Vakuur Engels 1B2

1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Singular = enkelvoud
Plural = meervoud

Slide 2 - Tekstslide

Regel voor meervoud = woord + s
               1 dog - 3 dogs
    1 dog


   3 dogs

Slide 3 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een medeklinker + y
                            
                     -y verdwijnt en wordt - ies
                 
  1 bunny                            4 bunnies

Slide 4 - Tekstslide

woorden die eindigen op een klinker + y
                            
       krijgen alleen een - s
          
  1 boy                              3 boys

Slide 5 - Tekstslide

      woorden die eindigen op ch, sh, s, ss, x, z
                            
                                     krijgen -es
                 
  1 dress                           4 dresses

Slide 6 - Tekstslide

 woorden die eindigen op een medeklinker + o
                            
                              krijgen -es
                 
   1 tomato                       4 tomatoes

Slide 7 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een f of fe
                            
                     f/fe verdwijnt en wordt - ves
                 
     1 leaf                           4 leaves

Slide 8 - Tekstslide

uit je hoofd leren

Slide 9 - Tekstslide


A
baby's
B
babys
C
babie's
D
babies

Slide 10 - Quizvraag


A
boxes
B
boxxes
C
bosses
D
boxees

Slide 11 - Quizvraag


A
monky's
B
monkies
C
monkie's
D
monkys

Slide 12 - Quizvraag

Uniform
A
uniformes
B
uniform's
C
uniforms
D
uniformies

Slide 13 - Quizvraag


A
fishes
B
fish
C
fishen
D
fishies

Slide 14 - Quizvraag

Thief
A
thiefs
B
thiefes
C
thiefies
D
thieves

Slide 15 - Quizvraag


A
cooky's
B
cookies
C
cookys
D
cookyes

Slide 16 - Quizvraag


A
Butterflies
B
butterflys
C
butterflie's
D
butterfly's

Slide 17 - Quizvraag


1 policeman
A
policemans
B
policemannen
C
policemen
D
policemannies

Slide 18 - Quizvraag


A
Brushes
B
brush's
C
brushs
D
brushies

Slide 19 - Quizvraag

strawberry
A
strawberries
B
strawberrys
C
strawberrys
D
strawberryes

Slide 20 - Quizvraag


A
elfs
B
elves
C
elfes
D
elf's

Slide 21 - Quizvraag


A
ponys
B
ponies
C
pony's
D
ponie's

Slide 22 - Quizvraag


A
bus's
B
buss
C
buses
D
busses

Slide 23 - Quizvraag


A
leaves
B
leafes
C
leafs
D
leaf's

Slide 24 - Quizvraag


A
faces
B
face's
C
facies
D
facces

Slide 25 - Quizvraag


A
mouthees
B
mouth's
C
mouthens
D
mouths

Slide 26 - Quizvraag


A
first laddies
B
first ladys
C
first ladies
D
first lady's

Slide 27 - Quizvraag


A
modelles
B
modellen
C
models
D
modelens

Slide 28 - Quizvraag


A
bodys
B
bodies
C
boddies
D
body's

Slide 29 - Quizvraag


A
wives
B
wifies
C
wifes
D
wife's

Slide 30 - Quizvraag

Some / any

Slide 31 - Tekstslide

Some 
- Wordt gebruikt in bevestigende zinnen, zinnen die eindigen met een punt en met een uitroepteken. 
-We are buying some sweets. 
- I need some sugar for the cake. 

Slide 32 - Tekstslide

Any 
- Wordt gebruikt in vraagzinnen en in zinnen met het woord 'not'. 
- Do you need any appels from the supermarket? 
- She does not need any money from you. 

Slide 33 - Tekstslide

Is there _____ sugar? I can’t see _____ .
A
any, any
B
some, some
C
some, any
D
any, some

Slide 34 - Quizvraag

SOME/ANY
I need ... apples, but I don't need ... pears.
A
any... any
B
some... some
C
any... some
D
some... any

Slide 35 - Quizvraag

There is ... fruit, but there isn't ... bread.
A
some, some
B
some, any
C
any, some
D
any, any

Slide 36 - Quizvraag

I don't have some/any sugar left. I'll go and borrow some/any from the neighbour.
A
some / some
B
any / any
C
some / any
D
any / some

Slide 37 - Quizvraag