Toetsing en taxonomieën

Toetsing 
Summatief vs. formatief
Bloom, Miller, RTTI
Waarom?
Hoe doen we dat bij muziek?
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Toetsing 
Summatief vs. formatief
Bloom, Miller, RTTI
Waarom?
Hoe doen we dat bij muziek?

Slide 1 - Tekstslide

Stelling
'Door te toetsen krijg je een goed beeld van de ontwikkeling van het kind'

Slide 2 - Tekstslide

welke vormen van toetsing ken je?
op welke manieren kan je toetsen?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Tekstslide

Summatief vs. formatief toetsen: wat weet je al?

Slide 5 - Tekstslide

Summatief toetsen

* toetsen met een cijfer
* 'telt deze toets mee?'
*slagen/zakken
*selectiemiddel, meting
*prestatiegericht

*toetsen van het leren
Formatief toetsen

*reflectie leerproces
*feedback geven, observeren, vragen stellen, bekijken
*geeft inzicht in leerling
*ontwikkeling leerproces

*toetsen om het leren


Slide 6 - Tekstslide

Formatief toetsen vs. formatief handelen
Om formatief bezig te zijn hoef je niet altijd te toetsen; formatief handelenSlide 7 - Tekstslide

Formatief handelen
1. Waar staan we ten opzichte van het leerdoel?
2. Wat moeten we nog doen om het leerdoel bereiken?

via https://tlc.uva.nl/article/handleiding-formatief-handelen/
(wat is er nodig --> = ondersteuning leerproces)

Slide 8 - Tekstslide

Formatief handelen
Het geven van feedback:
1. op product
2. op proces

-Waar ga ik naartoe? --> lesdoelen, gewenste situatie --> feedup 
-Waar sta ik nu? --> beginsituatie --> feedback
-Hoe kom ik verder? --> vervolgstap, tips --> feedforward

Slide 9 - Tekstslide

Taxonomieën 
* Taxonomie = groeperen, ordeningsmodel 
* Onderwijs: Bloom, RTTI, Miller
* Ordenen van leerdoelen
* Opbouw van toets, complexiteit niveau

* Hoeft niet altijd chronologisch! 

Slide 10 - Tekstslide

Taxonomie van Bloom

Slide 11 - Tekstslide

Taxonomie van Bloom
---------------->Lagere orde  <-----------------
---------------->Hogere orde <-----------------

Slide 12 - Tekstslide

Taxonomie van Bloom

Slide 13 - Tekstslide

Taxonomie van Bloom
Hoeft niet altijd opbouwend als 'pyramide'!

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

RTTI
* Komt uit NL, Drost en Verra (2008)
* R = reproductie
* T 1 = Toepassing in bekende situatie
* T 2 =  Toepassing in nieuwe situatie
* I = Inzicht

* Gemeenschappelijke 'taal' over leren

Slide 16 - Tekstslide

RTTI

Slide 17 - Tekstslide

RTTI

Slide 18 - Tekstslide

Miller (1990) 
* Combinatie van cognitie + gedrag
 * 'Beroepsbekwaamheid'


Slide 19 - Tekstslide

Pyramide van Miller, 1990
GedragCognitie

Slide 20 - Tekstslide

Samengevat:
* Formatief vs. summatief handelen
* Toetscultuur in het huidige onderwijs
* Taxonomie van Bloom: hogere + lagere orde denkvaardigheid
* RTTI: reproductie, toepassing 1 & 2, inzicht
* Miller: oa beroepsbekwaamheid, gedrag + cognitie

Slide 21 - Tekstslide

Leestips
* Leerpodium: Toetsen en beoordelen - Geerts & Kralingen
* Leerpodium: formatieve evaluatie in de muziekles (de Pyramide)
* Is het voor een cijfer? - Johannes Visser (de Correspondent; niet op leerpodium)

Slide 22 - Tekstslide