cross

Lesstof internationale ontwikkelingen

Internationale ontwikkelingen
Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen
H7: Nederland handelsland
H8: Welvaart wereldwijd?
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
Economievmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Internationale ontwikkelingen
Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen
H7: Nederland handelsland
H8: Welvaart wereldwijd?

Slide 1 - Tekstslide

H7: Nederland handelsland
Paragraaf 7.1
Ik kan..
..uitleggen wat export voor Nederland oplevert
..uitleggen wat wederuitvoer is
..vier redenen om te importeren benoemen
..uitleggen wat een betalingsbalans is
..uitleggen welke invloed de wisselkoers op de handel heeft


Slide 2 - Tekstslide

Exporteren
Exporteren --> verkopen van goederen aan het buitenland.
Wederuitvoer --> Eerst invoeren, kort bewerken en door verkopen
aan het buitenland. Zuid Koreaanse auto’s aanpassen aan
de Europese markt.

Voordelen Export:

Slide 3 - Tekstslide

Importeren
Importeren --> het invoeren van producten uit het buitenland

Vier redenen om te importeren:
Prijs = goedkoper
Kwaliteit = beter product
 Klimaat = andere weersomstandigheden
Grondstoffen= andere grondstoffen

Slide 4 - Tekstslide


Export

Import
Betalingsbalans
Overzicht van alle ontvangsten uit het buitenland en alle betalingen aan het buitenland.    Meer export dan import --> overschot
                          Meer import dan export --> tekort

Slide 5 - Tekstslide

Invloed wisselkoers op de handel

Slide 6 - Tekstslide

H7: Nederland handelsland
Paragraaf 7.2
Ik kan..
..uitleggen hoe de EU zorgt voor een interne markt
.. voordelen van de EMU benoemen
..het verschil uitleggen tussen de EU en de EMU
..de drie belangrijkste taken van het ECB benoemen

Slide 7 - Tekstslide

Europese Unie
Interne markt = gemeenschappelijke markt, voor de handel zijn de alle grenzen
 tussen de lidstaten vervallen en is er vrij verkeer van (open
grenzen): 

Goederen en diensten = import & export
Personen = reizen, werken & wonen
Kapitaal (geld) = sparen, lenen, investeren of beleggen

Slide 8 - Tekstslide

Europese Monetaire Unie
Alle landen met de Euro.

Voordelen:
1. Prijzen zijn eenvoudig met elkaar
te vergelijken.
2. Geen wisselkosten

Slide 9 - Tekstslide

Verschil  EU              &                         EMU

Slide 10 - Tekstslide

Europese Centrale Bank
Taken ECB:
- Waarde van de Euro bewaken, prijsstabiliteit.
- Hoogte van de rente vaststellen
- In omloop brengen van nieuwe biljetten
Prijsstabiliteit --> wanneer er te hoge inflatie is daalt je koopkracht. Het is belangrijk dat de Euro zijn koopkracht behoudt.

Slide 11 - Tekstslide

H7: Nederland handelsland
Paragraaf 7.3 en 7.4
Ik kan..
..uitleggen waarom landen protectiemaatregelen gebruiken
..de vier belangrijkste protectiemaatregelen uitleggen
..uitleggen waarom landen protectiemaatregelen willen afschaffen
..vier mogelijkheden benoemen hoe NL concurrerend kan zijn en blijven

Slide 12 - Tekstslide

Protectiemaatregelen
Productie en werkgelegenheid van bedrijven in de EU beschermen tegen concurrentie van buitenaf

Slide 13 - Tekstslide
Invoerrechten 
belasting op producten uit het buitenland 

Contingentering / importquota  maximum stellen aan invoer van producten uit het buitenland 

Invoerverbod 
bepaalde buitenlandse producten mogen niet worden ingevoerd
Exportsubsidies
subsidie geven aan bedrijven op exportproducten

Exportverbod:
Bepaalde binnenlandse producten mogen niet worden uitgevoerd.
Import
Export

Slide 14 - Tekstslide

Afschaffen protectie?

