A09-10 II.

1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Present Simple

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

A there is és a there are kifejezéseket akkor használjuk, amikor azt akarjuk elmondani, hogy valami van valahol. 
A there is kifejezést egyes számban, a there are kifejezést pedig többes számban használjuk.
Példák:

There is
a vase on the table.
There are books on the shelf.

Slide 4 - Tekstslide

............ an Italian girl in my class.
A
There is
B
There are

Slide 5 - Quizvraag

............ a pencil in my handbag.
A
There is
B
There are

Slide 6 - Quizvraag

............ five apples in the basket.
A
There is
B
There are

Slide 7 - Quizvraag

........... a jumper (pulóver) in the chair.
A
There is
B
There are

Slide 8 - Quizvraag

........... a spider on the wall.
A
There is
B
There are

Slide 9 - Quizvraag

........... three children in the garden.
A
There is
B
There are

Slide 10 - Quizvraag

.......... six forks (villa) next to the plate (tányér).
A
There is
B
There are

Slide 11 - Quizvraag

.......... a panda in the zoo.
A
There is
B
There are

Slide 12 - Quizvraag

........... pigs on the farm.
A
There is
B
There are

Slide 13 - Quizvraag

.......... a mouse under the bed.
A
There is
B
There are

Slide 14 - Quizvraag

Translate the following sentences!

Slide 15 - Tekstslide

Van egy lámpa az ágy mellett.

Slide 16 - Open vraag

Van két macska a szobám előtt.

Slide 17 - Open vraag

Van egy kedves lány a csoportunkban.

Slide 18 - Open vraag

Négy piros ruha van a fiókban.

Slide 19 - Open vraag

Géza a feleségével néz filmet esténként.

Slide 20 - Open vraag

Peti gyakran jár úszni Arankával.

Slide 21 - Open vraag

Általában reggel hétkor kelek.

Slide 22 - Open vraag

Szinte soha nem eszek pizzát.

Slide 23 - Open vraag

Sophie heti egyszer főz, mert általában az olasz étteremben eszik.

Slide 24 - Open vraag

Levente mindig megveszi a Playboyt.

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Tekstslide

Write about your day!
(Use sometimes, usually, always, never, rarely, etc...)

Slide 27 - Open vraag

Slide 28 - Tekstslide

Homework

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

PRESENT CONTINUOUS
Segédige: Am/Are/Is   
Ige alakja: -ing

Használat:
  1. Éppen folyamatban lévő     I am talking to you.
  2. Düh, indulat                            You are never doing your homework!
  3. Rendszerestől eltérő cselekvés    I usually drink beer, but tonight I am drinking wine.
  4. Jövő idő kifejezésére            I am going to travel to India.
      (Ide később visszatérünk még)

És a második igeidőnk:
Folyamatban
Figyeljünk, hogy a nyilvánvalóan épp folyamatban lévőn kívül ezek is azok:
I am reading a good book now.
Attól függetlenül folyamatban van, hogy épp a kezemben van-e, hiszen elkezdtem egy hete és tart még két hétig.
Összetett mondatok
Nem kell megijedni az összetett mondatoktól, gyakorlatilag úgy kell kezelnünk őket, mintha különálló mondatok lennének. Ebből kifolyólag kell, hogy legyen bennük alany és állítmány. Ha van saját állítmánya, akkor pedig saját igeideje is van. Így az egyes tagmondatok lehetnek ugyanabban, vagy más-más igeidőkben is. Bizonyos kombinációk kifejezetten jelentenek valamit, mint itt is.

Slide 31 - Tekstslide

Ide tartozó időhatározószavak: 
now (most), at the moment (pillanatnyilag), at present (jelenleg), today (ma), still (még mindig/még most is).

Az, hogy valami a jelenben éppen folyamatban van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beszéd vagy az írás pillanatában történik éppen a cselekvés! Ez vonatkozhat a jelen egy adott szakaszára is. Röviden tehát bármi, ami a jelenben történik, és nem rendszeres, hanem egy aktuális és adott, éppen folyamatban lévő cselekvésre vonatkozik, az Present Continuous igeidőben lesz. 
Pl:
I’m staying at the Hotel Ritz. – A Ritz Hotelben lakom.

