AE-10 les 5

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieVocational Education

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van deze les:
.....weet je wat de verklaringen en oplossingen zijn voor onderontwikkeling
.......weet je wat voor hulp onderontwikkelde landen krijgen en kun je bepalen of deze hulp echt helpt

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Verklaringen onderontwikkeling
  1. Kapitaalgebrektheorie
  2.  Uitbuitingtheorie

Slide 4 - Tekstslide

Kapitaalgebrektheorie
Door het gebrek komen de landen in een vicieuze cirkel terecht. 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Uitbuitingtheorie
 De arme landen werden door de koloniale overheersers uitgebuit en zijn nog steeds met handen en voeten gebonden aan de koloniale overheersers. 

Slide 7 - Tekstslide

Weg uit de armoede
  • Importsubstitutie of exportbevordering
  • Van planeconomie naar markteconomie

Slide 8 - Tekstslide

Exportbevordering 
Het versterken van het exportpakket van de ontwikkelingslanden met industrieproducten.

Slide 9 - Tekstslide

Importsubstitutie 
Het zelf gaan produceren van goederen die vroeger werden geïmporteerd

Slide 10 - Tekstslide

Planeconomie
De overheid heeft een belangrijke taak in het sturen van de economie

Slide 11 - Tekstslide

Markteconomie
Een economie waarin het marktmechanisme(vraag en aanbod) een belangrijke rol speelt

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Waarom hielp de hulpverlening niet?
1. Kapitaalintensieve productie sluit niet aan bij de arme landen. Het is beter om
    daar arbeidsintensieve productie te gebruiken (er zijn veel ongeschoolden).
2. Door de voorrang te geven aan de industrie, werd de landbouw verwaarloosd.
3. Door de slechte infrastructuur konden de kapitaalgoederen niet op de nodige
    plekken terecht.
4. Een kleine (elite) groep trok profijt en de massa bleef arm.

Slide 14 - Tekstslide

Hoe is het nu?
De hulpverlening richt zich nu op de kleinschalige arbeidsintensieve productiemethoden. Belangrijk zijn hierbij: 
1. Meer scholing.
2. Verbetering van de positie van de vrouw.
3. Agrarische ontwikkeling.

Slide 15 - Tekstslide

Verschillende soorten hulpverlening:
  • Bilaterale hulp
  • Multilaterale hulp

Slide 16 - Tekstslide

Bilaterale hulp
Hulp van het ene land naar het andere land                 gebonden hulp                 het ontvangende land moet het geld besteden in het donorland

Slide 17 - Tekstslide

Multilaterale hulp
De hulp die via internationale organisaties loopt zoals de Wereldbank of de Verenigde Naties

Slide 18 - Tekstslide

Door zelf te gaan produceren wat men voorheen importeerde, noemt men:
A
Exportbevordering
B
Importsubstitutie
C
Slim
D
Exportsubstitutie

Slide 19 - Quizvraag

Door het gebrek aan kapitaal komt men in een vicieuze cirkel terecht
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quizvraag

In een planeconomie wordt de economie gestuurd door:
A
De producenten
B
De producenten en de overheid
C
De overheid
D
De Verenigde Naties

Slide 21 - Quizvraag

De Wereldbank
Met handen en voeten vast aan de koloniale overheersers
Vicieuze cirkel
Multilaterale hulp
Uitbuitingstheorie

Slide 22 - Sleepvraag