hst 7 paragraaf 3 "veilig werken met stoffen"

hst 7.3 "veilig werken met stoffen"
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

hst 7.3 "veilig werken met stoffen"

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
  • Je kunt beschrijven hoe je om moet gaan met gevaarlijke stoffen en wat je moet doen als je gevaarlijk stoffen binnen krijgt.
  • Je kunt beschrijven welke informatie op etiketten en veiligheidskaarten van gevaarlijke stoffen staat.
  • Je kunt pictogrammen/gevarensymbolen herkennen. 
  • Je kunt regels benoemen die je moet opvolgen bij het gebruik van gevaarlijke stoffen.
  • Je kunt regels benoemen die die voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen. 

Slide 2 - Tekstslide

GHS symbolen
Op sommige stoffen staan pictogrammen om je te waarschuwen dat het werken met een stof gevaarlijk kan zijn. Deze pictogrammen heten GHS symbolen.
In de volgende filmpjes wordt de betekenis van elk symbool uitgelegd.
Neem de tabel op de volgende dia over in je schrift.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Voorkennis
Heb jij al eens een giftige stof binnen gekregen die levensbedreigend was of kon worden ?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Gevarensymbolen

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

H- en P- Zinnen
H - Hazard oftewel gevaar
P - Precaution, voorzorgsmaatregel


Slide 15 - Tekstslide

Veiligheidskaart

Slide 16 - Tekstslide

Afval
door productie onstaat afval

sommige afval veroorzaakt milieuschade in grond, water of lucht.

Slide 17 - Tekstslide

Klein chemisch afval (KCA)

KCA is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen.

Het moet apart worden ingeleverd bij de chemokar of milieuterrein

Slide 18 - Tekstslide