(A Ritz Hotel természetesen nem az állandó lakhelyem, hanem a jelen adott pillanatában ott tartózkodom. Ez nem jelenti azt, hogy most is éppen ott vagyok, lehet, hogy éppen várost nézek.)


Slide 32 - Tekstslide

Ahogy azt már említettem, a Present Continuous a szokásodtól eltérő, aktuális dolgokra vonatkozik. Erre a „megszokott cselekvéstől eltérő” dologra a vizsgákon, és a feladatlapokban egy nagyon tipikus mondattípussal szoktak rákérdezni, ami a következő:

I generally wake up at 6, but this week I’m waking up at 5.– Általában 6-kor kelek, de ezen a héten 5-kor kelek.

Természetesen nem kell minden esetben egy Present Simple-ben lévő körítést adnunk a Present Continuous-ban lévő mondathoz. Tehát ha csak annyit akarsz mondani, hogy „ezen a héten 6-kor kelek”, akkor az ’I am getting up at 6 o’clock this week’ lesz, és nem kell hozzátenni, hogy ’I generally get up at 5’ csak akkor, ha ezt az információt is közölni akarod!


Slide 33 - Tekstslide

Az always időhatározó leginkább Present Simple mondatokban szokott szerepelni, azonban az always-t egyetlen egy esetben lehet Continuous-ban is használni, ha az a cselekvés, amiről szó van „idegesítően sokszor” következik be. (Dühi mondatok)

Jim’s always sitting in front of the computer! No wonder he hasn’t found a wife yet. Jim állandóan a számítógép előtt ül! Nem csoda, hogy nem talált még feleséget magának.

Amikor jelenben végbemenő változásokról, valaminek a folyamatban lévő fejlődéséről, vagy kialakulásáról beszélünk, akkor is Present Continuous-t kell használnunk:

The weather is getting warmer. Melegszik az idő.
It’s getting dark.– Sötétedik.


getting - válik valamivé
Alapvetően szeretjük, ha egy szó egyértelműen jelent valamit. Akkor meg lehet tanulni, és könnyen lehet használni. Az angol viszont nagyon sok olyan szót használ, aminek iszonyú sok különböző jelentése van. Ezeknek a jelentését lehetetlennek tűnik megtanulni. Kész káosz!

Slide 34 - Tekstslide

Translate the following sentences!

Slide 35 - Tekstslide

Épp egy hamburgert eszem.

Slide 36 - Open vraag

Károlyt hívod?

Slide 37 - Open vraag

Szilvia most fut a parkban.

Slide 38 - Open vraag

Épp veszítek pókerben.

Slide 39 - Open vraag

Elemér többnyire Halott Pénzt hallgat esténként, de ma TV-t néz.

Slide 40 - Open vraag

Choose the correct answer!

Slide 41 - Tekstslide

Cristiano Ronaldo _____ a good football player.
A
am
B
is
C
is being
D
be

Slide 42 - Quizvraag

She _____ a Martini every evening.
A
drink
B
is drinking
C
is drink
D
drinks

Slide 43 - Quizvraag

I usually play football, but this week I _____ basketball instead.
A
play
B
plays
C
am playing
D
am play

Slide 44 - Quizvraag

Niki _____ now.
A
is crying
B
runs
C
is sing
D
cooking

Slide 45 - Quizvraag

Are you _____ down what I am saying?
A
write
B
writing
C
are writing
D
writes

Slide 46 - Quizvraag

István mostly _____ to rock music in the school.
A
listening
B
listen
C
is listening
D
listens

Slide 47 - Quizvraag

Drag the appropriate words to their places!

Slide 48 - Tekstslide

There ____ a pigeon on the tree.

Elek _____ on the PlayStation now.

They often _____ to school by bus.

_____ you a clever student?

_____ they watch Game of Thrones?
do
is playing
is
go
are

Slide 49 - Sleepvraag

Slide 50 - Tekstslide

Slide 51 - Tekstslide

Goodbye!

Slide 52 - Tekstslide