27th lesson - 28/11/2019

Thursday 28 November
- Presentations

- Grammar 8 : past continuous

- Let's practise
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Thursday 28 November
- Presentations

- Grammar 8 : past continuous

- Let's practise

Slide 1 - Tekstslide

Presentation Vito

Slide 2 - Tekstslide

Presentation Thanksgiving

Slide 3 - Tekstslide

Presentation Thanksgiving

Slide 4 - Tekstslide

Presentation Black Friday + Cyber Monday

Slide 5 - Tekstslide

Past continuous (p. 47 TB)

Slide 6 - Tekstslide

It was raining.
We were singing.

Slide 7 - Tekstslide

Past continuous
WAS/WERE + WERKWOORD + -ING

Gebruik
als iets in het verleden een tijdje bezig was.

f.e. It was raining.
We were singing.

Slide 8 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple

Slide 9 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple

Slide 10 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple
Je gebruikt de past continuous i.c.m. de past simple om aan te geven dat er iets gebeurde (korte actie; past simple) terwijl er al iets aan de gang was (lange actie; past continuous).


f.e. I was reading a book when the phone rang
I was washing my car when the accident happened

Slide 11 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
I _______________ (wait) for the bus when it _______________ (start) to rain. 


Slide 12 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
I WAS WAITING (wait) for the bus when it STARTED (start) to rain. 


Slide 13 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
While we ______________________ (walk) the dog, the neighbours _______________ (wash) their car. 

Slide 14 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
While we WERE WALKING (walk) the dog, the neighbours WERE WASHING (wash) their car. 

Slide 15 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
 I _________________________ (read) the newspaper, when all of a sudden my cat ___________________ (jump) onto my lap. 

Slide 16 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
 I WAS READING (read) the newspaper, when all of a sudden my cat JUMPED (jump) onto my lap. 

Slide 17 - Tekstslide

Let's practise
- Do ex. 25 (p. 75  WB)
- Slim stampen grammar 8


Slide 18 - Tekstslide