2-4 Elektriciteit en veiligheid (2.4)

Elektriciteit en 
veiligheid (blz. 42)
Benodigheden
- Boek, schrift, iPad
- Pen, potlood, geo
- Rekenmachine


Tassen in
de tassenkast
Telefoons in de telefoontas
Bluetooth 
- AAN
- VPN uit
    SPOORBOEKJE:
- Lesdoelen (5 min)
- Les inhoud (15min)
- Zelfstandig werken
   (15 min)
- Nabespreking (5 min)
- Praten over de Toets
- Samenvatting (5 min)
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Elektriciteit en 
veiligheid (blz. 42)
Benodigheden
- Boek, schrift, iPad
- Pen, potlood, geo
- Rekenmachine


Tassen in
de tassenkast
Telefoons in de telefoontas
Bluetooth 
- AAN
- VPN uit
    SPOORBOEKJE:
- Lesdoelen (5 min)
- Les inhoud (15min)
- Zelfstandig werken
   (15 min)
- Nabespreking (5 min)
- Praten over de Toets
- Samenvatting (5 min)

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen:
Leg uit wat de volgende woorde betekenen:
 • Lichaamsweerstand en contactweerstand
 • Enke en dubbele isolatie
 • Zekering
 • Aardlekschakelaar
 • Randaarde

Slide 2 - Tekstslide

Gevaren:
 • Als leidingen teveel stroom 
       verwerken, kunnen ze zo 
       heet worden dat er brandt 
       onstaat.
 • Als je een geleidend voorwerp 
       aanraakt krijg je een schok.

Slide 3 - Tekstslide

Stroom door je lichaam
- Als de stroom door je lichaam 
   klein blijft, heb je zelf beheer 
   over je spieren. 

- Als de stroom door je lichaam 
   te groot is dan kan je je spieren 
   niet meer ontspannen.

Slide 4 - Tekstslide

Lichaamsweerstand en contactweerstand

Hoe groot de stroom is hangt af van twee dingen:
1 - Hoe groot de spanning is
2 - Hoe groot de weerstand in je lichaam is

Totale weerstand is lichaamsweerstand en contactweerstand

I=RV
Droge huid = lage contact weerstand en natte huid =hoge contactweerstand

Slide 5 - Tekstslide

Enkele en dubbele isolatie
 • Draden in huisinstallatie zijn gekozen om 16 A stroom gemakkelijk door te laten. 
 • Daar omheen zit een isolatielaag van pvc.
 • Dit voorkomt dat je een schok krijgt of dat er een kortsluiting is.
 • Sommige apparaten hebben dubbele isolatie

Slide 6 - Tekstslide

Veiligheids voorziening meterkast      
     ZEKERING
- Voor elke groep een eigen groepszekering (installatieautomaat: hefboompje dat 'omklapt')
- Als de stroom groter wordt 
   dan 16 A, schakelt groep-
   zekering de stroom uit.
- Dit voorkomt een brand.

Slide 7 - Tekstslide

Aardlekschakelaar
- Vergelijkt de stroom in de fasedraad met de stroom in de nuldraad.
- Als ze evengroot zijn is het normaal, en laat de aardlekschakelaar de stroom gewoon door.
- Is het verschil groten dan 30 mA, 
   schakelt die de stroom uit.

Slide 8 - Tekstslide

Randaarde
- Voorkomt dat de lekstroom langs iemands lichaam loopt.
- Daarom loopt er een groen-gele aarddraad van de buitekant 
   van het apparaat via het snoer naar de rand van het 
   stopcontact, en van daar verder 
   naar de aardrail in de meterkast.

Slide 9 - Tekstslide

             MAAK DE VOLGENDE OPGAVE
58 t/m 66.
ALS JE KLAAR BENT: 
timer
15:00
REGELS:
 • Schrijven in je werkboek


 • Hulp: jou docent
 • Geen overleg

 • Over 15 minuten bespreken we de opgaven
Voor extra oefening maak opgaven 43

Slide 10 - Tekstslide

Opgaven bespreken

Slide 11 - Tekstslide

Samenvatting
 • Als de weerstand van stroom door je lichaan kleiner wordt, dan wordt de stroomsterkte juist groter (bv. natte handen).
 • Zekering - Schakelaar slaat om als de stroom door een groep meer van 16 A is.
 • Aardlekschakelaar - Schakelaar slaat om als het verschil van de stroom tussen de fasedraad en nuldraad meer dan 30mA is. De randaarde neemt de lekstroom weg.

Slide 12 - Tekstslide