To Be Going To & Will/Shall

Hi!
Today: The Future
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hi!
Today: The Future

Slide 1 - Tekstslide

TO BE GOING TO
Je gebruikt een vorm van to be going to wanneer..

1. je iets van plan bent in de toekomst;
      I am going to watch a movie tonight.
2. je zeker weet dat iets zal gaan gebeuren.
      Look at those clouds! It is going to rain.


en er is bewijs voor!

Slide 2 - Tekstslide

TO BE GOING TO
TO BE + going to + werkwoord
wanneer er als werkwoord "to walk" staat, gebruik dan alleen "walk" zonder "to".
dit neem je gewoon letterlijk zo over.
am, is of are

Slide 3 - Tekstslide

TO BE GOING TO
She         is               going to                  eat           rice.
She         is    not    going to                  eat           rice.
Is           she             going to                  eat           rice?

Slide 4 - Tekstslide

Even oefenen..
To Be Going To

Slide 5 - Tekstslide


"They ... (to give) a party on Saturday."

Slide 6 - Open vraag


"She ... (not / to buy) a lot of clothes."

Slide 7 - Open vraag

WILL
Je gebruikt een vorm van will  wanneer..

1. iets misschien in de toekomst gaat gebeuren;
      I will be rich soon.
2. je iets spontaan besluit te gaan doen.
      Alright then, I will help you in a minute.


en er is GEEN bewijs voor!

Slide 8 - Tekstslide

WILL & SHALL
Bevestigend
Ontkennend
Vragend
will + WW
She will help me.
won't + WW
She won't help me.
will + WW
Will she help me?
shall + WW
Shall I help her?
Shall we help her?

Slide 9 - Tekstslide

WILL & SHALL
SHALL
Dit mag alleen bij I en we

In combinatie met een vraagzin!!

Slide 10 - Tekstslide

Even oefenen..
Will & Shall

Slide 11 - Tekstslide

My plane ___ probably _________ (arrive) on time.

Slide 12 - Open vraag

He ___ (not be) rich in a few years.

Slide 13 - Open vraag

___ they ___ (move) to another country?

Slide 14 - Open vraag

___ I ___ (help) you with moving the boxes?

Slide 15 - Open vraag