Management les 2 organisaties

Welkom!
Management

1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
LeidinggevenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Welkom!
Management

Slide 1 - Tekstslide

Doel van vandaag
 • Je kent de verschillende beslissingsniveaus
 • Je kent de taken van een manager
 • Je kent de begrippen span of control en scope of control
 • Je herkent de cultuur van een organisatie
 • Je kunt een organigram aflezenSlide 2 - Tekstslide

Agenda
 • Theorie & opdracht: beslissingsniveaus
 • Theorie & opdracht: Taken van de manager
 • Theorie & opdracht: 'Hoeveel kan je aan?'
 • Theorie & opdracht: organisatiecultuur
 • Theorie en opdracht: organisatiestructuur
 • Terugblik op de les

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je al?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Wat is staf?

Slide 6 - Tekstslide

Theorie beslissingsniveaus

Slide 7 - Tekstslide

Management
Richting geven aan inspanning van mensen en middelen zodat vastgestelde doelen worden behaald

Slide 8 - Tekstslide

Teks
?
?
?
strategisch management
tactisch management
operationeel management

Slide 9 - Sleepvraag

Tekst

Slide 10 - Tekstslide

Theorie Taken van de manager

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

1.3 Taken van een manager
Lees paragraaf 1.3 
Noteer de belangrijkste steekwoorden 
timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide

1.3 Taken van een manager
Lees paragraaf 1.3 
Wissel uit!
timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

Welke 5 taken zijn er
volgens Henri Fayol
A
Vooruitzien, organiseren, bevelen, opdrachten geven, polariseren, checken
B
organiseren, vooruitzien, opdrachten geven, polariseren, controleren
C
vooruitzien, opdrachten geven, organiseren, controleren en coördineren
D
vooruitzien, opdrachten geven, organiseren, controleren en Instrueren

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Alle coördinerende werkzaamheden behoren tot de dirigerende
managementtaak.
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Vooruitzien houdt onder andere in dat managers doelstellingen formuleren
voor het bedrijf.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag

Theorie "Hoeveel kun je aan"

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide


Spanwijdte/span of control:
Het aantal directe medewerkers aan wie een manager leidinggeeft

Spandiepte/depth of control:
Het aantal niveaus in de organisatie waaraan een manager leidinggeeft

Slide 25 - Tekstslide

Een manager transport & logistiek geeft leiding aan 3 teamleider, 1 hr medewerk, 1 expeditie. Wat is de spanwijdte?

Slide 26 - Open vraag

Omspanningsvermogen?

Slide 27 - Woordweb

Scope of control/omspanningsvermogen
 • hoe ingewikkeld de werkzaamheden zijn
 • letterlijke en figuurlijke afstand binnen de organisatie
 • kwaliteit van medewerkers en managers
 • aantal controlemiddelen
 • kwaliteit van controlemiddelen

Slide 28 - Tekstslide

Wat gebeurt er als de spanwijdte groter is dan omspanningsvermogen?

Slide 29 - Open vraag

Theorie Organisatiecultuur

Slide 30 - Tekstslide

Organisatiecultuur
Machtscultuur -> hoge samenwerkingsgraad, lage machtsspreiding/ top down -> baas neemt beslissingen
Taakcultuur -> hoge samenwerkingsgraad, hoge machtsspreiding/ bottum up -> alles moet wijken voor de taak
Persoonscultuur -> lage samenwerkingsgraad, hoge machtsspreiding/ bottum up -> persoonlijke ontwikkeling centraal
Rolcultuur -> lage samenwerkingsgraad, lage machtsspreiding/ top down -> regels en procedures belangrijker dan de mensen

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

De organisatiecultuur van deze vishandel is inmiddels onderdeel van een trainingsmethode. Bij welke organisatiecultuur zou jij die indelen? Verklaar je antwoord
A
Machtscultuur
B
Taakcultuur
C
Rollencultuur
D
Personencultuur

Slide 33 - Quizvraag

Theorie Organisatiestructuur

Slide 34 - Tekstslide

Organogram
schematische weergave van een organisatiestructuur

Lijnorganisatie, lijn-staforganistatie, projectorganisatie, matrixorganisatie

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

opdracht: teken een organogram
Horeca-supply is een franchiseorganisatie die haar aangesloten ondernemers veel service biedt. Het hoofdkantoor in Amsterdam heeft de volgende functies:
Manager Inkoop , Manager Verkoop,   Manager Logistiek 
Assistent-manager Inkoop, Rayonmanagers,  Assistent-manager Logistiek, Directie,   Directiesecretaresse,   Hoofd Financiële Administratie 

Slide 40 - Tekstslide

Goal!
 • Je kent de verschillende beslissingsniveausSlide 41 - Tekstslide

Een logistiek manager heeft ontslag genomen. De directie vervangt hem per direct door een interim manager. Wat voor beslissing is dit?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 42 - Quizvraag

Op welk managementlaag worden beslissingen genomen op beleidsniveau?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 43 - Quizvraag

Goal!
Je kent de begrippen span of control en scope of control 
Slide 44 - Tekstslide

Als de spanwijdte groter is dan scope of control dan kan de manager ziek worden?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 45 - Quizvraag

Goal!
 
Je herkent de cultuur van een organisatie 
Slide 46 - Tekstslide

Welke 4 organisatieculturen zijn er?

Slide 47 - Open vraag

Goal!

Je kunt een organigram aflezenSlide 48 - Tekstslide

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij elke medewerker slechts één chef kent?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 49 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij er speciale medewerkers zijn die leidinggevenden gevraagd en ongevraagd adviseren?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 50 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij medewerkers eigenlijk altijd in wisselende samenstellingen samenwerken met collega’s van andere afdelingen?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 51 - Quizvraag

Bedankt voor 
je aandacht 
je inzet
het netjes achterlaten van de klas

Slide 52 - Tekstslide