4V Thema 4 BS 6 deel 1

Evolutie van populaties

4 vwo
Thema 4
Basisstof 6
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Evolutie van populaties

4 vwo
Thema 4
Basisstof 6

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Leerdoelen
 • Je kunt beschrijven wat een soort is
 • Je kunt met behulp van de regels van Hardy-Weinberg de allelfrequenties in populaties berekenen

Programma
 1. Bespreken huiswerk
 2. Uitleg evolutie in populaties
 3. Samen oefenen
 4. Zelf werken

Slide 2 - Tekstslide

Bespreken opdr.50, 52, 60, 63, 67
50 --> verschillende evolutie theorieën
52 --> selectie
60 --> analoge en homologe organen 
63 --> cladogram maken
67 --> cladogram op basis van DNA

Slide 3 - Tekstslide

Evolutie in populaties

'Soort'  vs.  'Populatie' 
gene flow

Allelfrequenties - wet van Hardy-Weinberg  (Binas  93D3)

Slide 4 - Tekstslide

Definities
Soort = organismen die op natuurlijke wijze onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.  (bijv. honden)

Hoe zit het met de lijger?

En: heb je weleens een natuurlijke kruising tussen een sint bernard en een chihuahua gezien?

Slide 5 - Tekstslide

Definities
 • Populatie = Alle individuen van een soort die in een bepaald gebied leven en onderling voortpanten
 • Genenpool is alle verschillende genen/allelen  die voorkomen in een populatie 
 • Gene flow = (incidentele) uitwisseling van genen/allelen tussen populaties 

 • Soort = grootste verzameling populaties waartussen gene flow plaats kan vinden

Slide 6 - Tekstslide

Stel dat....
- Populaties volledig gescheiden zijn 
- Ze groot genoeg zijn 
- Er geen evolutie optreedt (geen selectiedruk)
(allelen hebben dus geen specifiek voordeel) 

Dan blijkt dat de allelfrequenties
in populaties constant blijven 

(voorbeeld bij mensen is oogkleur of bloedgroep)

Slide 7 - Tekstslide

Wet van Hardy-Weinberg (equilibrium)
Allelfrequentie = getal tussen 0 en 1 dat aangeeft hoe vaak een allel in een populatie voorkomt
 • p = frequentie dominante allel    
 • q - frequentie recessieve allel

Voorbeeld: 60% van de allelen is het 
dominante allel (B) voor een grijze vacht.
Wat is q (hoeveel komt het recessieve 
allel voor)?

Slide 8 - Tekstslide

Wet van Hardy-Weinberg (equilibrium)
A heeft frequentie p en a heeft frequentie q. 
A en a zijn de mogelijkheden. Dus p + q = 1.
In een populatie in evenwicht zijn ook de genotypen stabiel:

p2 + 2pq + q2 = 1
A (p)
a (q)
A (p)
AA (p2)
Aa (pq)
a (q)
Aa (pq)
aa (q2)

Slide 9 - Tekstslide

Wet van Hardy-Weinberg (equilibrium)
Allelfrequentie = getal tussen 0 en 1 dat aangeeft hoe vaak bijv. het dominante allel p (Grijs) voorkomt   
 • p = 0,6
 • Hoeveel (%) witte katten zijn er dan?

Slide 10 - Tekstslide

Wet van Hardy-Weinberg
Dit kunnen we ook andersom gebruiken: 
Stel dat 40% van de katten een grijze vacht
heeft, wat is dan de frequentie van allel b

 • Regel -> gebruik recessieve fenotype, 
  want dat is gelijk aan q2 genotype.  

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 1
In een populatie worden 50 katten geteld, 2 hebben witte haren, 48 hebben zwarte haren. Het allel voor witte haren is recessief. De populatie is in (Hardy-Weinberg) evenwicht.
(1) Bereken de allelfrequentie van A en voor a
(2) Welk deel van de zwartharige katten
is heterozygoot?

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht 2 
Bij schapen komt een witte vacht tot stand onder invloed van het dominante gen H en een zwarte vacht door het recessieve gen h. Uit een kudde schapen in Idaho werd een steekproef van 900 schapen genomen. Van deze schapen hadden er 891 een witte vacht en 9 een zwarte vacht. Op deze populatie is de regel van Hardy Weinberg van toepassing.

Bereken de frequentie van allel H in deze populatie.


Slide 13 - Tekstslide

Opdracht 3

36% van de mensen is homozygoot recessief (aa) voor vaste oorlellen. 
1.  Wat is de frequentie van het recessieve allel?
2. Hoeveel mensen zijn heterozygoot?


Slide 14 - Tekstslide

Zelf werken
Lezen
BS 6 (blz. 49 t/m 52)

Maken
BS 3 opdr. 74 t/m 84

Kun je
 • beschrijven wat een soort is?
 • met behulp van de regels van Hardy-Weinberg de 
       allelfrequenties in populaties berekenen?

Slide 15 - Tekstslide