AE-12 les 3

WERKLOOSHEID
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieVocational Education

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

WERKLOOSHEID

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud van deze les 
 • Voorkennis van les 2
 • Introductie werkloosheid
 • Oorzaken en bestrijding  werkloosheid
 • Bereken de wig
 • Evalueren

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Les 2
 • Beroepsgeschikte bevolking;
 • Deelnemingspercentage;
 • Deelmarkten op de arbeidsmarkt;
 • Ongeschoold werk.

Slide 4 - Tekstslide

arbeidskrachten
werkgelegenheid 
arbeidsplaatsen 
werkgevers
beroepsbevolking
werknemers
vacatures
werkzoekende
Aanbod van arbeid
Vraag naar arbeid

Slide 5 - Sleepvraag

Werkgevers die werknemers nodig hebben horen bij ......... op de arbeidsmarkt.
A
de vraag
B
het aanbod

Slide 6 - Quizvraag

Een minimumloon is bedoeld om...
A
aanbieders op de arbeidsmarkt te beschermen
B
vragers op de arbeidsmarkt te beschermen
C
zowel vragers als aanbieders te beschermen

Slide 7 - Quizvraag

Werkloosheid
Als op de arbeidsmarkt 
het aanbod van arbeid groter is 
dan de vraag naar arbeid
dan is er werkloosheid.

Slide 8 - Tekstslide

Gevolgen werkloosheid
Persoonlijke gevolgen
Sociaal maatschappelijk gevolgen
Gevolgen voor de overheid

Slide 9 - Tekstslide

Persoonlijke gevolgen
Werkloos; dus inkomen omlaag, gevolgen voor;
1. Uitgaven
2. Sociale contacten
3. Minder goed op de hoogte (kennis)
4. Minder waardwering
5. Lastig omgaan met vrije tijd.

Slide 10 - Tekstslide

Sociaal maatschappelijk gevolgen

 1. Langdurige werkloosheid geeft een maatschappelijke achterstand.
 2. Grotere inkomensverschillen
 3. Zwart werken
 4. Criminele circuit

Slide 11 - Tekstslide

Gevolgen voor de overheid
 1. Werkloosheiduitkering
 2. Premies en belasting verhogen
 3. Bezuinigen
 4. Uitkeringen verlagen

Doel van de overheid : zo min mogelijk werklozen in Aruba

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Formule werkloosheidscijfer
Werkzoekenden    
Beroepsbevolking 
*100% = ....%

Slide 14 - Tekstslide

In 2016 waren er 550.000 werklozen. Dit was 6,1% van de beroepsbevolking.
- Bereken hoe groot de hele beroepsbevolking op dat moment was.
- In 2015 waren er volgens het CBS 588.000 werklozen.
Bereken met hoeveel procent de werkloosheid daalde tussen
2015 en 2016.
timer
3:00

Slide 15 - Open vraag

De werkloosheid ontstaat als er meer arbeidskrachten zijn dan arbeidsplaatsen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

De wig
De wig is het verschil tussen de loonkosten en het nettoloon.

Oftewel het verschil tussen wat een werkgever betaalt om een werknemer in dienst te hebben en het bedrag dat de werknemer daarvan ontvangt.

Dit verschil ontstaat doordat de overheid belastingen en premies int die gekoppeld zijn aan het brutoloon.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Dalende Wig
Zowel de werkgever als de werknemer hebben belang bij een dalende wig.
   
Werkgever             minder loonkosten
Werknemer                meer nettoloon

Slide 20 - Tekstslide


Gegevens:
Barbara verdient bruto Afl. 4.300,- per maand.
Zij betaalt Afl. 700,- aan belasting,
Afl. 300,- aan sociale premies en 
Afl. 100,- aan pensioenpremie per maand.
Haar werkgever betaalt Afl. 600,- aan sociale premies en Afl. 400,- aan pensioenpremie voor Barbara.


Gevraagd:
a. Bereken de loonkosten voor de        werkgever van Barbara.
 
b. Bereken het nettoloon van Barbara.

c. Bereken de WIG.

Opdracht
timer
5:00

Slide 21 - Tekstslide

Uitwerking voorbeeld
a) Bereken de loonkosten voor de werkgever van Barbara.
Brutoloon + sociale premies + pensioen=
4300 + 600 + 400= 5300,-
b) Bereken het nettoloon van Barbara.
Brutoloon – belastingen - sociale premies – pensioenpremie =
4300 - 700 -300 -100 = 3200
c) Bereken de WIG
Loonkosten – nettoloon = 5300 – 3200 = 2100

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht week 3

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link