o.a. Pius X en Kempenhorst College)
 • samen met lokale bedrijfsleven, primair onderwijs en het mbo inzetten om het techniekonderwijs te versterken en beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.
 • mogelijk structurele gelden
 • project loopt 4 jaar (2019-2023)

Slide 7 - Tekstslide

5 deelprojecten
1. basis op orde
2. buitenschools leren
3. doorlopende leerlijnen
4. innovatie
5. professionalisering

Slide 8 - Tekstslide

1. Basis op orde
 • techniekruimtes met faciliteiten en materialen op orde
 • bekwame technische assistentie 
filmpje met voorbeeld Marcel Schevers

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

2. Buitenschools leren
2a. Stagebureau buitenschools leren (Sandra)
2b. Technische onderwijswerkplaats Slide 11 - Tekstslide

2a Stagebureau
Online platform:
 • zoekmachine en informatiebron stages leerling/docent
 • excursies, gastlessen
 • Onderdelen keuzevakken uitwerken in bedrijf
(Samenwerking PO en lokale bedrijfsleven)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Functionaliteiten
 • eenduidige uitstraling
 • lint/blok/snuffelstage VMBO of PRO
 • beschikbaarheid
 • vlog leerling
 • foto/filmpje
 • uploaden documenten
 • skillpass (talenten/interesses/ervaringen) --> portfolio

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

2b Technische onderwijswerkplaats
De technische onderwijswerkplaats wordt een fysieke centrale ontmoetingsplek binnen de locatie Doregraaf
   Hier ontmoet PO, VO en het bedrijfsleven elkaar in een realistische technische en technologische omgeving.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

3. Doorlopende leerlijnen
 • doorstroom techniek vmbo-mbo stimuleren
 • meer techniek in de onderbouw
 • techniekpromotie primair onderwijs
 • techniekpromotie binnen LOB (girlsday, bouwcarrousel)

Slide 19 - Tekstslide

 Techniekpromotie PO
voorbeeld Mark vd Horst

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Girlsday

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

4. Innovatie
 • VR en AR
 • masterclasses door vakkanjers en technisch talent 
 • techniekpromotie in niet-technische profielen

Slide 24 - Tekstslide

Voorbeelden
filmpje 1: toepassing hololens
filmpje 2: zorgrobot 

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

5. Professionalisering
 • trainingen computervaardigheden
 • onderwijsassistent omscholen tot praktijkinstructeur
 • bevoegde docenten in de technische vakken 
 • docentenstages ontwikkelen en uitzetten

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide