Poëzie - Amanda Gorman, rijm & beeldspraak

Les Beeldspraak
We bespreken de opdracht over rijm op p. 10
Vandaag uitleg beeldspraak
We kijken naar het gedicht 
The hill we climb van Amanda Gorman (morgen)
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Les Beeldspraak
We bespreken de opdracht over rijm op p. 10
Vandaag uitleg beeldspraak
We kijken naar het gedicht 
The hill we climb van Amanda Gorman (morgen)

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Na deze les kun je
 • rijm herkennen in een gedicht
 • het rijm benoemen
 • alliteratie en assonantie herkennen
 • beeldspraak herkennen

Slide 2 - Tekstslide

Wat is het eindrijm in het gedicht Liefde op p. 10?

Slide 3 - Open vraag

Antwoord
Eerste strofe: A-B-A-B: Gekruist eindrijm
Tweede strofe: C-D-C-D: Gekruist eindrijm
Derde strofe: E-F-E-F: Gekruist eindrijm
Dit zijn allen vormen van mannelijk of staand rijm

Slide 4 - Tekstslide

Noem de twee woorden waarin je alliteratie zag

Slide 5 - Open vraag

Noem de twee woorden waarin je assonantie zag

Slide 6 - Open vraag

Beeldspraak
Doel:
je kent 5 verschillende soorten beeldspraak:
 • Vergelijking
 • metafoor
 • personificatie
 • synesthesie

Slide 7 - Tekstslide

Beeldspraak
Vergelijking: vergelijking met van/als  object en  beeld
Dichten is net als koken
Je kamer is een zwijnenstal

Slide 8 - Tekstslide

Beeldspraak
Metafoor: alleen het beeld wordt genoemd; het object wordt weggelaten
Wij verwachten heel wat van de bloem der natie
Personificatie: levenloos ding (of een dier) wordt als een levend persoon beschouwd. (Wordt menselijke eigenschappen toegedicht)
De balken kreunen in de wind

Slide 9 - Tekstslide

Beeldspraak
Synesthesie: Twee zintuiglijke ervaringen worden naast elkaar gebruikt

Harde woorden
Zoete klanken

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Benoem een vorm van beeldspraak die je hebt gezien in het fragment: noem de woorden + soort beeldspraak

Slide 12 - Open vraag

'Je praat als een kip zonder kop.'
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
synesthesie

Slide 13 - Quizvraag

'Dit verhaal grijpt je naar de keel..'
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
synesthesie

Slide 14 - Quizvraag

De wind floot door de takken.
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
synesthesie

Slide 15 - Quizvraag

De samenleving is ziek.
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
synesthesie

Slide 16 - Quizvraag

De scherpe geur van gember is heerlijk!
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
Synesthesie

Slide 17 - Quizvraag

Vandaag: kijken naar gedicht Amanda Gorman

Slide 18 - Tekstslide

Synesthesie

Slide 19 - Tekstslide

Maak de opdracht op p. 12

Slide 20 - Tekstslide

Welke beeldspraak zag je in het gedicht op p. 12? Noem de woorden en benoem

Slide 21 - Open vraag

Luister naar de voordracht
Welke kenmerken van poëzie zie je in het gedicht?

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Wat vind je van het gedicht?

Slide 24 - Woordweb

Welke kenmerken van poëzie zie je?
Geef de woorden en benoem, denk aan assonantie, alliteratie, rijm, herhaling.......

Slide 25 - Open vraag

Voor morgen
Neem de boeken van Laagland mee
We gaan alle stof morgen en maandag nog eens langslopen
Stel vragen!

Slide 26 - Tekstslide

What is occasional poetry?

Slide 27 - Open vraag

Occasional poetry
 • It's a very old tradition
 • many kings and queens asked poets to write poems about their triumphs
 • JF Kennedy and Barack Obama asked poets to write a poem for their inauguration
 • Ms Gorman was asked in December 2020 

Slide 28 - Tekstslide

What elements would you put into this poem?

Slide 29 - Open vraag

The hill we climb
Before listening, read part 1 of the poem by opening the link below, :

Slide 30 - Tekstslide

Which two words describe this first part of the poem best?
A
differences and difficulties
B
grieving and growing
C
broken and healed
D
Unity and hope

Slide 31 - Quizvraag

The hill we climb
Now read part 2:

Slide 32 - Tekstslide

Which word refers to the attack on the Capitol building on January 6th?
A
the hill
B
sow division
C
this effort
D
this faith

Slide 33 - Quizvraag

The hill we clinb
Now read part 3

Slide 34 - Tekstslide

'this wounded world into a wondrous one'
What do we call this technique of repetition of sounds at the beginning of words?
A
rhyme
B
imagery
C
rhythm
D
alliteration

Slide 35 - Quizvraag

The hill we climb
No watch as Amanda reads out her poem:

Slide 36 - Tekstslide

your opinion

Slide 37 - Woordweb