cross

De Stelling van Pythagoras (mini-les)

De stelling van Pythagoras 


1 havo/vwo
lesduur: 20 min 

lesdoelen:
 1.  Je kunt na de les uitleggen wie Pythagoras is en welke stelling hij heeft bedacht. 

 2. Je kunt na de les de stelling van Pythagoras toepassen op verschillende rechthoekige driehoeken
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundehavoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

De stelling van Pythagoras 


1 havo/vwo
lesduur: 20 min 

lesdoelen:
 1.  Je kunt na de les uitleggen wie Pythagoras is en welke stelling hij heeft bedacht. 

 2. Je kunt na de les de stelling van Pythagoras toepassen op verschillende rechthoekige driehoeken

Slide 1 - Tekstslide

De Stelling van Pythagoras

Slide 2 - Woordweb

Wat gaan we vandaag doen?

 • Korte introductie over Pythagoras 
 • Ontdekken wat de stelling van Pythagoras is 
 • Voorbeeld opgaven samen maken 
 • Zelfstandig werken 

Slide 3 - Tekstslide

Wie is Pythagoras? 
 • +/- 500 jaar v.C. 
 • Samos, Griekenland 
 • Reizen en inspiratiebron 
 • oorsprong van wiskunde in Europa 
 • School in Croton, Italië

 • Is de stelling wel van hem?

Slide 4 - Tekstslide

De stelling
Bij elke RECHTHOEKIGE driehoek is:
 oppervlakte I    +    oppervlakte II   
 =    oppervlakte III

Slide 5 - Tekstslide

Wiskundig berekenen
formule oppervlakte = lengte x breedte
vierkant --> gelijke zijden

De formule is ook te schrijven als:
a2+b2=c2

Slide 6 - Tekstslide

voorbeeldopgave
Wat is de lengte van de onbekende,
schuine zijde van deze rechthoekige
driehoek?

Slide 7 - Tekstslide

uitwerking voorbeeld opgave
a2+b2=c2
a=3
b=4
c=?
32+42=?
9+16=25
c2=25

Slide 8 - Tekstslide

uitwerking voorbeeld opgave
Dus         = 25. 

Hoe kom je nu van dat kwadraat af? 


c2

Slide 9 - Tekstslide

uitwerking voorbeeld opgaveDus de zijde is 5 cm.
c2=25
25=5

Slide 10 - Tekstslide

oppervlakte methode
Als we de voorbeeld opgave gaan 
vergelijken met de oppervlakte
methode 

Slide 11 - Tekstslide

oefenen

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

oefenopgave 1 
Bereken  de onbekende zijde 
van deze rechthoekige driehoek. 

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

oefenopgave 2
Bereken de onbekende zijde 
van deze rechthoekige driehoek.

Slide 16 - Tekstslide

Zelfstandige opgave 
Wat is de lengte van de onbekende zijde
van deze rechthoekige driehoek?
(rond af op 1 decimaal)

Antwoord opschrijven, deze vullen we
zo in bij de volgende slide!

Slide 17 - Tekstslide

Wat is de lengte van de onbekende zijde van deze rechthoekige driehoek?
(rond af op 1 decimaal)

Slide 18 - Open vraag

kort samengevat
Pythagoras uit Griekenland, grondlegger wiskunde in Europa


 

a2+b2=c2

Slide 19 - Tekstslide

lesdoelen
 Je kunt na de les uitleggen wie Pythagoras is en welke stelling hij heeft bedacht. 

Je kunt na de les de stelling van Pythagoras toepassen op verschillende rechthoekige driehoeken

Slide 20 - Tekstslide

Zelfstandig werken en huiswerk
- Zelfstandig onderstaande driehoeken maken
- Huiswerk opgave 1,2,3 van hfdst. 2.1
?

Slide 21 - Tekstslide