PrO-Experience

PrO-Experience
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

PrO-Experience

Slide 1 - Tekstslide

Programma PrO-Experience
  • 13.30 Opening en welkom door Senne Donders, "Praktijkonderwijs in 6 minuten"
  • 13.40 Uitleg Praktijkonderwijs en aanname: Susan van Raamt en Dick Ufkes
  • 14.00 Ervaar Praktijkonderwijs Workshop 1
  • 14.45 Ervaar Praktijkonderwijs Workshop 2
  • 15.30 Plenaire afronding en inzoomen op Laurentius Praktijkschool
  • 15.45 Hapje en drankje
  • 16.00 Afronding

Slide 2 - Tekstslide

Waarom PrO-Experience
Erkenning
Vaak vergeten onderwijsvorm
Pro-niveau niet altijd benoemd
Veel onbekendheid
Negatieve beeldvorming

Een gezicht en stem geven
Zelf ervaren
Opleiden tot zelfstandige burgers naar werk of vervolgopleiding
Puur


Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Profiel Praktijkonderwijsleerling
Uitreiken folder

Slide 5 - Tekstslide

Toelatingscriteria PrO
Intelligentie: Het kind heeft een IQ tussen de waarden 55/60 en 75/80. Deze aangeleverde test mag niet meer dan twee jaar oud zijn.
Leerachterstanden: Meer dan 3 jaar op minimaal twee gebieden (rekenen en begrijpend lezen)
Doorstroomtoets hoeft niet bij IQ <75. Dit hoeft voor PrO leerlingen niet. Uitslag doorstroomtoets PrO/VMBO. Let op interpretatie!
Let op: correct doortoetsen en terugtoetsen (staatscourant). 

Slide 6 - Tekstslide

Procedure aanmelding PrO
Informeel: Individueel kennismakingsgesprek en rondleiding vanaf start schooljaar
Formeel:
Aanmeldweek 25 t/m29 maart
Behandel- en onderzoeksperiode 29 maart t/m 15 mei
Let op! 6 weken vanaf het moment dat dossier compleet is:
Bericht over definitieve plaatsing 15 mei
Zorgplicht, tenzij we vol zitten of als er geen PrO advies is gegeven.
Slide 7 - Tekstslide

Handelswijze toelatingscommissie
Administratie geeft een seintje als het dossier compleet is in Onderwijs Transparant (OT)
Verdeling complete dossiers
Twee lezers
Presentatie
Extra vragen aan de basisschool/ouders
Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door praktijkschool
Afgifte TLV door het samenwerkingsverband

Slide 8 - Tekstslide

Indeling workshops

1.  Start bij Horeca, daarna naar Detailhandel
2. Start bij Detail, daarna naar Techniek
3. Start bij Techniek, daarna naar Zorg en Welzijn
4. Start bij Zorg en Welzijn, daarna naar Horeca

Wissel is om 14.45 uur
 

Slide 9 - Tekstslide

Wat bieden wij aan
Uitstroomprofielen: horeca/groenverzorging/techniek/detailhandel/zorg
Basisvaardigheden op niveau: Lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Rekenen en wiskunde
Pijlers: Burgerschap, Rots&Water, Keuzemiddag, RT waar nodig, kleine klassen


Slide 10 - Tekstslide

Hoe ziet dat eruit?
Vast lesrooster
Lessen van 50 minuten
Kleinschalig, snel nieuwe contacten=je wordt gezien
Leerling werkt met een weektaak
Eigen mentor, eigen lokaal
Geen tussenuren
14 uur praktijk, 17 uur theorie
Gezonde school, lunch staat altijd klaar

Slide 11 - Tekstslide

Hoe is de schoolloopbaan?
1e jaar- kennismaken met alle vakken, interne stage
2e jaar- maatschappelijke stage
3e jaar- profielkeuzes, twee verschillende stages
4e en 5e jaar- één uitstroomprofiel, stage grotere rol
6e jaar- voor leerlingen die wat meer begeleiding nodig hebben

Entree-opleiding- MBO niveau 1, in leerjaar 4 en 5 ism ROC Mordriaan

Slide 12 - Tekstslide

Welke vragen heb je nog?

Slide 13 - Woordweb

Bedankt voor je komst!

Slide 14 - Tekstslide