Hoofdstuk 4 Paragraaf 2

H4 paragraaf 2

Bezittingen en schulden
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H4 paragraaf 2

Bezittingen en schulden

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen

 • herhaling van hoofdstuk 4 paragraaf 1
 • hoofdstuk 4 paragraaf 2 uitleg
 • havo: maken 1t/m9
 • vwo: maken 1t/m 10

Slide 2 - Tekstslide

herhaling paragraaf 1

Welke 2 soorten begrotingen zijn er?

 • investeringsbegroting
 • resultatenbegroting

Slide 3 - Tekstslide

investeringsbegroting
 • hiermee kan je een inschatting maken hoeveel geld je nodig hebt om een eigen zaak te beginnen.

Slide 4 - Tekstslide

resultatenbegroting
 • de resultatenrekening geeft een overzicht van de verwachte toekomstige kosten en opbrengsten.

Slide 5 - Tekstslide

Hoe bereken je de brutowinst?

 • Omzet - inkoopwaarde van de omzet = brutowinst

Slide 6 - Tekstslide

Hoe bereken je de nettowinst?

 • brutowinst- bedrijfskosten = nettowinst

Slide 7 - Tekstslide

het financieringsplan


 • Dit is een plan dat uitlegt hoe de onderneming aan het geld komt om te kunnen starten.

Slide 8 - Tekstslide

Hoofdstuk 4 paragraaf 2 uitleg

Slide 9 - Tekstslide

Bezittingen en schulden

Wat is een balans?


Dit geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van een bedrijf op een bepaald moment.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Debet (bezittingen)
Vaste activa

Vlottende activa


Liquide middelen


Credit (schulden)

Slide 12 - Tekstslide

Debet (bezittingen)
Vaste activa
grond 
gebouw
inventaris

Vlottende activa

voorraad goederen
debiteuren
te vorderen BTW
Liquide middelen
betaalrekening
kas


Credit (schulden)

Slide 13 - Tekstslide

Debet (bezittingen)
Vaste activa
grond 
gebouw
inventaris
Vlottende activa
voorraad goederen
debiteuren
te vorderen BTW
Liquide middelen
betaalrekening
kas
Credit (schulden)
Eigen Vermogen

Lang Vreemd Vermogen


Kort Vreemd Vermogen

Slide 14 - Tekstslide

Debet (bezittingen)
Vaste activa
grond 
gebouw
inventaris

Vlottende activa

voorraad goederen
debiteuren

Liquide middelen

betaalrekening
kas
Credit (schulden)
Eigen Vermogen

Lang Vreemd Vermogen
Hypothecaire Lening
Leningen>  1 jr

Kort Vreemd Vermogen
Crediteuren
Leningen <  1 jr
te betalen BTW

Slide 15 - Tekstslide

Aantekening
Neem je schrift erbij!
Neem de balans over, in staffelvorm (de T-vorm). Soms kom je de balans ook tegen in paginavorm.

Slide 16 - Tekstslide

Aantekening
De balans laat een momentopname zien (op datum).
De linkerzijde van de balans noemen we de debetzijde. Ofwel de activa-zijde.
De recherzijde van de balans noemen we de creditzijde. Ofwel de passiva-zijde.
Beide zijdes moeten altijd met elkaar in evenwicht zijn, de balans is altijd in balans!

Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk
Havo: maken 1t/m9
VWO: maken 1 t/m 10

Slide 18 - Tekstslide