Review chapter 4

Aims
Review chapter 4:
Theme words
Grammar: word order- present simple vs present continuous
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Aims
Review chapter 4:
Theme words
Grammar: word order- present simple vs present continuous
Slide 1 - Tekstslide

Write down these words in your notebook

holiday -  vakantie
beach -   strand
water skiing- waterskiën
believe -   geloven

job interview - sollicitatiegesprek
pay -   loon
relax -   ontspannen
 working hours - werktijden
 stack shelves - vakken vullen
spare time -  vrije tijd
passionate about- gepassioneerd over-
 bezigheid- activity-  bezigheid
 enjoyable-  plezierig
part-time job- bijbaan
interest- interesse
apply for- solliciteren naar

Slide 2 - Tekstslide

Translate into Dutch
Job interview
A
interview
B
Sollicitatiegesprek
C
baangesprek
D
baanvragen

Slide 3 - Quizvraag

Translate into Dutch
pay
A
vergoeding
B
belonen
C
loon
D
uitkeren

Slide 4 - Quizvraag

Translate into English
vakken vullen
A
stack shelves
B
shelves
C
cupboard
D
stack planks

Slide 5 - Quizvraag

Translate into English
gepassioneerd over

Slide 6 - Open vraag

Translate into English
plezierig

Slide 7 - Open vraag

Translate into Dutch
apply for

Slide 8 - Open vraag

Translate into Dutch
When do you practise your hobby?

Slide 9 - Open vraag

Translate into Dutch

His passions are dancing and mountain biking.

Slide 10 - Open vraag

Word order

Slide 11 - Tekstslide

E-Grammar: Word Order (blz. 67 TB)
Wie doet wat waar wanneer ?    
Who - Does- What - Where - When (Wie, doet, wat, wanneer)


Deena ate breakfast.
Deena ate breakfast on the train.
Deena ate breakfast on the train this morning.

He watched a film on television last weekend.
Slide 12 - Tekstslide

Wie doet wat waar wanneer? Zet de volgende woorden in de juiste volgorde om een zin te maken:

1) to school/ always/ a T-shirt/ on Monday / Tom/ wears.
2) in the city centre/ had/ we / a good time/ last Friday night.
3 every day / she/ at home/ drinks / a cup of coffee.

Slide 13 - Open vraag

J Grammar: Present simple vs present continuous 
(blz. 71 TB)

Slide 14 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de present simple niet?
A
irritatie
B
feit
C
gewoonte
D
regelmaat

Slide 15 - Quizvraag

Which one is de present continuous?
A
calls
B
is calling

Slide 16 - Quizvraag

Write down the correct verb form
(Present perfect or Present simple)

Restaurant owners (have)_______ a hard time during corona
timer
1:00

Slide 17 - Open vraag

Write down the correct verb form
(Present perfect or Present simple)

My dad usually (cook)________during the weekend
timer
1:00

Slide 18 - Open vraag