Ir verbs, past simple and past continuous

Past Simple and Past Continuous
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Past Simple and Past Continuous

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het rijtje van:
to go
A
go-goed-went
B
go-goes-gone
C
go-gone-went
D
go-went-gone

Slide 2 - Quizvraag

Wat is het rijtje van:
to meet
A
to meet-meeted-meeted
B
to meet-meets-met
C
to meet-met-met
D
to meet-meeted-meed

Slide 3 - Quizvraag

Wat is het rijtje van:
to break
A
to break-brok-broken
B
to break-breakt-breakt
C
to break-breaked-breaked
D
to break-broke-broken

Slide 4 - Quizvraag

Wat is het rijte van:
to write
A
to write-writed-written
B
to write-wrote-writen
C
to write-wrote-written
D
to write-writed-writed

Slide 5 - Quizvraag

Wat is het rijtje van:
to begin
A
to begin-begun-began
B
to begin-began-begon
C
to begin-begon-begun
D
to begin-began-begun

Slide 6 - Quizvraag

Hoe maak je een bevestigende zin in de past simple?
A
stam+ (e)d / ied / 3de rijtje
B
stam+(e)d / ied / 2de rijtje
C
Stam+ (e)d/ ied/ 1ste rijtje
D
stam+ (e)d / ied

Slide 7 - Quizvraag

Zet het werkwoord in de past simple:
Tom.....at his auntie last week. ( smile)
A
smilt
B
smilied
C
smiled
D
smiles

Slide 8 - Quizvraag

Zet het werkwoord in de past simple:
We all .....the party yesterday. (enjoy)
A
enjoyed
B
enjoyied
C
enjoied
D
enjoyt

Slide 9 - Quizvraag

Zet het werkwoord tussen de haakjes in de past simple:
I ....breakfast this morning. ( eat )
A
ate
B
eated
C
eats
D
was eating

Slide 10 - Quizvraag

Zet het werkwoord in de past simple:
Felix.....on the prime minister last weekend. ( spy)
A
spyd
B
spied
C
spyed
D
spyied

Slide 11 - Quizvraag

Hoe maak je een ontkennende zin in de past simple?
A
didn't + (e)d / ied/ 2de rijtje
B
didn't + stam
C
wasn't / weren't + stam+ing
D
didn't+ (e)d

Slide 12 - Quizvraag

Zet het werkwoord in de ontkennende vorm van de past simple:
We ....( not listen) to the teacher.
A
listened not
B
didn't listened
C
didn't listen
D
listen not

Slide 13 - Quizvraag

Maak de volgende zin ontkennend in de past simple
I slept well last night.
A
I slept not well last nigt.
B
I didn't sleep well last night.
C
I not slept well last night.
D
I sleep not well last night.

Slide 14 - Quizvraag

Hoe maak je een vraag in de past simple?
A
Was/ were+ onderwerp+stam+ing
B
Werkwoord+ onderwerp
C
Did+ stam
D
Did+onderwerp+stam

Slide 15 - Quizvraag

Maak de volgende zin vragend in de past simple:
He walked a mile last Wednesday.
A
Did he walk a mile last Wednesday?
B
Walked he a mile last Wednesday?
C
Did he walked a mile last Wednesday?
D
Does he walk a mile last Wednesday?

Slide 16 - Quizvraag

Maak de volgende zin vragend in de past simple
Kevin built his own house last year.
A
Built Kevin his own house?
B
Did Kevin built his own house?
C
Build kevin his own house?
D
Did Kevin build his own house?

Slide 17 - Quizvraag

Hoe maak je een bevestigende zin in de past continuous?
A
was+ stam+ing
B
were + stam + ing
C
was / were + ing
D
was / were+ stam+ ing

Slide 18 - Quizvraag

Je gebruikt de past continuous voor dingen die...
A
al een tijdje bezig waren in het verleden.
B
afgelopen zijn
C
saai zijn.
D
Nog steeds gaande zijn.

Slide 19 - Quizvraag

Vaak vertaal je zinnen in de past continuous met ....
A
ben/ is/ zijn aan het..
B
was / waren aan het...
C
zaten te...
D
zat te...

Slide 20 - Quizvraag

Vul de past continuous van het werkwoord in.
You .....to Kim when Felix came in ( talk)
A
was talking
B
talked
C
were talked
D
were talking

Slide 21 - Quizvraag

Wat al een tijdje bezig was moet in de past continuous en wat plotseling / tegelijkertijd plaats vond moet in de....
A
present simple
B
past continuous
C
past simple
D
present continuous

Slide 22 - Quizvraag

Vul de past continuous in.
We....a blast at Tom's party when it suddenly ended. (have)
A
were haveing
B
was having
C
had
D
were having

Slide 23 - Quizvraag

Past simple / Past continuous
I ....( break) my mirror while I ...( park) my car.
A
breaked / was parking
B
broke / was parking
C
broke / were parking
D
break / am parking.

Slide 24 - Quizvraag

Past simple / Past Continuous
He .... (listen) to music when his mother ...(call) him
A
listened / was calling
B
were listening / called
C
is listening / calls
D
was listening / called

Slide 25 - Quizvraag

past simple / past continuous
While I ...( study) my sister suddenly ( knock) on the door.
A
was studying / knocked
B
were studying / knocked
C
studied / knocked
D
studied / was knocking.

Slide 26 - Quizvraag