Scholierenverkiezingen A10 (provincie 2023)


STEM OOK: 15 MAART
verkiezingen 2023

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1-4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les


STEM OOK: 15 MAART
verkiezingen 2023

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Scholierenverkiezingen 2023: Wat kun je verwachten?
  •  Video: Wat doet de provincie?
  •  Quiz: drie vragen over de verkiezingen
  •  Stemwijzer: link naar kieskompas
  •  Uitleg over de provinciale statenverkiezingen
  •  Discussie en drie vragen over het provinciebestuur
  •  Het belangrijkste: stemmen maar (QR-code)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De provincie gaat onder andere over ...
A
De hoogte van het minimumloon
B
De sluitingstijden van cafés
C
De maximumsnelheid op de weg
D
Busverbindingen, fietspaden en provinciale wegen

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De gedeputeerde wil het park laten veranderen in een golfterrein. De provinciale statenleden zijn tegen. Wat nu?
A
De provinciale staten legt het plan voor aan de rechter
B
De gedeputeerde kan het plan toch uitvoeren
C
De provinciale staten stemt erover, als de meerderheid tegen is gaat het plan niet door

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Raisa is 18 jaar en woont in de provincie Utrecht. Ze heeft de Afghaanse nationaliteit. Mag Raisa stemmen voor de provinciale staten in Utrecht?
A
Nee, daar moet je Nederlander voor zijn
B
Nee, daar moet je EU-burger voor zijn
C
Ja, iedereen mag altijd stemmen!
D
Ja, maar alleen als ze al minstens vijf jaar legaal in Nederland woont

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stemwijzer provinciale statenverkiezingen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Na het invullen van de stemwijzer op kiesjouwutrecht.nl heb ik:
A
een beter inzicht in de standpunten van de partijen
B
een goed idee wat ik zou willen stemmen
C
echt nog geen idee en hulp nodig bij het stemmen
D
twijfel ik nog tussen twee of meer partijen

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De 12 provincies van Nederland
Ken jij ze allemaal?
antwoorden

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Provinciale Staten
De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincies. Een volksvertegenwoordiger is iemand die door de inwoners gekozen is om een bepaald gebied te besturen. 
1
De Provinciale Staten bepaalt de manier waarop een provincie belangrijke dingen regelt. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe woonwijken, het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein of het realiseren van een recreatiegebied
2
De Statencommissies bespreken met elkaar de belangrijke onderwerpen uit de provincie. Een commissie is een groep mensen met een bepaalde taak. Zo is er bijvoorbeeld een commissie die gaat over natuur, landbouw en gezondheid. 
3
Eén keer per maand komen de Provinciale Staten en Statencommissies bij elkaar om beslissingen te nemen. 
4
De groep mensen die de voorstellen mag uitvoeren heet de Gedeputeerde Staten. Zij zijn het dagelijks bestuur van een provincie en worden gekozen en gecontroleerd door de Provinciale Staten
5
De Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. De Eerste Kamer keurt wetsvoorstellen goed of niet goed en controleert de regering.
6

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Provinciale Statenverkiezingen
Elke 4 jaar vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats.
1
Alle inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn kunnen stemmen op een kandidaat van een politieke partij die zij graag de komende 4 jaar in de Provinciale Staten zien besturen. 
2
Vóór de Provinciale Statenverkiezingen ontvangen alle inwoners thuis een kandidatenlijst om te zien wie er meedoen. Op de website van de provincie staat meer informatie over de politieke partijen en hun plannen. 
3
Op 15 maart kunnen alle inwoners hun stem uitbrengen door naar het stembureau te gaan. Op een stembiljet geven ze met een rood potlood aan welke kandidaat zij kiezen. Daarna stoppen ze hun stembiljet in de stembus.
4
Als de stembussen gesloten zijn, tellen de leden van elk stembureau de stemmen. Als alle stemmen in de provincie zijn geteld, wordt bekendgemaakt welke kandidaten van de politieke partijen de meeste invloeden krijgt in de Provinciale Staten
5

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom zijn de Provinciale Statenverkiezingen zo belangrijk?
Misschien komt er wel een snelweg?
1
De Provinciale Staten beslist bijvoorbeeld wat er met dit gebied gaat gebeuren.
Misschien komt er wel een pretpark?
2
Misschien komt er wel een woonwijk?
3
Misschien komt er wel een natuurgebied?
4

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom zijn de Provinciale Statenverkiezingen zo belangrijk?
De Provinciale Staten kiest de leden van de Eerste Kamer. En die heeft veel macht. 
Kijk maar mee!

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Discussiëren maar!

Verdeel de klas in twee delen: 
links = eens; rechts = oneens. 
Lees de stelling hiernaast. 
Zijn jullie het hiermee EENS of ONEENS? Loop naar die plek in de klas. Kun je uitleggen waarom je juist daar bent gaan staan?‘Als ik 18 jaar ben, ga ik zeker stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.'

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Waar beslist de Provinciale Staten niet over?
Heb jij het  goed begrepen?
Test je kennis!
A
Het realiseren van een nieuw recreatiegebied.
B
Het goedkeuren van een nieuw wetsvoorstel.
C
Het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein.
D
Het bouwen van een nieuwe woonwijk.

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

.
Hoe wordt de groep mensen genoemd die belangrijke onderwerpen uit de provincie bespreken, zoals natuur, landbouw en gezondheid?
Heb jij het goed begrepen? Test je kennis!

Slide 17 - Open vraag

Antwoorden: Statencommissie 

Welke leden worden gekozen door de Provinciale Staten?
Heb jij het  goed begrepen?
Test je kennis!
A
Eerste Kamer
B
Tweede Kamer

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Heb jij het  goed begrepen?
Test je kennis!
Is de uitspraak van Scoop WAAR of NIET WAAR?
Sleep het vinkje of het kruisje!
Om de 4 jaar vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats en je mag stemmen als je 16 jaar of ouder bent.

Slide 19 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

STEM NU! 

Via de QR code of via de link die je hebt gekregen van je coach. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies