cross

Word order

Word order - zinsvolgorde

De zinsvolgorde in het Engels volgt de regel:    WIE    DOET      WAT         WAAR               WANNEER?
He   takes      the book   to school         on Monday.
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Word order - zinsvolgorde

De zinsvolgorde in het Engels volgt de regel:    WIE    DOET      WAT         WAAR               WANNEER?
He   takes      the book   to school         on Monday.

Slide 1 - Tekstslide

Stappenplan:
1. onderwerp                         WIE
2. werkwoord(en)               DOET
3. lijdend voorwerp            WAT
4. plaats                                  WAAR
5. tijd                                        WANNEER

De tijd kan ook aan het begin van de zin worden gezet!

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Bijwoorden van Frequentie
woorden die aangeven hoe vaak je iets doet

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Waar staan deze woorden in een zin?

Slide 9 - Tekstslide

De bijwoorden van frequentie 
(bv. always, usually, regurlarly, sometimes, rarely, seldom, never) staan voor het werkwoord.

Behalve .............

Slide 10 - Tekstslide

Bij het werkwoord : to be
Am/ are/ is  zetten 
we het bijwoord  achter het werkwoord

He is never late
She was always happy

Slide 11 - Tekstslide

In een zin met twee werkwoorden:
na het eerste werkwoord:
Barbara has never seen an elephant.
They will always go to the zoo.

Slide 12 - Tekstslide

Choose the sentence with the correct word order.
A
We are never in a position to complain.
B
We never are in a position to complain.

Slide 13 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
Who gives never a straight answer?
B
Who gives a straight answer never?
C
Who never gives a straight answer?
D
Who gives a straight never answer?

Slide 14 - Quizvraag

Correct word order:
summer / we / here / are / in / usually
A
Usually we are here in summer.
B
We usually are here in summer.
C
We are usually in summer here.
D
We are usually here in summer.

Slide 15 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
They often go out in the weekends.
B
They go often out in the weekends.

Slide 16 - Quizvraag

He listens to the radio. (often)

Slide 17 - Open vraag

They read a book. (sometimes)

Slide 18 - Open vraag

Tom is very friendly. (usually)

Slide 19 - Open vraag

Ramon and Frank are hungry. (often)

Slide 20 - Open vraag

Christine smokes. (never)

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Link

wie
doet
wat
waar
wanneer
The parents
bring
to football training

every Sunday

their son

Slide 23 - Sleepvraag

Wie
doet
wat
waar
waar
Jacky and Pete
aren't going
to the cinema
tonight

Slide 24 - Sleepvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
Doesn't she go in the weekends out?
B
Doesn't she go out in the weekends?

Slide 25 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
He swims every day in the canal.
B
He swims in the canal every day.

Slide 26 - Quizvraag

Correct word order - 2 antwoorden:
Billy / to his friend /
five minutes ago / went
A
Billy went to his friend five minutes ago
B
Billy went five minutes ago to his friend
C
Billy five minutes ago went to his friend.
D
Five minutes ago Billy went to his friend

Slide 27 - Quizvraag

Correct word order:
her / in town / yesterday / I / met
A
I met her in town yesterday.
B
I met her yesterday in town.
C
I yesterday met her in town.
D
I met yesterday her in town.

Slide 28 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
My sister got married last year.
B
my sister got Last yearmarried.
C
My sister last year got married.

Slide 29 - Quizvraag

he / to town / after breakfast / often / Mrs Hodges / takes

Slide 30 - Open vraag

a parking place / near the shops / they / find / rarely

Slide 31 - Open vraag

sometimes / in a garage / Mr Hodges / his car / parks

Slide 32 - Open vraag

often / have / at about three o'clock / a cup of tea / they / at the hotel / in the afternoon

Slide 33 - Open vraag

meet / at the sports ground / they / after dinner / always / their friends

Slide 34 - Open vraag

enjoys / swimming / in our pool / always / in the morning / she


Slide 35 - Open vraag

hardly / last year / could / ski / he

Slide 36 - Open vraag

Wie
doet
wat
waar
wanneer
Jacky and Pete
aren't going
to the cinema
tonight

Slide 37 - Sleepvraag

wie
doet
wat
waar
wanneer
The parents
bring
to football training

every Sunday

their son

Slide 38 - Sleepvraag

Correct word order - 2 antwoorden :
Billy / to his friend /
five minutes ago / went
A
Billy went to his friend five minutes ago
B
Billy went five minutes ago to his friend
C
Billy five minutes ago went to his friend.
D
Five minutes ago Billy went to his friend

Slide 39 - Quizvraag

Correct word order:
her / in town / yesterday / I / met
A
I met her in town yesterday.
B
I met her yesterday in town.
C
I yesterday met her in town.
D
I met yesterday her in town.

Slide 40 - Quizvraag

Correct word order:
summer / we / here / are / in / usually
A
Usually we are here in summer.
B
We usually are here in summer.
C
We are usually in summer here.
D
We are usually here in summer.

Slide 41 - Quizvraag

We never go
She travels to 
I met my friend
Mona can see you 
to school
On Saturdays
London
Every year
this week
on a dating site
inher office
straight away

Slide 42 - Sleepvraag

How
When
Why
Where
Whose
Who
In the classroom
The teacher
Mine
At 8 o'clock
Because she hates it
By car

Slide 43 - Sleepvraag

Slide 44 - Video

Extra practice with 
word order?
Maak de volgende twee quizizz!

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Link

Slide 47 - Link

Slide 48 - Link

Slide 49 - Link

Slide 50 - Link