Door het afschaffen van protectiemaatregelen bevorder je de vrijhandel. Hierdoor zijn er meer en goedkopere producten beschikbaar.

Slide 15 - Tekstslide

Sterke internationale concurrentiepositie
Nederland is in staat om beter en/of goedkoper te produceren.

Je hebt dan goede kwaliteit goederen en diensten hebben tegen aantrekkelijke prijs.

Dit kan door goed onderwijs, goede infratstructuur, goede gezondheidszorg en voldoende investeringen in innovaties.

Slide 16 - Tekstslide

Uitlegfilmpjes

Slide 17 - Tekstslide

H8: Welvaart wereldwijd
Paragraaf 8.1 en 8.2
Ik kan..
..vijf mogelijkheden noemen om welvaart met elkaar te vergelijken
..vijf kenmerken van een ontwikkelingsland benoemen
..uitleggen wat een ruilvoet is en hoe een land dat kan beïnvloeden
..uitleggen wat een monocoltuur is
..drie oorzaken van onderontwikkeling benoemen en uitleggen
..uitleggen wat de gevolgen van economische achterstand zijn

Slide 18 - Tekstslide

Welvaart vergelijken
Inkomen per hoofd van de bevolking
Inkomensverdeling
Hoogte van de prijzen
Omvang informele productie
Aanwezigheid collectieve voorzieningen 

Slide 19 - Tekstslide

Kenmerken ontwikkelingsland
Laag inkomen per hoofd van de bevolking
Ongelijke inkomensverdeling
Veel werkloosheid
Ondervoeding
Snelle bevolkingsgroei
Analfabetisme
Beperkte technische ontwikkeling
Eenzijdige economische structuur

Slide 20 - Tekstslide

Ruilvoet
Ruilvoet geeft aan hoeveel een land moet exporteren om een bepaalde hoeveelheid te kunnen importeren.

Slide 21 - Tekstslide

Monocultuur
Een land dat voor exportinkomsten sterk afhankelijk is 
van slechts één of enkele producten.
Nadeel: Daling van prijzen zorgt voor ruilvoetslechtering (zie vorige dia)

Slide 22 - Tekstslide

Oorzaken onderontwikkeling


Gebrek aan goed onderwijs
Slechte infrastructuur
Protectiemaatregelen
Grote schulden
Conflicten en corrupte regeringen

Slide 23 - Tekstslide

Economische achterstand
Veel ontwikkelingslanden zitten in een vicieuze cirkel.

Slide 24 - Tekstslide

H8: Welvaart wereldwijd
Paragraaf 8.3 en 8.4
Ik kan..
..uitleggen waarom vrijhandel bevorderlijk is voor ontwikkelingslanden
..twee vormen van ontwikkelingssamenwerking benoemen en uitleggen
..uitleggen waarop Nederland de ontwikkelingssamenwerking zich richt
..benoemen hoe Nederland ontwikkelingslanden steunt

Slide 25 - Tekstslide

Vrijhandel
Door vrijhandel (er zijn dan geen protectiemaatregelen) kunnen ontwikkelingslanden zonder belemmeringen exporteren. Hieroor zullen de exportinkomsten toenemen.


Slide 26 - Tekstslide

Ontwikkelingssamenwerking
Rijke landen helpen ontwikkelingslanden

Slide 27 - Tekstslide

Ontwikkelingssamenwerking vanuit Nederland
De ontwikkelingssamenwerking richt zich op duurzame econmische groei.

Slide 28 - Tekstslide

Wat doet NL aan ontwikkelingssamenwerking
VN norm = de doelstelling van de VN is dat alle landen 0,7% van het
 nationaal inkomen besteden aan ontwikkelingssamenwerking

Subsidie = de Nederlandse overheid geeft subsidie aan
Nederlandse
bedrijven die investeren in fabrieken of
andere bedrijven in ontwikkelingslanden.
Hierdoor wordt werkgelegenheid 
 gecreëerd en neemt de welvaart in het
ontwikkelingsland toe.

Slide 29 - Tekstslide

Uitlegfilmpjes

Slide 30 - Tekstslide