cross

Globalisering

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen:

 

-Je weet wat globalisering is;

-Je weet wat tijd-ruimte compressie is;

-Je weet wat culturele globalisering is;

-Je weet wat Amerikanisering is;

-Je weet wat McDonaldisering is;

-Je weet waarom er een natuurlijke angst/afkeer is voor immigranten;

-Je weet waarom immigranten in etnische wijken wonen;

-Je weet hoe het moslimfundamentalisme is ontstaan;

-Je weet de reden van 9/11.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is globalisering? (1)
-Globalisering is een proces dat landen steeds meer verbind, economisch of cultureel.

-Het heeft op verschillende vlakken voor meer verbondenheid gezorgd tussen de Europese landen, maar ook andere landen.

-Het maakt de wereld 'kleiner' zogezegd. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is globalisering (2)
- De moter achter globalisering is tijd-ruimte compressie. Tijd en ruimte worden in elkaar gedrukt door:
  1. Sneller transport
  2. Ontwikkelingen in de ICT
-De gevolgen hiervan zijn dat relatieve afstanden afnemen en dat geldt ook voor de transportkosten. Dit is heel belangrijk voor bedrijven
-Een gebeurtenis in een land heeft vaak heel snel gevolgen in andere landen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Globalisering na 1945
-In 1945 is er een sterke economische groei in Nederland en veel andere landen in Europa.
-De val van het communisme en de overwinning van het kapitalisme maakt mogelijk dat er een wereldmarkt kan ontstaan.
-Binnen de triade (Oost-Azië, Noord-Amerika en West-Europa vindt de meeste handel plaats.
-Door de globalisering is het voor veel bedrijven makkelijker en goedkoper om hun fabrieken te plaatsen in in landen met lage loonkosten (zoals: China, Indonesië, Vietnam etc.) Dit is heel lucratief voor bedrijven.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Culturele globalisering 
- Cultuur: Cultuur is dat wat mensen in een samenleving gemeenschappelijk hebben aan waarden, gewoonten en opvattingen. Cultuur is aangeleerd en gebonden aan een groep.
- De wereld is ingedeeld in negen cultuurgebieden die op basis van taal en godsdienst zijn ingedeeld.
-Deze culturen worden verspreidt over de wereld door verschillende acties en gebeurtenissen (culturele diffusie).

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Culturele globalisering (2)
- Culturen verspreiden zich door middel van migratie. Migranten nemen hun eigen cultuur mee en brengen dit mee naar hun land van aankomst. Een voorbeeld hiervan is bijv. een arbeidsmigrant of een vluchteling.

-Dit leidt tot cultuurvermenging. Ook wel bekend als een samenleving die bestaat uit meerdere culturen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afbeelding cultuurgebieden

Slide 8 - Tekstslide

tik op het plaatje om uit te vergroten
-Het westen van de Wereld speelt al heel lang een grote rol in het economische machtsspel van de wereld.

-Dit brengt  met zich mee dat de westerse cultuur zich over de hele wereld verspreidt.

-Dit roept ook tegenreacties op. Landen en regio's die hun eigen cultuur promoten komen in opstand tegen de 'dominante Amerikaanse cultuur.'
Amerikanisering (verwestering)

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

McDonaldisering
- McDonaldisering is een synoniem voor het verspreiden van Wereldwijde trends (Bijvoorbeeld het restaurant McDonalds)

-Dit gebeurt veel via social media zoals: Instagram, facebook, youtube etc. 

-Dit is ook wel een verschijnsel genaamd 
'McWorld' .

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugdeinzen voor verandering (1)
-Mensen zijn bang voor de 'rare' gewoontes die de nieuwe gasten in Nederland met zich mee hebben gebracht.
-Dit zorgt ervoor dat niet altijd iedereen even verwelkomend is voor de migranten.
-Politieke partijen zoals de PVV en FvD zijn partijen die voornamelijk bestaan uit mensen die vinden dat de mensen die hier zijn aanbeland door culturele globalisering hier niet thuis horen.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugdeinzen voor verandering (2)
-Het komt niet alleen maar van één kant dat mensen zich niet veilig voelen bij andere mensen.
-Nieuwkomers vinden het moeilijk om zich aan te passen aan de cultuur van het land wat nu hun thuis is. 
-Hierdoor gaan ze vaak in een etnische wijk wonen. Meer redenen hiervoor zijn dat het betaalbaar is en dat mensen zich vaak veiliger voelen bij hun 'eigen mensen.'
-Dit is een mondiaal probleem.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De opkomst van het moslim fundamentalisme (1)
-Said Qutb was een Egyptische moslim die na zijn reizen naar Amerika een afkeer kreeg van de kapitalistische stad.

-Hij vond  dat de mensen in Amerika te veel bezig waren met zichzelf, geld, en luxe.

-Ook vond hij hoe de mensen daar omgingen met godsdiensten en religie belachelijk.

-Hij besloot onderweg naar huis dat hij hier iets aan ging doen....


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De opkomst van het moslim fundamentalisme (2)
-Nadat Said Qutb was teruggekeerd van zijn reis naar Amerika sloot hij zich aan bij het Moslim broederschap.

-Het moslim broederschap was opgericht om het verspreiden van de westerse waarden tegen te gaan (ofwel de verwestering/ globalisering van Amerika ).

-Het broederschap bestond uit moslims die de islam als basis wilde van de samenleving.  Zij waren Fundamentalisten.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

9/11
-Veel fundamentalisten en nationalisten uit andere cultuurgebieden waren niet blij met de cultuur verspreiding van 'McWorld' 

- 9/11 is een voorbeeld van een tegenreactie van een Islamitische terroristische organisatie op de 'Amerikanisering'.

-Dit soort problemen over verwestering vind je door heel de wereld .

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

....is geen cultuurgebied
A
Orthodox
B
Chinees
C
Japans
D
Europees

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

2 gevolgen van globalisering
A
Kleinere relatieve afstanden
B
Langere reistijden
C
Kortere reistijden
D
langere relatieve afstanden

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de reden van Amerikanisering?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een gevolg van Migratie?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een multiculturele samenleving?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Conclusie
-Globalisering heeft gezorgd voor connectie met andere landen, wat geleid heeft tot economische groei.
-Culturele globalisering zorgt voor het verspreiden van culturen over de hele wereld (culturele diffusie) Wat zorgt voor multiculturele samenlevingen. 
-Veel mensen zijn bang voor de nieuwe mensen in hun land en willen niet verliezen wie ze zijn en welke cultuur ze hebben. 
-Doordat Amerika een dominant land is in de economie leidt dat tot verspreiding van hun cultuur over de hele wereld, waar niet iedereen even blij mee is.
-Amerikanisering leidt tot mensen die de verwestering afkeuren en er iets aan willen doen. Een voorbeeld van een tegenreactie is 9/11.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Extra info
-Dit gaat voornamelijk over de paragraven 9.2 / 10.1 / 10.4 , maar zoals misschien al gezien staan er ook een paar aardrijkskundige dingen in die mij belangrijke leken om het grote plaatje van globaliseren te begrijpen.
-Wat betreft de leerdoelen: Die heb ik zelf bedacht maar de stof heeft ook te maken met de leerdoelen van de eerder genoemde paragraven.

-Ik heb gekozen voor dit onderwerp, omdat ik sowieso erg hou van het maken van dit soort lesson-ups of powerpoints etc. en omdat ik globalisering een heel interessant onderwerp vind dat veel gebeurtenissen in de geschiedenis heeft beïnvloed.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies