BUR - Mensenrechten

BURGERSCHAP
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

BURGERSCHAP

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Les van Vandaag 
 • Wat zijn mensenrechten?
 • Waarom zijn mensenrechten belangrijk?
 • Welke organisaties rondom mensenrechten bestaan?
 • Mini-presentaties voorbereiden 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mensenrechten

Slide 3 - Woordweb

Welke mensenrechten ken je? Het zijn er 30!
Mensenrechten

 • Mensenrechten zijn rechten en vrijheden voor alle mensen ter wereld, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, afkomst, ras, religie, taal of andere status.

 • Mensenrechten worden beschermd en ondersteund door internationale en nationale wetten en verdragen.

Slide 4 - Tekstslide

Het belangrijkste verschil tussen grondrechten en mensenrechten is territoriaal. Mensenrechten zijn universeel, zonder enige beperking. Een grondrecht daarentegen bestaat binnen een specifiek rechtssysteem, met de beperkingen die de wet toekent. Daarom domineert het concept van grondrechten in de staatswetten.
Mensenrechten
 • Verklaring Verenigde Naties
 • 30 mensenrechten
 • Naleving mensenrechten
 • Amnesty International 

Slide 5 - Tekstslide

De mensenrechten staan in een verklaring die is opgesteld door de Vereningde Naties (VN). De VN zijn een internationale organisatie waarvan bijna alle landen ter wereld lid zijn. Binnen de VN werken landen onder meer samen op het gebied van veiligheid en mensenrechten. Alle leden van de VN hebben de verklaring ondertekend waarin de mensenrechten beschreven staan. Door deze verklaring te ondertekenen, hebben deze landen beloofd om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in hun land worden nageleefd.

Hoewel bijna alle landen de mensenrechten verklaring hebben ondertekend, worden in veel landen nog regelmatig mensenrechten geschonden. In sommige landen is er bijvoorbeeld geen godsdienstvrijheid of heeft een groot gedeelte van de bevolking geen toegang tot gezondheidszorg.


Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Amnesty International
Amnesty International is een organisatie die opkomt voor mensenrechten. Amnesty maakt schendingen van mensenrechten openbaar en probeert druk uit te oefenen op de regeringsleiders. 

Slide 7 - Tekstslide

https://youthforhumanrights.nl/mensenrechten/rechten-van-de-mens/ 

Hier vind je de 30 mensen rechten die er zijn. 

Verenigde Naties 
De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Human Rights Watch 
Human Rights Watch is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen onder meer censuur, beperkingen in de vrijheid van reizen en verkiezingen, rassendiscriminatie, dwangarbeid, de rechten van het kind en kinderarbeid, geweld in oorlogstijd en wapenhandel.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Plaats deze afbeelding ook in Teams, zodat ze dit zelf ook nog kunnen lezen en kunnen gebruiken bij de volgende opdracht. 
Welke mensenrechten ken jij?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Mini-presentaties 

 • In tweetallen of drietallen 
 • Bereid een mini-presentatie voor 
 • Max. 4 slides (zonder welkomslide) 
 • 4-7 minuten 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mini-presentatie 
Kies een land waar mensenrechten niet worden nageleefd 
OF
Kies een mensenrechtenorganisatie 
OF 
Kies een issue/campagne (VN)
OF
Kies een persoon die zich inzet voor mensenrechten 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies