2.3 LENGTE, GEWICHT EN KLEINE INHOUD - INSTRUCTIE

1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
RekenenMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Startklaar
 • Op je plek zitten 
 • Telefoon in het Zakkie 
 • Jas over de stoel, oortjes in de tas, tas op de grond
 • Schoolspullen op tafel: Boek, Chromebook, JdW-map, potlood, gum 
timer
3:00

Slide 2 - Tekstslide

Bij de start van iedere les verwelkomt de docent de leerlingen bij de ingang van de deur, noemt leerlingen bij naam, maakt oogcontact en besteedt aandacht aan het welbevinden van leerlingen. De docent geeft het goede voorbeeld en spreekt hoge verwachtingen uit voor het verloop van de les door succescriteria op gewenst gedrag, schooltaal en effectief leren te benoemen. De leerlingen zitten startklaar en zijn bijvoorbeeld ingelogd in LessonUp en hebben hun JdW-map op tafel.
Overzicht Periode 3
 • Thema: Rekenrecepten
 • Benodigde lesmaterialen: Foutloos Rekenen Opgavenboek, Ruitjespapier, potlood, gum

Slide 3 - Tekstslide

In periode 3 en 4 focussen we op 'Rekenrecepten'. Dit betekent dat we gaan werken met het Foutloos Rekenen Opgavenboek, ruitjespapier, potlood, en gum. Deze materialen helpen ons bij het oefenen en beheersen van de rekenvaardigheden die we nodig hebben om succesvol te zijn in het programma en daarbuiten.
Overzicht Periode 4
 • Thema: Rekenrecepten
 • Benodigde lesmaterialen: Foutloos Rekenen Opgavenboek, Ruitjespapier, potlood, gum

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

JdW-kijkwijzer
Lesopbouw:
 1. VOORAF: Startklaar, Voorkennis activeren
 2. INSTRUCTIE: Leerdoelgericht werken, Inclusieve didactiek, Concrete en herkenbare voorbeelden
 3. TOEPASSING: Actieve verwerking, Formatief handelen 
 4. EVALUATIE: Afsluiting

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tip: In welke volgorde reken je?
Je gaat 3850 mm omrekenen naar dm.
Hoe pak je dat aan?

Slide 7 - Woordweb

2. Voorkennis activeren
De docent activeert relevante voorkennis aan de hand van een terugblik-opdracht, waarbij eventueel een beroep op de thuistalen wordt gedaan. Op deze manier biedt de docent een kapstok om nieuwe stof te verbinden aan de eerder geleerde stof en richting te geven aan het verdere verloop van de les. Tegelijkertijd worden hiermee misconcepties van leerlingen zichtbaar gemaakt, waar de docent vervolgens gericht op in kan spelen.

      Leerdoelen
 1. Ik kan het concept lengte, gewicht en kleine inhoud benoemen (R). 
 2. Ik kan het concept lengte, gewicht en kleine inhoud nauwkeurig opschrijven (T1). 
 3. Ik kan het concept lengte, gewicht en kleine inhoud toepassen (T1).

Slide 8 - Tekstslide

3. Leerdoelgericht werken
De docent geeft het onderwerp, RTTI geformuleerde leerdoelen en de lesopbouw aan. De docent weet de leerdoelen goed te laten aansluiten bij de voorkennis en het (taal)niveau van de leerlingen. Gedurende de les wordt continu een terugkoppeling naar de leerdoelen gemaakt om de mate van beheersing te controleren.

Instructie

Slide 9 - Tekstslide

Filmpje als naslagwerk voor de leerling. Docent maakt gebruik van de stille leraar om verdeeldeaandachts- en redundantietie-effecten te minimaliseren. Docent werkt de opgave in stilte uit, bouwt pauzes in op momenten die cruciaal zijn voor de opgave. Leerling kijkt in stilte naar de uitwerking.


Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.

Slide 10 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
-
-
-
mm

Slide 11 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
-
-
-
mm
)
<

Slide 12 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
-
-
-
mm
)
x10
<

Slide 13 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
-
-
-
mm
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
<
<
<
<
<
<

Slide 14 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
-
-
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
<
<
<
<
<
<
<

Slide 15 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
-
-
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
<
<
<
<
<
<
<
:10

