De zes rollen van de leraar presentatie EXPERTS

De 6 rollen van de leraar
Doel:  
Na deze les ken je de highlights 
 zie je de mogelijkheden
 van het boek en
hoe je het kunt inzetten om te bepalen
 waar je zelf staat als leraar.
Dit is essentieel om te groeien!

 

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nederlands NT2MBOBeroepsopleidingStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De 6 rollen van de leraar
Doel:  
Na deze les ken je de highlights 
 zie je de mogelijkheden
 van het boek en
hoe je het kunt inzetten om te bepalen
 waar je zelf staat als leraar.
Dit is essentieel om te groeien!

 

Slide 1 - Tekstslide

Maar eerst: zorg voor een op groei gerichte mindset! 

Slide 2 - Tekstslide

De leerlijn van de leraar als basis
Wees je bewust en zeker over wat je doet en waarom je dat doet.

***
Als je vanuit je identiteit en overtuigingen gedrag laat zien is het echt.

***
Reflectie is cruciaal en maakt je bewust van het effect van je gedrag.


Slide 3 - Tekstslide

De leerlijn op weg naar coach
Wij kunnen ons als leraar (verder) ontwikkelen als we weten wat effectief lerarengedrag is. 

De indeling in de( eerste) vijf rollen maakt dit overzichtelijk en vormt de basis van de leerlijn.

Met als het ultieme doel; jij als coach.

Slide 4 - Tekstslide

De gastheer
De presentator
De didacticus
De pedagoog
De afsluiter
de les starten
Contact makenaandacht vangenLeiderschap 
tonen
gepaste instructie gevenVak expert, juiste niveau,
activerend
orde houden
Veilige en motiverende leeromgeving 
de les afsluiten
Terug en vooruit kijken

Slide 5 - Tekstslide

Niveaus leerlijn leraar
1. Lerend
2. Bekwaam
3. Gevorderd
4. Excellent : COACH! 

Slide 6 - Tekstslide

Waar denk je dat je zelf staat als beginnend docent in deze leerlijn?

Slide 7 - Woordweb

De rol van gastheer

Contact maken
 Contact houden

Slide 8 - Tekstslide

Gedragsindicator Gastheer


Non-verbaal                                                                                Verbaal
* is op tijd in de les                                                                    * kent en noemt leerlingen bij de naam
* is organisatorisch klaar voor de les                                * heet leerlingen welkom
* staat zichtbaar bij de deur                                                   * zegt iets positiefs en persoonlijks
* toont betrokkenheid                                                               * benoemt gedragsregels
* kijkt leerlingen aan                                                                   * maakt een praatje
* corrigeert                                                                                      * is congruent in gedrag
* houdt oogcontact 

Slide 9 - Tekstslide

De rol van presentator

Aandacht vangen
Aandacht vasthouden
Leiderschapsgedrag

Slide 10 - Tekstslide

Gedragsindicator Presentator
Non-verbaal                                                                                          Verbaal
* neemt centrale plaats lokaal in                                                *  neemt leiding in woorden
* neemt de leiding                                                                             * spreekt duidelijk en krachtig
* staat stevig en rechtop                                                                 * benoemt gewenst gedrag
* ziet alle leerlingen                                                                            * introduceert lesprogramma en lesdoel
* maakt duidelijke gebaren
* corrigeert ook non verbaal 

Slide 11 - Tekstslide

De rol van didacticus

Motiveert en daagt uit
Stuurt het leerproces
Voordoen activeren en aan leerling overlaten
Moedigt aan
Corrigeert wanneer leerlingen niet werken

Slide 12 - Tekstslide

Gedragsindicatoren Didacticus
Non-verbaal                                                                                             Verbaal
* staat centraal en is zichtbaar                                                        * geeft complete instructie
* houdt oogcontact                                                                               * spreekt luid en duidelijk          
* maakt duidelijke gebaren                                                                * laat leerlingen herhalen wat ze               * schrijft instructie op bord                                                                  moeten doen
  * onderneemt actie wanneer                                                           * voordoen activeren en overlaten
      leerlingen niet aan het werk gaan                                             * moedigt aan
                                                                                                                         * corrigeert wanneer leerlingen niet                                                                                                                                   aan het werk gaan
                                                     Slide 13 - Tekstslide

De rol van pedagoog

Creëert veilig leerklimaat
Geeft positieve feedback
Corrigeert

Slide 14 - Tekstslide

Gedragsindicatoren pedagoog
Non-verbaal                                                                                             Verbaal
* houdt oogcontact                                                                              * benoemt gewenst gedrag
* evenwichtig in (non)verbaal gedrag                                           * geeft complimenten
* luistert naar leerlingen                                                                      * corrigeert op gedrag niet op persoon
* corrigeert ongewenst gedrag                                                        * formuleert en handhaaft regels
* heeft duidelijke gedragsregels                                                      * spreekt leerlingen direct aan op              en past die toe                                                                                            gedrag
* moedigt gewenst gedrag aan                                                         * kiest een passende correctie

Slide 15 - Tekstslide

De rol van afsluiter

Terug en vooruit kijken

Slide 16 - Tekstslide

Gedragsindicatoren Afsluiter
Non-verbaal                                                                                          Verbaal
* toont leiderschapsgedrag                                                           * reflecteert en evalueert
* vangt de aandacht                                                                           * vat samen of laat samenvatten
* gebruikt het bord                                                                              * geeft huiswerk op
* les goed afsluiten                                                                             * besteed aandacht aan studieplanner 
* ziet erop toe dat regels worden nageleefd                           * neemt afscheid                       

Slide 17 - Tekstslide

De leraar als coach
Het ultieme doel is de zelfregulatie van leerlingen. 

Een leraar die werkt op dit niveau is excellent en mag zich zelf coach noemen.


Slide 18 - Tekstslide

Gedragsindicatoren coach
Past alle vijf de rollen toe vanuit coachend perspectief.
Past kennis en vaardigheden toe in verschillende situaties.
Innerlijke overtuiging coach te willen zijn.
Gericht op leerproces.
Einddoel: zelfregulatie
21st century skills


Slide 19 - Tekstslide

Elke rol kun je leren en verder ontwikkelen!
Aan het gedrag van jouw leerlingen kunt zien of je effectief bent; ze zijn als een spiegel voor jou. Reflecteren op de interactie tussen jou en je leerlingen is dan ook cruciaal, want daar leer je van. 

Slide 20 - Tekstslide

Hoe neem jij de leiding in jouw lessen?

Slide 21 - Open vraag

En zie je aan jouw leerlingen welk effect dit heeft?

Slide 22 - Open vraag

Slide 23 - Video

Slide 24 - Tekstslide

Wat vond je van deze les in één woord?

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Tekstslide