2.5 Kolonialisme en slavernij


Ontdekking en verovering

§ 2.2| opdr. 2A,3, 4, 5, 6, en 7 nakijken

§ 2.5A| Kolonialisme en slavernij

KA23: Slavenarbeid op plantages (en de opkomst van het abolitionisme)
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 27 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les


Ontdekking en verovering

§ 2.2| opdr. 2A,3, 4, 5, 6, en 7 nakijken

§ 2.5A| Kolonialisme en slavernij

KA23: Slavenarbeid op plantages (en de opkomst van het abolitionisme)

Slide 1 - Tekstslide

 • Zijde, parfum en peper
 • Bijvoorbeeld: Op de lange reis werd peper vaak doorverkocht. Handelaren verhoogden telkens de prijs om winst te maken.
 • Bijvoorbeeld: Ze konden minder goed handeldrijven via de Middellandse Zee. 
 • Portugezen
 • Spanjaarden

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

 • Bijvoorbeeld: Hij dacht dat de Indiërs hun god Christus noemden maar het waren hindoes met de god Krishna.
 • Bijvoorbeeld: Kruidnagelen en nootmuskaat.
 • Bijvoorbeeld: Portugezen stichtten handelsposten langs de Aziatische kusten en gingen er handel drijven.

Slide 4 - Tekstslide

 • Bijvoorbeeld: De Portugezen hielden hun routes via het zuiden geheim en probeerden indringers te weren.

Slide 5 - Tekstslide

 • Bijvoorbeeld: Er waren markten met producten uit Aziatische landen. De Portugezen hadden er een handelspost.
 • Bijvoorbeeld: De weg naar 'Indië' was bekend. Nederlanders gingen meedoen aan de Europese expansie.

Slide 6 - Tekstslide

2A, Portugezen 1442
3B, zijderoute
4A, Spanjaarden 1492
5C, Portugezen 1498
6B, Nederlanders 1594
7A, Nederlanders 1595

Slide 7 - Tekstslide


Ontdekking en verovering

§ 2.2| opdr. 2A,3, 4, 5, 6, en 7 nakijken
§ 2.5A| Kolonialisme en slavernij 

KA23: Slavenarbeid op plantages (en de opkomst van het abolitionisme)

Slide 8 - Tekstslide

De tijd van Pruiken en Revoluties
1700-1800

Slide 9 - Tekstslide

Beeldmerk
De voorgrond toont de guillotine, het symbool van de Franse Revolutie. De achtergrond toont rijke burgers, leden van een wetenschappelijk genootschap, die naar een natuurkundig experiment kijken: de werking van een elektriseermachine. De witte pruiken waren in de 18e eeuw in de mode bij rijke burgers.
Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen . (Verlichting)
 • §4.1 De pruikentijd
De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over – grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap  
(democratische revoluties)
 • §4.2 Revolutie in Amerika
 • §4.3 Revolutie in Frankrijk
 • §4.4 Revolutie in Nederland
Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op –eigentijdse verlichte wijze vorm te geven  
(verlicht absolutisme)
 • §4.1 De pruikentijd
Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de – daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme (slavenhandel)
 • §2.5 Kolonialisme en slavernij
 • §2.6 Afrika en de slavenhandel
 • §4.1 De pruikentijd
 • §4.6 De afschaffing van de slavernij

Slide 10 - Tekstslide

Tijd van Grieken en Romeinen
(500 v. Chr. - 500 n. Chr.)
Tijd van Monniken en Ridders
(500-1000)
(Vroege Middeleeuwen)
Tijd van Steden en Staten
(1000-1500)
(Late Middeleeuwen)
1492: Columbus 'ontdekt' Amerika
(Einde van de Middeleeuwen)
⚓️
476: Val van het West-Romeinse Rijk
(Begin van de Middeleeuwen)
🔥
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
(1500-1600)
Tijd van Regenten en Vorsten
(1600-1700)
Tijd van Pruiken en Revoluties
(1700-1800)

Slide 11 - Tekstslide

Koloniseren
Na de veroveringen begon het koloniseren van Amerika.

Motieven (redenen om iets te doen) voor de kolonisatie:

Economisch: - Kolonialisme (overheersing van een kolonie door een moederland om eraan te verdienen).
Religieus: - Bekering, indianen tot het katholieke geloof bekeren.

Slide 12 - Tekstslide

Koloniaal bestuur
In de kolonies kwam een Europees bestuur.

Ambtenaren op een speciaal ministerie in het moederland hielden toezicht op de kolonies overzee.

Slide 13 - Tekstslide


Plantages

De kolonisten stichtten plantages.                          16e eeuw: suiker
Ze lieten indianen als slaven voor zich werken.  17e eeuw: tabak
                                                                                                                         cacao
                                                                                                                          koffie

Slide 14 - Tekstslide

Indiaanse slaven
Het werk op plantages / mijnen is extreem zwaar.

Veel indianen sterven door:
- Uitbuiting en mishandeling
- Europese ziektes

Slide 15 - Tekstslide

De Las Casas
Bartolomé de Las Casas (1484-1566)
priester

Kritiek op behandeling van de indianen
- Indianen zijn mensen
- geen uitbuiting / mishandeling.

-> 'Zwarten' worden niet gezien als mensen dus zij worden de nieuwe slaven

Slide 16 - Tekstslide

Volume en richting van de transatlantische slavenhandel van alle Afrikaanse naar alle Amerikaanse regio's. - van: Atlas of the Transatlantic Slave Trade door David Eltis en David Richardson.

Slide 17 - Tekstslide

Slaven worden gevangen genomen in Afrika.
en verkocht aan Europeanen.

Slide 18 - Tekstslide

De zeetocht duurde lang, omstandigheden waren slecht
De Leusden - slavenship gebouwd in 1719. In totaal vervoerde de Leusden 6.564 tot slaaf gemaakte Afrikanen waarvan bijna een kwart de overtocht niet overleefde.

Slide 19 - Tekstslide
Deze Trans-atlantische slavenhandel was onderdeel van de driehoekshandel

Slide 20 - Tekstslide

Tot het einde van de les
Atheneum:
- Opdrachten maken volgens studiewijzer 
- Samenvatting schrijven
Havo:
- Opdrachten maken, §2.5: 2-3-4-6-8 
- Samenvatting schrijven
- Werken aan periode opdracht
Individueel in stilte werken.
Fluisteren met directe buurman/buurvrouw.
Er mag gewerkt worden in groepjes.

Slide 21 - Tekstslide


Ontdekking en verovering

§ 2.5B| Opdr. 2, 3, 4, 6 en 8 makenKA23: Slavenarbeid op plantages (en de opkomst van het abolitionisme)

Slide 22 - Tekstslide

Zelfstandig, in stilte, aan de slag
timer
10:00
Atheneum:
- Opdrachten maken volgens studiewijzer 
- Samenvatting schrijven
Havo:
- Opdrachten maken §2.5: 2-3-4-6-8 
- Samenvatting schrijven
- Werken aan portfolio opdrachten

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Tot het einde van de les
Atheneum:
- Opdrachten maken volgens studiewijzer 
Klaar?
- Leerdoelen beantwoorden
Havo:
- Opdrachten maken, §2.5: 2-3-4-6-8 
Klaar?
- werken aan de periode opdracht
Individueel in stilte werken.
Fluisteren met directe buurman/buurvrouw.
Er mag gewerkt worden in groepjes.

Slide 27 - Tekstslide