VCA oefenvragen H7

H7
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
VCAMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H7

Slide 1 - Tekstslide

De grootte van elektrische spanning druk je uit in:
A
Ampére
B
Volt
C
Celsius
D
Decibel

Slide 2 - Quizvraag

Wat is een gevaar van elektriciteit?
A
Een lage weerstand van de vloer waarop je staat.
B
Letsel als gevolg van een schok.
C
Struikelen over losliggende kabels.

Slide 3 - Quizvraag

Wat is statische elektriciteit?
A
Elektriciteit die ontstaat door wrijving tussen 2 stoffen.
B
Elektriciteit die op 1 plek blijft.

Slide 4 - Quizvraag

Wat doet een aardlekschakelaar?
A
Vangt de lekstroom op die uit een apparaat komt.
B
Onderbreekt de stroomvoorziening als er lekstroom ontstaat.

Slide 5 - Quizvraag

Welke materialen zijn niet-geleidend?
A
Metaal, rubber, keramiek.
B
Rubber, keramiek, kunststof.
C
Keramiek, kunststof, aluminium.

Slide 6 - Quizvraag

Wat betekent dit bord?
A
Algemeen gevaar
B
Kijk uit, gevaar!
C
Bliksemafleider.
D
Gevaar voor elektrische spanning.

Slide 7 - Quizvraag

Elektrische handgereedschappen moeten dubbel geïsoleerd zijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Een bouwstroomkast moet voorzien zijn van:
A
Een dodemansknop.
B
Dubbele isolatie.
C
Een aardlekschakelaar.

Slide 9 - Quizvraag

Bij kabelhaspels is de maximale belasting in opgerolde of uitgerolde toestand verschillend.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Welke bewering is juist? Een aardlekschakelaar ...
A
... biedt absolute veiligheid.
B
... verhoogt de veiligheid.
C
...voorkomt aanraking van spanningvoerende delen.

Slide 11 - Quizvraag

Wanneer moet je stalen steigers aarden?
A
Als iemand in de buurt van de steiger elektriciteit gebruikt.
B
Als er elektrische leidingen boven of aan de steiger lopen.
C
Altijd.

Slide 12 - Quizvraag

Je werkt aan elektrische installaties. Hoe kun je ongevallen het beste voorkomen?
A
Aan collega's bekendmaken waar je gaat werken.
B
Buiten spanning stellen van de elektrische voeding.
C
De werkzaamheden met z'n tweeën uitvoeren.

Slide 13 - Quizvraag

Hoe kan je de kans op elektrocutie verminderen?
A
Door met vochtige handen te werken.
B
Door op een rubberen mat te staan.
C
Je kunt de kans op elektrocutie niet verminderen.

Slide 14 - Quizvraag

Waarom wordt bij elektrische geleiders isolatie gebruikt?
A
Om aanraking met onder spanning staande delen te voorkomen.
B
Om de gevolgen van kortsluiting te beperken.
C
Om beschadigingen te voorkomen.

Slide 15 - Quizvraag

Wat is een gevaar bij het gebruik van verlengkabels en stekkerdozen?
A
Overbelasting van de kabel die kan leiden tot brand.
B
Kortsluiting als teveel kabels en stekkers worden gebruikt.
C
Lekstromen met gevaar voor elektrocutie.

Slide 16 - Quizvraag

Wat verhoogt het risico op ongevallen met elektriciteit op je werkplek?
A
Het gebruik van oplaadbaar gereedschap.
B
Het gebruik van vonkvrij gereedschap.
C
Het gebruik van niet-geïsoleerd gereedschap.

Slide 17 - Quizvraag

Waardoor ontstaan ongelukken met elektriciteit?
A
Door het gebruik van 2e hands gereedschap.
B
Niet geconcentreerd werken.
C
Door geen rubberen schoenen te dragen.
D
Door het gebruik van dubbel geïsoleerd gereedschap.

Slide 18 - Quizvraag

Wat te doen als iemand onder spanning staat:
A
Diegene in een stabiele lighouding brengen.
B
De spanning niet uitschakelen.
C
Een bezem gebruiken om diegene los te maken.

Slide 19 - Quizvraag

Wat is geen onderdeel van een LMRA?
A
Controleren of een snoer beschadigd is.
B
Controleren of je telefonisch bereikbaar bent.
C
Controleren of de spanning is uitgeschakeld.
D
Controleren of een schakelaar goed werkt.

Slide 20 - Quizvraag

Statische elektriciteit kan in bepaalde gevallen een explosie veroorzaken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Materiaal dat de spanning tegenhoudt is een ...
A
Haspel
B
Isolator
C
Weerstand
D
Lek

Slide 22 - Quizvraag

Mag een leek werken met elektrische installaties?
A
Ja, als een deskundige constant aanwezig is bij de uitvoering.
B
Nee, alleen bevoegde personen mogen dit werk uitvoeren.
C
Ja, als een deskundige constant geraadpleegd kan worden.

Slide 23 - Quizvraag

Dubbel geïsoleerd gereedschap herkent men aan:
A
Plaatje 1
B
Plaatje 2
C
Plaatje 3
D
Plaatje 4

Slide 24 - Quizvraag

Overbelasting wil zeggen dat er te weinig stroom door de kabel gaat.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 25 - Quizvraag