Burgerschap 3 - Geldzaken H1

BURGERSCHAP
GELDZAKEN

1. JE INKOMEN
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsPraktijkonderwijsLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

BURGERSCHAP
GELDZAKEN

1. JE INKOMEN

Slide 1 - Tekstslide


Heb jij inkomsten? Welke?

Slide 2 - Open vraag

INKOMSTEN
Bladzijde 2

Slide 3 - Tekstslide

Maak opdracht 1 t/m 4
bladzijde 2 en 3

Slide 4 - Tekstslide

BRUTO- EN NETTOLOON
Bladzijde 4

Slide 5 - Tekstslide

BRUTO- EN NETTOLOON
Bladzijde 4

Slide 6 - Tekstslide

Welk loon krijg je op je bankrekening?
A
Brutoloon
B
Nettoloon

Slide 7 - Quizvraag

Welk loon is hoger?
A
Brutoloon
B
nettoloon

Slide 8 - Quizvraag


Kan hij de schoenen nu kopen?

Slide 9 - Open vraag

Maak opdracht 5 t/m 9
bladzijde 4 t/m 6

Slide 10 - Tekstslide

LOONHEFFING EN SOCIALE PREMIES
Bladzijde 6 en 7

Slide 11 - Tekstslide

Karims brutoloon is 210,60 euro.
De loonheffing is 58,50 euro.
Wat is zijn nettoloon?

A
€ 58,50
B
€ 152,10
C
€ 210,60
D
€ 269,10

Slide 12 - Quizvraag


Het brutoloon is 315,80 euro. De loonheffing is 75,40 euro. Wat is het nettoloon?

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Video

Arbeidsongeschikt

Slide 15 - Woordweb

Maak opdracht 10 t/m 13
bladzijde 7 en 8

Slide 16 - Tekstslide

PENSIOENPREMIE
Bladzijde 9

Slide 17 - Tekstslide

Wat is pensioen?

Slide 18 - Open vraag

Maak opdracht 14 en 15
bladzijde 9 en 10

Slide 19 - Tekstslide

NETTO-INHOUDINGEN EN NETTOVERGOEDINGEN
Bladzijde 11

Slide 20 - Tekstslide

Een inhouding krijg je.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Een vergoeding krijg je.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quizvraag

Maak opdracht 16 t/m 18
bladzijde 12

Slide 23 - Tekstslide

WW-UITKERING ALS INKOMEN
Bladzijde 13

Slide 24 - Tekstslide

0

Slide 25 - Video

Maak opdracht 19 en 20
bladzijde 13

Slide 26 - Tekstslide

WIA EN WAJONG
Bladzijde 14

Slide 27 - Tekstslide

3

Slide 28 - Video

00:15
Wie kan een Wajonguitkering krijgen?

Slide 29 - Open vraag

00:20
Waar vraag je een Wajonguitkering aan?

Slide 30 - Open vraag

00:32
Wat doet een arbeidskundige?

Slide 31 - Open vraag

Maak opdracht 21 t/m 25
bladzijde 14 t/m 18

Slide 32 - Tekstslide


Welke soorten inkomen ken jij?

Slide 33 - Open vraag

Leg het woord uit

Slide 34 - Tekstslide

Maak opdracht 26
bladzijde 18

Slide 35 - Tekstslide