Nederland 1948-2008

HC Nederland (1948-2008)
3.1 De welvaart neemt toe in Nederland

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

HC Nederland (1948-2008)
3.1 De welvaart neemt toe in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Waar gaat dit onderwerp over?
Historische Context Nederland 1948-2008
Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948-1978?
Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1978-2008
De welvaart neemt toe in Nederland
Van multicultureel naar groeiende verdeeldheid

Slide 2 - Tekstslide

KA les 1 
47. De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren '60 van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen


Slide 3 - Tekstslide

 • Wederopbouw en Marshallplan
 • Sociale coalitie om wederopbouw mogelijk te maken
 • Babyboom
 • Economische groei en verdere industrialisatie
 • Maakbaarheid en maatschappij
 • Ontstaan van de consumptiemaatschappij
 • Verzuiling en ontzuiling
 • Jongerencultuur
 • Tweede feministische golf
 • Van emigratie- naar immigratieland
 • oliecrisis en het einde van de groei 
Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948-1978?

Slide 4 - Tekstslide

 • Wederopbouw en Marshallplan
 • Sociale coalitie om wederopbouw mogelijk te maken
 • Babyboom
 • Economische groei en verdere industrialisatie
 • Maakbaarheid en maatschappij
 • Ontstaan van de consumptiemaatschappij
 • Verzuiling en ontzuiling
 • Jongerencultuur
 • Tweede feministische golf
 • Van emigratie- naar immigratieland
 • oliecrisis en het einde van de groei 
Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948-1978?
Deze les: terug naar 1945

Slide 5 - Tekstslide

Hoe ging het met de mensen net na de oorlog?

Slide 6 - Tekstslide

Hoe ging het met de mensen net na de oorlog?

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Marshallhulp

Slide 11 - Tekstslide

Warschaupact (1955-1991)
NAVO (1949)
Nederland wordt lid van de NAVO 1949
Het polygoonjournaal uit 1950 vertelt trots over het West-Europese leger en waarom Nederland daaraan deel wil nemen

Slide 12 - Tekstslide

EGKS 6 leden
In 1951 wordt Nederland lid van de  van de EGKS.

Slide 13 - Tekstslide

EGKS / EEG / EG / EU
1951
1958
1967
1993
Nederland blijft ook in de opvolgers van de EGKS een belangrijke rol spelen.

Slide 14 - Tekstslide

Wat was het Amerikaanse doel
achter de Marshallhulp?

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Op economisch vlak profiteerde Nederland van de 'Wirtschaftswunder' en
de vondst van aardgas in Groningen liet de staatskas rinkelen

Slide 19 - Tekstslide

Gelijktijdig met de verzorgingsstaat kwam de consumptiemaatschappij en Amerikanisering 

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Reclame uit 1950 voor de Hoover-stofzuiger 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

herhaling

Slide 26 - Tekstslide

Waarom deed Nederland mee aan het Marshallhulpprogramma, de EGKS en de NAVO?
A
Uit angst voor de Soviet-Unie
B
Om nieuwe oorlogen te voorkomen
C
Omdat de neutraliteitspolitiek mislukt was
D
Om Nederland snel te laten herstellen

Slide 27 - Quizvraag

Waar is AOW een afkorting van?
A
Algemene Ouderdomswet
B
Algemene Ouderenwet
C
Anti-ouderenwet
D
Arbeiders Ouderdomswet

Slide 28 - Quizvraag

Welke minister president is begonnen met de opbouw van de verzorgingsstaat?
A
Colijn
B
Drees
C
Mussert
D
Kuyper

Slide 29 - Quizvraag

Sleep de 4 gebeurtenissen in de juiste volgorde. Doe dit van hoog naar laag. Bovenaan de eerste gebeurtenis, onderaan de laatste.
1. Nederland verdient veel geld met de verkoop van gas
2. Nederland verandert in een verzorgingsstaat
3. Het is de tijd van de wederopbouw
4. De economie groeit door de lage lonen en het Marshallplan

Slide 30 - Sleepvraag