Hindoeïsme

Hindoeïsme
Namaste!
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hindoeïsme
Namaste!

Slide 1 - Tekstslide

Op het plaatje: een sadhoe, iemand die zijn baard en haren altijd laat groeien. Sadhoe betekent 'goed persoon' in het Sanskriet, de heilige taal van het Hindoeïsme. Sommige sadhoes geven hun huis en bezittingen op om een leven van gebed en meditatie te leiden. Ze leven van giften van andere hindoes. Vaak doen ze bijvoorbeeld ook aan yoga. Sadhoes dragen vaak kettingen van heilige kralen en saffraangele lendendoeken. Saffraangeel is een heilige kleur. Sommige sadhoes leiden een zwervend bestaan.

Namaste = een groet en mudra. Het woord heeft zijn oorsprong in het Sanskriet "nam" (buigen) en betekent "ik buig voor jou".
Wat weet je al van het Hindoeïsme?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Na deze les...
 • ...kun je omschrijven waar Hindoes in geloven en wat voor hen heilig is.
 •  ...kun je vertellen wat voor soort mensen je vindt binnen een Hindoeïstische samenleving.
 • ...kun je vertellen over de bijzonderheden van het Sanskriet en de Hindoestaanse geschriften.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een korte inleiding...
 • Hindoeïsme ontstond ca. 4000 jaar geleden in India
 • Het is de oudste grote godsdienst ter wereld
 • De heilige taal van het Hindoeïsme is het Sanskriet
 • Het lijkt een polytheïstische godsdienst
 • Het geloof mag op vele manieren worden beleefd
 • Veel verschillen tussen dorpen, streken en landen
 • Wat heilig is: priesters, goeroes, sadhoes, koeien, de rivier de Ganges

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Holy cow!

 • Heilig omdat de koe vergeleken wordt met de  'oermoeder'
 • De koe geeft ons veel
 • Hindoes eten geen rundvlees
 •  Er zijn tempels voor de koe

Slide 5 - Tekstslide

Koeien zijn ook belangrijk vanwege hun melk en mest. Koeienpoep wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt als brandstof om huizen mee te verwarmen. Sommige hindoes drinken zelfs hun urine omdat ze geloven dat het werkt als een medicijn.

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

De Ganges
 • De grote heilige rivier.
 • Staat voor de godin Ganga.
 • Hindoes gaan naar de Ganges om hun ziel te reinigen in het water.
 • Een gelukkige Hindoe mag gecremeerd worden op de Ganges.
 • Andere heilige rivier: Bagmati.

Slide 7 - Tekstslide

Om de 12 jaar wordt er voor de godin Ganga een festival van 55 dagen georganiseerd.

De as van een gecremeerde Hindoe wordt (als het kan) ook in de Ganges verstrooid.
Wat is voor jou heilig?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

De Sadhoe
 • Laat zijn baard en haren altijd groeien.
 • Betekent 'goed persoon' in het Sanskriet
 • Geeft soms z'n huis en bezittingen op om een leven van gebed en meditatie te leiden.
 • Leeft van giften van andere hindoes.
 • Leeft soms een zwervend bestaan.
 • Draagt vaak kettingen van heilige kralen en saffraangele lendendoeken (= heilige kleur)
 • Doet vaak aan yoga en meditatie.

Slide 9 - Tekstslide

Meditatie is een vorm van spirituele oefening. Vele religies en geloofsstromingen kennen de meditatie in een of andere vorm. Vanuit het Hindoeïsme en Boeddhisme is meditatie een essentiële methode om bijvoorbeeld innerlijke rust en helderheid te krijgen, maar het kan veel meer doeleinden hebben.

Met 'spiritueel' wordt bedoeld: verbonden met of gericht op innerlijke, persoonlijke ervaring. Het woord komt van het Latijnse woord 'spiritus' was 'geest' betekent.
De Sadhvi
 • De vrouwelijke Sadhoe...
 • Vrouwen kiezen vaak voor deze levensstijl als ze weduwe zijn.
 • Sommige Sadhvi hebben dit pad al vanaf hun jonge jaren gekozen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Yoga
 • Is één van de 6 scholen van het Hindoeïsme.
 • Yoga leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te bereiken.
 • Iemand die yoga doet, is niet per sé een Hindoe.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesSommige yogi's hebben een wel heel bijzondere staat van zijn bereikt... ;-)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Polytheïsme?
 • Volgens hindoes zijn alle goden en godinnen ontstaan uit Brahman
 • Brahman is een oppermachtige ziel/geest zonder vaste vorm of gedaante. Brahman is overal en in alles aanwezig.
 • De goden en godinnen staan voor de verschillende kenmerken van Brahman.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het Sanskriet
 • Een taal waarin het gevoel van de uitspraak zou overeenstemmen met de betekenis.
 • Sommige hindoes geloven dat je daarmee met de goden kunt communiceren.
 • Het schijnt de meest logische taal te zijn.
 • Het schijnt de makkelijkste en handigste taal voor programmeren te zijn.
 • Het wordt nu bijna niet meer gesproken. Nu spreekt men Hindi, dat is voortgekomen uit het Sanskriet.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat was je ervaring?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het symbool Om
 • Het Hindoeïsme kent vele symbolen
 •  Het bekendste symbool = Om
 • Om is het oersymbool en stelt ook een klank of trilling voor. De trilling van de oorsprong.
 • Om staat voor de essentie van ultieme realiteit of bewustzijn. Ook wel de 'Atman' genoemd; de goddelijke oorsprong in jezelf.
 • Om is een lettergeep die ook 'gezongen' wordt voor het lezen van een heilig geschrift of yoga-activiteit.

Slide 19 - Tekstslide

Boeddhisten en Jaïnisten gebruiken het symbool ook.

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat was je ervaring?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De heilige geschriften van het Hindoeïsme
 • De oudste geschriften > 3000 jaar oud
 •  Dit zijn de Veda’s: vier verzamelingen van lofzangen, gebeden en spreuken.
 • Veda = Wetenschap of kennis
 • Voorbeeld: Ayurveda; wetenschap van het leven.
 • Daarnaast heb je de Mahabharata en de Ramayana. Ze gaan over goden en helden en hebben een filosofische en psychologische boodschap.

Slide 22 - Tekstslide

De teksten zijn veelal in de vormen van gedichten, lofzangen, gebeden en spreuken geschreven (in Sanskriet).

In de Ayurveda staat ook veel hygiënische en medische informatie. Zo staat er bijvoorbeeld een uitgebreide leer over voedsel in.
Reïncarnatie
 • Opvatting dat je ziel of geest na de dood in een ander levend wezen wordt geboren.
 • Als je goed geleefd hebt, kun je in een hogere kaste geboren worden (er is een kastenstelsel met 4 hoofdkasten).
 • Karma = Het gevolg van slechte daden.
 • Dharma = De orde van alle natuurlijke dingen en orde in de kosmos. Iedereen moet dit volgen om een goed mens te zijn.
 • Samsara = de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en schijnbaar zonder eind.

Slide 23 - Tekstslide

Verlichting = Nirwana.
In 2018 was er ophef ontstaan over een vermoede uitspraak van Prof. Dr. Stephen Hawking, die toen net was overleden. Deze zou gezegd hebben dat er in de Veda's een theorie zou staan die superieur is aan Einsteins E=mc^2. Dit blijkt niet waar te zijn.

De Veda's schijnen wel inspiratie te bieden voor sommige wetenschappers...

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht voor deze week:
Je maakt een infographic over het Hindoeïsme. Het mag gaan over de hele religie of een deelonderwerp dat jij interessant vindt. ZIE CLASSROOM!

Hier nog een leuk filmpje
over levitatie (met Hindi-accent):

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies