DO2 - Les 1: "Beginsituatie"

Les 1: beginsituatie
Didactiek 2
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Les 1: beginsituatie
Didactiek 2

Slide 1 - Tekstslide

Tijdens dit college
 1. Oriëntatie
 2. Werkwijze en planning
 3. Evaluatie
 4. Lesonderwerp: de didactische beginsituatie
 5. Vooruitblik college 2

Slide 2 - Tekstslide

1. Oriëntatie
 • 3 studiepunten (= 75-90 uur studiebelasting)
 • Leerinhouden:
  - Didactische beginsituatie
  - Doelstellingen (flipped)
  - Leerinhouden (flipped)
  - Didactische werkvormen
  - Evaluatie (flipped)

Slide 3 - Tekstslide

doelstellingen
beginsituatie
productevaluatie
procesevaluatie
mens- en maatschappijbeeld
leerprocessen

Slide 4 - Sleepvraag

1

Slide 5 - Video

00:15
Welke problemen kunnen er voorkomen bij een klassieke manier van lesgeven?

Slide 6 - Open vraag

Werkwijze (flipped classroom)

Slide 7 - Tekstslide

2. Werkwijze (flipped classroom)
 • Vooraf:
        - Doornemen cursusmateriaal
        - Toets maken op Canvas
 • Tijdens:
        - Terugblik geziene leerstof (klassikaal)
        - Zelfstandig: oefeningen, verbeteren, verdieping, ...
        - Extra instructie door docent
        - Begeleiding bij evaluatietaak, hulp bij oefeningen, ...

Slide 8 - Tekstslide

2. Planning 
 • Ieder college vraagt:
  - voorbereiding
  - actieve deelname
  - verwerking in functie van jouw examentaak
 • Geen voorbereiding gedaan? Geen deelname aan het college mogelijk!
 • Planning (zie Canvas)

Slide 9 - Tekstslide

3. Evaluatie van dit opleidingsonderdeel
 • Schriftelijk examen (85%): gelijkaardig aan Didactiek 1.
 • Evaluatietaak, toepassing van de leerinhouden bij schrijven feedback  (15%)
  - Lesdoelen
  - Cursustekst
  - Toetsvragen
 • Indiendatum: zaterdag 27/05/2023 (08.00 u.)
 • Meer informatie: takenkaart + evaluatie-instrument
 • Tijdens de werkcolleges kan je aan de evaluatietaken werken!

Slide 10 - Tekstslide

De didactische beginsituatie

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht
 • Werkvorm: A-Z breinstorm
 • Je gaat binnenkort observeren voor je kennismakingsstage
       - Waarop zal je letten tijdens de verschillende lesobservaties?
       - Welke info wil je verkrijgen van je mentoren? 
 • Noteer deze gegevens in kernwoorden, van A tot Z:
      - Anderstaligheid
      - Beheersingsniveau vaardigheden
      - Credibiliteit van de leraar
      - Diversiteit van het leerlingenpubliek
      - E ???
      - F ???

Slide 12 - Tekstslide

Beginsituatiegegevens (p. 2-5)

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht (vervolg)
 • Kies nu één kernwoord uit dat telkens past bij een bepaald   beginsituatiegegeven (in totaal dus 5 kernwoorden).
 • Typ deze 5 kernwoorden in bij de volgende oefening.

Slide 14 - Tekstslide

Typ één kenwoord bij het beginsituatiegegeven:
LEERLING

Slide 15 - Open vraag

Typ één kenwoord bij het beginsituatiegegeven:
LEERKRACHT

Slide 16 - Open vraag

Typ één kenwoord bij het beginsituatiegegeven:
KLASGROEP

Slide 17 - Open vraag

Typ één kenwoord bij het beginsituatiegegeven:
SCHOOL

Slide 18 - Open vraag

Typ één kenwoord bij het beginsituatiegegeven:
CONCRETE LESOMSTANDIGHEDEN

Slide 19 - Open vraag

Opdracht
 • Neem het document 'Beginsituatieanalyse' op Canvas door.
 • Link de informatie met de beginsituatiegegevens.

Slide 20 - Tekstslide

Structuur secundair onderwijs (p. 6-18)

Slide 21 - Tekstslide

Algemene structuur
 • DOEL: oriënteren + basisvorming
 • Brede eerste graad
 • A-stroom: mét getuigschrift BO
 • B-stroom: zonder getuigschrift BO


Slide 22 - Tekstslide

Eerste graad
 • DOEL: oriënteren + basisvorming
 • Brede eerste graad
 • A-stroom: mét getuigschrift BO
 • B-stroom: zonder getuigschrift BO (of mits toelating alle betrokkenen: nieuw sinds sept 2022)


Slide 23 - Tekstslide

Eerste graad
 • basisvorming

 • differentiatie

 • basisoptie

Slide 24 - Tekstslide

Eerste graad

Slide 25 - Tekstslide

Tweede graad
Matrixstructuur
 • ° studierichtingen
 • 3 finaliteiten
 • 8 domeinen 
 • 4 onderwijsvormen (aso, tso, bso, kso)

Slide 26 - Tekstslide

Diploma en studiebewijzen
Oriënteringsattesten na ieder jaar
 • A-attest
 • B-attest (niet 1ste --> 2de)
 • C-attest

Slide 27 - Tekstslide

Diploma en studiebewijzen
Getuigschrift
 • Na eerste graad
 • Na tweede graad
 • Na 6de jaar (enkel BSO)

Studiebewijs
 • Na 6de jaar/7de jaar BSO : diploma secundair onderwijs
 

Slide 28 - Tekstslide

LVB Onderwijsclassificatie
Onderwijsclassificatie
 • Stroom (1ste gr) / finaliteit (2de gr)
 • Leerjaar
 • Basisoptie (1ste gr) / finaliteit (2de gr)
 • Benaming klas
 
Bv. A-stroom, 2 Latijn, 2A
Bv. D-finaliteit, 3 natuurwetenschappen, 3F

Slide 29 - Tekstslide

Opdracht
Stel dat jij de les Didactiek 2 volgende week mag overnemen, welke beginsituatiegegevens zou jij noteren?

 • Open een lesvoorbereidingsformulier.
 • Vul per twee studenten de eerste 2 pagina's in.
 • Deel je ingevulde lesformulier met je docent en medestudenten via One Drive.
 • Geef feedback op elkaars taak.

Slide 30 - Tekstslide

Opdracht
 • Maak opdracht 1 en 2 in de cursus

Slide 31 - Tekstslide

Tegen volgende week...
 • Volgende les: verwerking hoofdstuk 'doelstellingen op macroniveau'
 • Voorbereiding:
  - cursus online doornemen
  - toets op Canvas maken 
        (deadline: 24 u. vóór de start van volgend college)

Slide 32 - Tekstslide