Financiering en verslaggeving opdracht 5.20

Bereken de toename van de winstreserve
1 / 16
volgende
Slide 1: Open vraag
Economie Middelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Bereken de toename van de winstreserve

Slide 1 - Open vraag

Bereken de toename van de winstreserve
€700.000 aan nettowinst
€240.000 gaat naar de belasting 
€360.000 gaan naar de aandeelhouders
Blijft er over voor de reserves 100.000-240.000-360.000=€700.000

Slide 2 - Tekstslide

Quick Ratio
(Vlottende activa-voorraden)/Kort vreemd vermogen
(VLA-voorraden)/KVV

Slide 3 - Tekstslide

Bereken de quick ratio in twee decimalen nauwkeurig na verdeling van de winst maar voor uitbetaling

Slide 4 - Open vraag

Bereken de quick ratio in twee decimalen nauwkeurig na verdeling van de winst maar voor uitbetaling
VLA= 2.000.000+800.000+200.000=€3.000.000
Voorraden= €2.000.000
KVV=1.000.000+240.000+360.00=€1.600.000
(de vennootschapsbelasting en de dividend zijn nog niet betaald. Dus zijn het nu kort lopende schulden)

Slide 5 - Tekstslide

Wat kan men met de quick ratio beoordelen?

Slide 6 - Open vraag

Bereken de afschrijvingen op de machines over 2018

Slide 7 - Open vraag

Bereken de afschrijvingen op de machines over 2018
Boekwaarde op 01-01 €3.800.000. Daar is een machine bijgekocht ter waarde van €1.500.000. Een machine ter waarde van €500.000 is ingeruild. 
3.800.000+1.500.000-500.000=€4.800.000
Waarde op de balans is €4.000.000
Afschrijving is dus 4.800.000-4.000.000=€800.000

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Waarom wordt op terreinen (meestal) niet afgeschreven

Slide 10 - Open vraag

Cashflow
Nettowinst (na belasting) + afschrijvingen 

Slide 11 - Tekstslide

Bereken de cashflow over 2018

Slide 12 - Open vraag

Bereken de cashflow over 2018
Nettowinst na vennootschapsbelasting 
700.000-240.000=€460.000
Afschrijvingen machines €800.000 
Afschrijving gebouw €200.000

Slide 13 - Tekstslide

Bereken de cashflow per aandeel over 2018 (cashflow is €1.460.000)

Slide 14 - Open vraag

Bereken de cashflow per aandeel over 2018
Aantal aandelen: 3.000.000/50=60.000 aandelen
1.460.000/60.000=€24,33

Slide 15 - Tekstslide

Noem 2 redenen waarom de cashflow per aandeel vaak meer zegt over de winstgevendheid van de onderneming dan het dividend.

Slide 16 - Open vraag