Brainstorm sessie

Teamoverleg ZDT
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
TECVocational Education

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 300 min

Onderdelen in deze les

Teamoverleg ZDT

Slide 1 - Tekstslide

Hoe loopt alles?
Hoe gaat het met de nieuwe eerstejaars? Leuke groepen?
Loopt iemand tegen iets aan?
Teamoverleg ZDT

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agendapunten
- Terugblik opstart: Hoe gaat alles tot nu toe?
- Aangepast examinering Maxima Wilsoe
- Mededeling Eva/Ilsmara voor team Toerisme
- Roshendra team switch
- DOTs
- Bezoek Activiteitenbureau (Pim Post) @15:00
- Teamplan ZDT 2023-2024

Slide 3 - Tekstslide

Hoe loopt alles?
Hoe gaat het met de nieuwe eerstejaars? Leuke groepen?
Loopt iemand tegen iets aan?
DOT
- 2x bij een collega op bezoek + 2x een collega uitnodigen
- DOT overzicht invullen op teams
- Alle DOTs uiterlijk eind dit jaar (december) uitvoeren
- Selecteer 'observeer een docent' (anders kan Liset het niet zien voor de analyses)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Teamplan ZDT 2023-2024
- Welke doelen hebben we voor dit schooljaar?
- Wat willen we bereiken dit schooljaar?
Denk aan: onderwijs, BPV, werving, examinering, behoeftes team, behoeftes studenten, ontwikkeling

Doel aan het einde van de middag: Een aantal concrete doelen uitgewerkt met een actieplan

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke doelen hebben
we dit jaar?
(gebruik kernwoorden)

Slide 8 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Vorm een groep van 4/5 collega's en kies 2-3 doelen om uit te werken. (Kies een doel wat niet al gekozen is.)
2. Werk het doel verder uit en bedenk welke stappen concreet nodig zijn. Wie is voor welk stap verantwoordelijk en wanneer zou het moeten gebeuren?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies