Past simple ma november

Past Simple
The past simple is what in Dutch is called the verleden tijd
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Past Simple
The past simple is what in Dutch is called the verleden tijd

Slide 1 - Tekstslide

Past Simple
You use the past simple when something happened in the past and is finished


Slide 2 - Tekstslide

Past Simple - Regular Verbs
After a regular verb you put '-ed'

I walk -> I walked
He walks -> He walked
They walk -> They walked

Slide 3 - Tekstslide

Past Simple - Regular verbs

Spelling:
Als een werkwoord eindigt op een medeklinker + -y, dan verandert de -y in -ie:

  • I carry - I carried

Let op, er verandert niets als het werkwoord eindigt op klinker + -y:

  • I play - I played

Als een werkwoord eindigt op -e, dan komt er in de past simple alleen een -d achter:

  • I live - I lived

In de past simple wordt de laatste medeklinker verdubbeld als er één klinker voor staat:

  • I drop - I dropped

Slide 4 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs
Some verbs in English are irregular, this means that in the past tense they don't get '-ed' at the end, but have their own form.

To write -> wrote; I wrote her a letter last week
to go -> went; He went to Italy last year
to make -> made: They made a very nice meal two days ago

Slide 5 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs
There are no rules for the irregular verbs, you just have to learn them by heart

Slide 6 - Tekstslide

Past Simple - Questions/negations
Questions -> Did + entire verb
Did you walk to school yesterday?

Negations -> didn't + entire verb
You didn't walk to school yesterday.

Slide 7 - Tekstslide

Past Simple - Signal word
In Dutch signal words are called 'signaal woorden'  

These word help you to see if something happened in the past
  • yesterday
  • last week
  • ten minutes ago
  • in 2007

Slide 8 - Tekstslide

My sister .......... (play) the guitar last year.

Slide 9 - Open vraag

They ....... (go) home after school yesterday.

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Tekstslide

it's your turn..... Maak 5 zinnen met 5 werkwoorden uit de vorige slide. In de verleden tijd, dus het tweede rijtje!
Op de volgende slide staan een paar voorbeelden.

Slide 12 - Open vraag

voorbeelden:
1. My brother thought his joke was very funny. 
2. I had a dog when I was little girl. 
3. I knew all the answers to the test! 

Slide 13 - Tekstslide