Slide 16 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
-
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 17 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
-
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 18 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
-
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 19 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
-
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 20 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
-
0
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 21 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
m
-
0
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 22 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
m
m
-
0
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 23 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
m
m
=
-
0
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 24 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
m
m
=
d
-
0
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 25 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
m
m
=
d
m
-
0
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 26 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
m
m
=
d
m
--
-
0
<
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 27 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
m
m
=
d
m
--
2
-
0
<
-
)
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 28 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
3
8
5
m
m
=
d
m
--
2
-
0
<
-
)
3
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 29 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
8
3
8
5
m
m
=
d
m
--
2
-
0
<
-
)
3
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 30 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
8
3
8
5
m
m
=
d
m
--
2
-
0
<
-
)
3
5
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 31 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
8
3
8
5
m
m
=
d
m
--
2
-
0
<
-
)
3
5
0
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 32 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Voorbeeldopgave 3850 mm = ... dm
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 
vb)
km
hm
dam
-
-
m
-
)
)
dm
cm
Voorrangsregels
 1. Haakjes
 2. x en :
 3. + en -
» Zijn de tekens gelijk?
   (bijvoorbeeld + en -)
   Werk van links naar rechts.
8
3
8
5
m
m
=
d
m
--
2
-
0
<
-
,
)
3
5
0
-
mm
)
)
)
)
)
)
)
)
)
x10
x10
x10
x10
x10
x10
:10
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
:10
:10
:10
:10
:10

Slide 33 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!
Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.
Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
Welke som is op de juiste manier genoteerd?
A
B
C
D

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

   Voorbeeld 
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 

Slide 35 - Tekstslide

Goed voorbeeld van twee netjes uitgewerkte voorbeelden zoals leerlingen dit in hun map gaan doen. 

Koppeling met leerdoel 1: Ik weet hoe ik een som noteer in mijn schrift
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 

Slide 36 - Tekstslide

Verduidelijking lesfasen:
De lesfasen vinden als volgt plaats. Let op: tijdens iedere fase wordt dezelfde som behandeld!

Fase 1: Silent teaching
De docent werkt de opgave uit op het bord. De leerlingen kijken hiernaar.
Ze praten en schrijven niet om de aandacht volledig te kunnen focussen.

Fase 2: Hardop denkend voordoen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, en spreekt daarbij hardop de denkstappen uit.
Zodoende zien de leerlingen hoe een expert de opgave aanpakt.
Fase 3: Docent en leerlingen noteren de opgave op de juiste manier
De docent noteert de opgave op de juiste manier op het bord, de leerlingen nemen dit over in het schrift.
Fase 4: Docent en leerlingen maken de opgave samen
De docent werkt de opgave nogmaals uit op het bord, alleen nu doen de leerlingen mee in hun schrift.
Fase 5: Zelfstandige verwerking
De leerlingen werken zelfstandig, op dezelfde manier, aan vervolgopgaven.
3. Docent en de leerlingen schrijven samen de som op en rekenen deze samen uit.
4. Leerling schrijft zelfstandig de som op en rekent deze uit.

Deze slide kan gebruikt worden indien er nog veel fouten worden gemaakt met de notatie.
Reken de som op papier uit en
noteer het antwoord in LessonUp
45,7 g = . . . hg

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
De docent geeft aan met welke opdrachten je nu zelfstandig aan de slag gaat.
timer
8:00

Slide 38 - Tekstslide

6. Actieve verwerking

De docent maakt expliciet hoe de 
leerstof actief verwerkt dient te worden.  
De docent heeft gemodelleerd. De leerlingen gaan nu actief inoefenen.
Er is hier ruimte voor verlengde instructie. 

De ondersteuning wordt geleidelijk afgebouwd. De docent zorgt voor afwisseling in oefentypes en maakt gedurende de les het leren zichtbaar. 

De docent zet bijvoorbeeld in op hardop denken opdrachten en koppelt daar een geïnformeerde vervolgstap aan.

Reken de som op papier uit en
noteer het antwoord in LessonUp
840 m + 115 hm = . . . hm

Slide 39 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
De docent geeft aan met welke opdrachten je nu zelfstandig aan de slag gaat.
timer
5:00
Geef hier aan wat de huiswerkopgaven zijn voor differentiatie 

Slide 40 - Tekstslide

6. Actieve verwerking
De docent maakt expliciet hoe de
leerstof actief verwerkt dient te worden.
De docent heeft gemodelleerd. De leerlingen gaan nu actief inoefenen.
Er is hier ruimte voor verlengde instructie.

De ondersteuning wordt geleidelijk afgebouwd. De docent zorgt voor afwisseling in oefentypes en maakt gedurende de les het leren zichtbaar.
De docent zet bijvoorbeeld in op hardop denken opdrachten en koppelt daar een geïnformeerde vervolgstap aan.

    Begrippen uit deze les
 • Notatie
 • Kantlijn
 • Volgorde
 • Haakjes wegwerken
 • Haakjes binnen haakjes wegwerken

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies