MU Les 6.2

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Mentoruur les 6.2

Slide 2 - Tekstslide

Hoe heb je de toetsen in de
laatste lesweek ervaren?
0100

Slide 3 - Poll

Wat heb je als positief ervaren tijdens de toetsen?

Slide 4 - Open vraag

Wat heb je als negatief ervaren tijdens de toetsen?

Slide 5 - Open vraag

Hoe heb je het eerste examen ervaren?
0100

Slide 6 - Poll

Heb je hier op- of aanmerkingen over?

Slide 7 - Open vraag

Lesplanning
- Mededelingen 
- Evaluatie keuzedelen
- Tussentijdsgesprek & rapportageformulier
- Energizer
- Sinterklaas/ kerst
- Aan het werk
- Afsluiting 


Slide 8 - Tekstslide

Mededelingen
- NOT > dinsdag 24 januari > 
   Wie nog niet ingeschreven?
- Begeleidingsuur dinsdag 
   11.00-12.30 uur A217
- Opdrachten P6 > deadline!
- Inleveren opdrachten ELO P5
- Voortgangsgesprekken > Teams
- Open dag 7 december
- Afmelden 5 dec.
- Planning stagebezoeken


Slide 9 - Tekstslide

Evaluatie keuzedelenweek

Slide 10 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het
tussentijdsgesprek?

Slide 11 - Woordweb

BPV - tussentijdsgesprek
- Afspraak voor stagebezoek is gemaakt
- Gesprek moet worden voorbereid (zie werkboek blz. 15)
- Voor gesprek moet tussentijdsverslag ingeleverd zijn > 
- Voor gesprek MOET rapportageformulier digitaal ingevuld zijn
- Voor gesprek moeten beroepshoudingsaspectenlijst en de interactievaardighedenlijst P6 ingevuld zijn

Slide 12 - Tekstslide

vervolg
- Tot slot formuleer je twee leerdoelen uit de beroepshoudingslijst en twee leerdoelen uit de interactievaardighedenlijst voor de komende tien a vijftien weken. Deze vier leerdoelen worden SMART uitgeschreven en per leerdoel beschrijf je twee actiepunten waarin je beschrijft hoe/waarmee jij het doel gaat bereiken.
Het verslag wordt voorzien van:
  1. Naam student en datum
  2. Stageplek en doelgroep
  3. Naam praktijkfunctionaris
- Het verslag wordt getekend voor gezien door de praktijkfunctionaris en daarna door de student gescand en ingeleverd in ELO.

Slide 13 - Tekstslide

BPV - rapportageformulier
- Rapportageformulier (blz. 41/42/43 BPV-werkboek ) moet voor tussentijdsgesprek digitaal ingevuld zijn en besproken zijn met de praktijkbegeleider

- Na gesprek eventueel aanvullen met besproken zaken en gemaakte afspraken toevoegen

- Hierna laten ondertekenen door praktijkfunctionaris, mentor en student

- Ondertekend door student, praktijkbegeleider en mentor inleveren in ELO

Slide 14 - Tekstslide

SMART staat voor:
A
specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
B
speciaal, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde:
A
1. tussentijdsverslag 2. tussentijdsgesprek 3. rapportageformulier
B
1. tussentijdsverslag 2. rapportageformulier 3. tussentijdsgesprek
C
1. rapportageformulier 2. tussentijdsgesprek 3. tussentijdsverslag

Slide 16 - Quizvraag

Voor het gesprek moeten het tussentijdsverslag en het rapportageformulier ingeleverd zijn in Teams.
A
waar
B
niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Het rapportageformulier mag tijdens het gesprek niet aan worden gevuld met besproken punten en afspraken.
A
waar
B
niet waar

Slide 18 - Quizvraag

opdrachten P6
- BPV Rapportageformulier > voor je gesprek in Teams plaatsen
- BPV Tussentijdsverslag > 27 januari
BPV Beroepshoudingsaspectenlijst > 27 januari
- BPV Interactievaardighedenlijst > 27 januari
- LOB Keuze-opdracht Motievenreflectie > 27 januari
- Intervisie > Eindverslag > 27 januari
- BPV examen 1 > Teams & ELO (uitleg examenvoorbereiding)

Slide 19 - Tekstslide

inleveren opdrachten ELO P5
- LOB: Ik ken mijn BPV > plus foto beoordeling blz. 38 in BPV-werkboek door praktijkfunctionaris & mentor
- LOB: Ik ken mijn doelgroep > plus foto beoordeling blz. 40 in BPV-werkboek door praktijkfunctionaris & mentor
- LOB: Keuze-opdracht Netwerken 
- Intervisie: hoeft NIET in ELO > voldaan/niet voldaan door docent

Slide 20 - Tekstslide

voortgangsgesprekken
- De lijst met voortgangsgesprekken is geplaatst in Teams

Slide 21 - Tekstslide

energizer: zien, horen, voelen
Een simpele oefening die wel wat concentratie en geduld vraagt. 
In stilte doe je het volgende:
Zien: bedenk in gedachten 10 dingen die je om je heen ziet.
Horen: luister goed naar wat je hoort en probeer 10 geluiden te onderscheiden.
Voelen: probeer 10 dingen te voelen die je op dit moment voelt. Simpele dingen: je horloge dat knelt, de stoel onder je, je haar dat in je gezicht hangt, hoe je kleding zit etc.

Slide 22 - Tekstslide

Sinterklaas/kerst maandag 19 dec '22
Gaan we iets doen?
Wat gaan we doen? 
Ideeën?


Slide 23 - Tekstslide

Wat gaan we doen met Sinterkerst?
NIETS
FILM KIJKEN
SPEL MET CADEAUTJES
ANDERE ACTIVITEIT

Slide 24 - Poll

Aan het werk .....
- Opdrachten inleveren in ELO

- Rapportageformulier

- Laatste opdrachten aanpassen en inleveren

Slide 25 - Tekstslide