Uitleg onderzoek CKVOnderzoeksopdracht 
Culturele Kunstzinnige Vorming
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Culturele en kunstzinnige vormingMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze lesOnderzoeksopdracht 
Culturele Kunstzinnige Vorming

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Voor dit vak moet je zelf onderzoek doen.
Je onderzoek heeft te maken met kunst: muziek, beelden, film, digitale kunst, architectuur, fotografie en nog veel meer.

Slide 2 - Tekstslide

Onderzoek
Voor dit vak moet je zelf onderzoek doen.
Je onderzoek heeft te maken met kunst: muziek, beelden, film, digitale kunst, architectuur, fotografie en nog veel meer.

Alles KAN in de lessen: maar dan moet je wel inzet tonen!

Slide 3 - Tekstslide

Tijd
 • Je krijgt 6 lesuren de tijd voor dit onderzoek. 
 • Zorg dus dat je vooraf een goede planning maakt!
 • En werk zelfstandig verder bij uitval.

Slide 4 - Tekstslide

Eisen onderzoek
 • Gebruik ten minste 3 verschillende bronnen.
 • Minimaal 1000 (3 pagina's) woorden, lettertype grootte 11, exclusief voorblad, inhoud, inleiding, bronvermelding.
 • Je verslag bestaat uit: voorblad, inhoudsopgave, inleiding
  , deelvragen, hoofdvraag, evaluatie, bronnen, logboek.
 • Presenteer je onderzoek.
 • Nauwkeurig bijgehouden logboek.
 • Je werkt alleen of in tweetallen.

Slide 5 - Tekstslide

Onderzoeksvraag
Je mag zelf een onderzoeksvraag formuleren die betrekking heeft op een kunstvorm die jij verder wilt onderzoeken.

Wie, wat, waar, hoe waarom, hoezo, welke; dat zijn vaak de eerste woorden van een onderzoeksvraag.

Te beantwoorden in twee deelvragen.Slide 6 - Tekstslide

Mogelijke onderzoeksvragen
 • Zijn de werken van Jeff Koons kunst of kitsch? 
 • Is graffiti kunst of vandalisme?
 • Waarom raken mensen ontroerd door het werk van Florentijn Hofman 
 • Wat is het effect van muziek bij film?
 • Hoe maak je van een boek een film?
 • Hoe is hiphop ontstaan?
 • Welke invloed van de underground hiphop zien we nu nog?
 • Wat is de invloed van Afrikaanse kunst op westerse kunst aan het eind 20 ste eeuw?
 • Invloed van media op fotografie?
 • Wat is de invloed van fotomanipulatie in de mode door de jaren heen?
 • Verschil tussen westerns en spaghetti western?
 • Welke architectonische elementen vinden we terug in moderne architectuur?

Slide 7 - Tekstslide

Soorten onderzoeksvragen
 • Beschrijvende of verkennende onderzoeksvragen  
 • Vergelijkende onderzoeksvragen  
 • Verklarende onderzoeksvragen  
 • Waardebepalende of evaluatieve onderzoeksvragen  
 • Probleemoplossende onderzoeksvragen 

Slide 8 - Tekstslide

Hoofd- en deelvragen
Formuleer een  duidelijke en afgebakende hoofdvraag.
Bijvoorbeeld: Wat vindt het publiek van het werk van Jan Taminiau? 

Denk na over jouw deelvragen (minimaal 3 en maximaal 5):
hoe kom je in 3 tot 5 stappen tot het antwoord op jouw hoofdvraag? 
Wat is er verder nodig om te onderzoeken om jouw hoofdvraag te kunnen beantwoorden? 
Bijv.: Hoe reageren recensenten? Hoe reageren kunstkenners? Hoe reageert het gewone publiek? In hoeverre hebben de reacties invloed op het maken van nieuw werk?  

Slide 9 - Tekstslide

Presentatie
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: 
 • een stop-motionfilmpje, 
 • een mondelinge presentatie, 
 • een info-graphic, 
 • een tik-tok,
 • het houden van een kunstveiling, 
 • het organiseren van een tentoonstelling, 

Slide 10 - Tekstslide

Bronnen
Je moet checken of er wel (voldoende en betrouwbare) bronnen zijn; anders kan je natuurlijk moeilijk jouw onderzoeksvraag beantwoorden.

'internet', 'boeken', 'films' > daar schrijf je geen onderzoek mee.
Je moet alles wat je zegt kunnen verantwoorden!


Slide 11 - Tekstslide

Aan de slag!
 1. Hoofdvraag en deelvragen (her)formuleren.
 2. Duidelijke en overzichtelijke planning maken (stel deadlines voor jezelf).
 3. Informatie verzamelen (verschillende bronnen!) en structureren (welke info hoort bij welke deelvraag).
 4. Begin aan een opzet voor een inleiding (maak deze concreet aan het einde van de rit: dan weet je natuurlijk precies wat je hebt gedaan en hoe het onderzoek is elkaar zit).
 5. Begin met schrijven van de eerste deelvraag.

Slide 12 - Tekstslide

Noteer je onderwerp.

Slide 13 - Open vraag

Welke discipline: Beeldend, muziek, theater, architectuur, nieuwe media, dans of film?

Slide 14 - Open vraag

Wat is jullie onderzoeksvraag?
Wat zijn de deelvragen?

Slide 15 - Open vraag

Voordat je met behulp van je onderzoek een antwoord gaat zoeken op je vragen ga je alvast een hypothese stellen.

Noteer per vraag welk antwoord je denkt te gaan krijgen

Slide 16 - Open vraag

Welke presentatievorm kiezen jullie?

Zorg dat in de presentatie je onderzoeksvraag en jullie conclusie/ bevindingen duidelijk naar voren komen.

Slide 17 - Open vraag

Kies drie steekwoorden die met jouw onderwerp te maken hebben en vind drie bronnen, waarvan minstens één boek. Welke bronnen gaan jullie gebruiken?

Slide 18 - Open vraag

Maak een duidelijke planning:

Slide 19 - Open vraag

Begin aan een opzet voor de inleiding

Slide 20 - Open vraag

Hou je logboek bij!

Slide 21 - Open vraag

Evaluatie
Evalueer het onderzoek, richt je op zowel het proces als het eindproduct. Wat zijn je bevindingen? Waar ben je tevreden over? Wat zou je een volgende keer anders aanpakken? Kan dit onderzoek leiden tot vervolgonderzoek?

Maak een verwerking met je ervaringen en bevindingen voor het Website. 

Slide 22 - Tekstslide