Herhaling H6 Overheid

Herhaling H6 Overheid
Voorbereiding TW6
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecondary Education

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Herhaling H6 Overheid
Voorbereiding TW6

Slide 1 - Tekstslide

Noem de 3 groepen van de overheid van Nederland

Slide 2 - Open vraag

Wie is geen ambtenaar?
A
Minister
B
Politie
C
Burger
D
Gouverneur

Slide 3 - Quizvraag

Welke is geen goede voorbeeld van infrastructuur?
A
Snelwegen
B
Telefoonkabels
C
Internetverbinding
D
Toiletten

Slide 4 - Quizvraag

Wat zijn de kenmerken van collectieve voorzieningen?
A
Een burger betaalt ervoor
B
De overheid betaalt ervoor
C
Iedereen mag het gebruiken
D
Het is voor privé gebruik

Slide 5 - Quizvraag

Geld/ uitkering dat de overheid geeft aan mensen zonder inkomen noemen we ....

Slide 6 - Open vraag

Welke uitkeringen geeft de overheid?
A
WW-uitkering en AOW-uitkering
B
WW-uitkering en AZV
C
AOW-uitkering en AZV
D
AZV en BTW

Slide 7 - Quizvraag

De overheid krijgt .... en .... van de werkenden om de sociale zekerheid te betalen.
A
Sociale premies en sociale uitkeringen
B
Sociale premies en BTW
C
BTW en belastingen
D
Sociale premies en belastingen

Slide 8 - Quizvraag

Shelly verdient € 2.900,- bruto per maand. Haar sociale premies en belastingen zijn
€ 560,-. Bereken hoeveel procent de inhoudingen zijn van haar loon.

Slide 9 - Open vraag

Wie streeft naar winst?
A
Collectieve sector
B
Particulier sector

Slide 10 - Quizvraag

Om een bedrijf of organisatie te stimuleren geeft de overheid ......

Slide 11 - Open vraag

Om een gedrag te stoppen verhoogt de overheid de prijzen met ....

Slide 12 - Open vraag

Wat presenteert de overheid aan de bevolking elk jaar?
A
rijksbegroting
B
miljoenennota
C
troonrede
D
Alle drie

Slide 13 - Quizvraag

Als de uitgaven meer zijn dan de inkomsten dan is er sprake van ....
A
Begrotingsoverschot
B
Begrotingstekort

Slide 14 - Quizvraag

Schrijf 3,4 mld in mln

Slide 15 - Open vraag

De totaal ontvangen belastingen zijn € 87,9 mld. Nederland heeft 16,4 mln werkenden.
Hoeveel belasting wordt per inwoner afgedragen?

Slide 16 - Open vraag