Leesvaardigheid The Twits

Workshop Leesvaardigheid
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Workshop Leesvaardigheid

Slide 1 - Tekstslide

We gaan samen 'The Twits' van Roald Dahl lezen...
2 Hoofddoelen
1) Je weet welke verschillende leesoefeningen/lees-strategieën er zijn om een tekst te begrijpen.
2) Je kunt deze na de workshop ook zelf gebruiken.
+
Je leert nieuwe woorden, werkwoorden en Engelse vraagwoorden.
Je kunt deze gebruiken in een eigen Engelse zin.
Slide 2 - Tekstslide

Let's start...
Look at the picture...
Discuss with each other...

- How many people do you see?
- Describe the people. 
- Do these people look nice?
- Why/Why not?
- Do you know Roald Dahl?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

The Twits
Roald Dahl
-> writer
-> many stories for children
-> DO YOU KNOW A BOOK?

In the picture
-> Mr. and Mrs. Twit: The Twits

(Twit: a silly (dom/niet slim) person)

Slide 5 - Tekstslide

Pictures from the book
Make a prediction (voorspelling)...

-What is the story about?
- What kind (soort) of story is this?
Look at the pictures...

(scary? serious? romantic? funny?)


Slide 6 - Tekstslide

LEESSTRATEGIE 1a
Wat:                    Kijken naar de schrijver, de titel en de tekeningen.
Resultaat:        Een voorspelling waar de tekst over gaat en wat                                    voor soort verhaal het is.


Slide 7 - Tekstslide

LEESSTRATEGIE 1
Wat:                    Kijken naar de schrijver, de titel en de tekeningen.

Waarom is dit goed om te doen?
Waarom staan er tekeningen in het boek?

Slide 8 - Tekstslide

Listen to the introduction....
Check your prediction

Exercise:
Schrijf de zinnen en woorden op die volgens jou passen bij je voorspelling!


Slide 9 - Tekstslide

Introduction
The Twits are not nice people. 
They have four monkeys in a cage. The monkeys are called the Muggle-Wumps.
The Twits are mean to the monkeys.
One day, a beautiful bird helps
the monkeys. 
They want revenge.

Slide 10 - Tekstslide

LEESSTRATEGIE 1b
Wat:                    Checken of je voorspelling klopt door te zoeken                                    naar kernwoorden en kernzinnen.
Resultaat:        Een beter idee waar de tekst over gaat en wat                                        voor soort verhaal het is.

Mr. and Mrs. Twit are not nice people. They are mean to the monkeys. It is a funny story.

Slide 11 - Tekstslide

LEESSTRATEGIE 2
Wat:                    Check of er een woordenlijst bij het boek zit
Resultaat:        Een lijst met woorden dieje helpen de tekst te                                        begrijpen.


Slide 12 - Tekstslide

Let's practice the words,
repeat after me...

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Read for yourself
Exercise:

Schrijf de woorden op die je NIET kent! Probeer deze te raden!

Slide 15 - Tekstslide

LEESSTRATEGIE 3
Wat:                   Betekenis van onbekende woorden raden
                            Welk woord past bij het verhaal? Hint in                                                    tekening? Lijkt het woord ergens op? Opzoeken
Resultaat:       Een nieuw woord. 


Slide 16 - Tekstslide

Understanding the story...
- Why does Mr. Twit make Mrs. Twits walking stick longer? p.8
- Why does Mrs. Twit go up? p.11
- What is Mr. Twit doing with glue? Why? p.13
- What do the monkeys have to do? How do the monkeys feel? p.16
- Who helps the monkeys? How? p. 17
- Where are the birds? p.18
- How do the monkeys take revenge (wraak)? p.21, 22, 23
- What happens to the Twits at the end? p.24, 25, 26, 27

Slide 17 - Tekstslide