Informal letter

MAVO 4
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

MAVO 4

Slide 1 - Tekstslide

Informal letter
Eigen adres op de Nederlandse manier.
-
Datum
-
Aanhef  
-
Brief in alinea’s (witregel tussen alinea’s).
1. Opening (waarom schrijf je)
2. Alinea's met daarin de punten vd opdracht!
-
Conclusie en afronding.
-
Afsluitende zin.  I hope to hear from you soon. (= slotzin)
- Kind regards / Best wishes
(Voornaam)


Slide 2 - Tekstslide

Name an example of someone you would write an informal letter/email to
A
Your teacher
B
Your friend
C
The mayor
D
Someone you've never met

Slide 3 - Quizvraag

How do you begin an informal letter in English?
A
Dear Sir / Madam,
B
Hi Ellen,
C
Hello Jan,
D
Dear Paul,

Slide 4 - Quizvraag

How do you end an informal email in English?
A
Greetings,
B
Bye,
C
Love,
D
Take care,

Slide 5 - Quizvraag

What's the correct date? (to write in a letter)
A
12 march 2023
B
12 March 2023
C
12th March 2023
D
12-03-2023

Slide 6 - Quizvraag

Datum
Je eigen adres
Aanhef
Kern (in alinea's)
Afsluiting

Slide 7 - Sleepvraag

Wat is een goede slotzin?
A
Hey yo, take care.
B
Hugs and kisses,
C
I hope to hear from you soon.
D
See you later.

Slide 8 - Quizvraag

Wat is een juiste manier om je persoonlijke brief te beëindigen?
A
Yours sincerely?
B
Yours faithfully,
C
Best wishes,
D
Bye man,

Slide 9 - Quizvraag

In een persoonlijke brief hoort  een ...
correct
incorrect
hun adres
datum
jouw voornaam
onder de brief
handtekening
jouw adres
afsluitende zin
slotgroet

Slide 10 - Sleepvraag

True
False
Je verdeelt je tekst in minimaal 3 alinea's.
Je schrijft je eigen naam boven je adres.
Je zet een komma achter de aanhef.
Je schrijft een punt achter je naam aan het einde van je brief.
De maand schrijf je met een hoofdletter
"Greetings" is een correcte groet.
In het Engels bestaat er een woord ter vertaling voor "U".

Slide 11 - Sleepvraag

Ik ben een jongen en ik ben 16
A
I'm a 16-years-old boy
B
I'm a 16 years old boy
C
I'm a 16-year-old boy
D
I'm a 16 year old boy

Slide 12 - Quizvraag

Doe de groeten aan je ouders
A
Give my love to your parents.
B
Greetings to your parents.
C
Greets to your parents.
D
Kind regards to your parents.

Slide 13 - Quizvraag

Wat is een goede slotgroet bij persoonlijke brieven?
correct
incorrect
Greets,
Greetings,
Bye,
Best regards,

Slide 14 - Sleepvraag

Tips schrijfvaardigheid
  • Is Engels lastig? Schrijf dan eerst je zin in het Nederlands op.
  • Maak een kladversie! Een echte versie waarin is gekrast kost punten!
  • Neem een woordenboek mee! Ned-Eng. Je mag niet delen.
  • Denk aan de Engelse woordvolgorde: 
    Wie - doet - wat - waar - wanneer

Slide 15 - Tekstslide

 Informal Letter 1
Question
You have received the following letter from your English-speaking friend.


Write your informal letter of reply to your friend (around 140-190 words).

Slide 16 - Tekstslide

Informal letter 2
You are studying English at a private language school attended by many international students. You are planning a surprise birthday party for a friend who has been feeling particularly sad and homesick. Write to another classmate and invite him / her to the party. In your letter:
•explain the reason for the party
•give the date and time of the party
•suggest what the classmate could bring to the party.
You should write at least 150 words.


Slide 17 - Tekstslide

Informal Letter 3
An English-speaking friend wants to spend a two-week holiday in your region and has written asking for information and advice. Write a letter to your friend. In your letter:
•offer to find somewhere to stay
•give advice about what to do
•give information about what clothes to bring
You should write at least a 150 words.

Slide 18 - Tekstslide

Informal Letter 4
You borrowed an important textbook from a classmate last term. You now realize your classmate had returned home overseas and you still have the book. Write a letter to to him / her. In your letter:
•apologize for the mistake
•find out how important the book is to him / her
•say what you will do
You should write at least a 150 words.

Slide 19 - Tekstslide