5.2 Soorten reacties

5.2 Soorten reacties
Kennen: ontleding (fotolyse, elektrolyse, thermolyse), verbranding, vorming, reactieschema

Kunnen: soort reactie herkennen, reactieschema maken

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

5.2 Soorten reacties
Kennen: ontleding (fotolyse, elektrolyse, thermolyse), verbranding, vorming, reactieschema

Kunnen: soort reactie herkennen, reactieschema maken

Slide 1 - Tekstslide

Een chemische reactie geven we weer in een reactieschema:
beginstof (fen) --> reactieproduct (en)

Voorbeeld:
Methaan reageert met zuurstof. Er ontstaan koolstofdioxide en water.

Wat zijn de beginstoffen?
Wat zijn de reactieproducten?

Reactieschema:
 • methaan + zuurstof --> koolstofdioxide + water

Slide 2 - Tekstslide

In een reactieschema geven we ook de toestandsaanduiding:
(s), (l), (g) of (aq)

Vorig voorbeeld:
Het gas methaan reageert met zuurstof. Er ontstaan koolstofdioxide en water.

In een reactieschema geven we ook de toestandsaanduiding:
(s), (l), (g) of (aq)

Vorig voorbeeld:
Het gas methaan reageert met zuurstof. Er ontstaan de gassen koolstofdioxide en water.

 • Reactieschema:
  methaan (g) + zuurstof (g) --> koolstofdioxide (g) + water (g)

Slide 3 - Tekstslide

Even oefenen...

Slide 4 - Tekstslide

Wanneer ijzer roest (waarvoor zuurstof en water nodig is), ontstaat er vast roest. Geef het reactieschema
A
roest (s) -> ijzer (s) + zuurstof (g) + water (l)
B
ijzer (s) + zuurstof (g) + water (l) -> roest (s)
C
ijzer (s) -> roest (s) + zuurstof (g) + water (l)
D
roest (s) + zuurstof (g) -> ijzer (s) + water (l)

Slide 5 - Quizvraag

De gasvormige stoffen waterstof en zuurstof ontstaan na ontleding van vloeibaar water na geleiding met stroom. Geef het reactieschema
A
water (l)-> waterstof (g) + zuurstof (g)
B
water (l) + waterstof (g) -> zuurstof (g)
C
waterstof (g) + zuurstof (g) -> water (l)
D
zuurstof (g) -> water (l) + waterstof (g)

Slide 6 - Quizvraag

Vast zilverchloride wordt ontleed door licht in vast zilver en gasvormig chloor. Geef het reactieschema.
A
zilver (s) + chloor (g) -> zilverchloride (s)
B
zilverchloride (s) + zilver (s) -> chloor (g)
C
zilver (s) -> zilverchloride (s) + chloor (g)
D
zilverchloride (s) -> zilver (s) + chloor (g)

Slide 7 - Quizvraag

Wanneer hout wordt verbrandt, is er zuurstof nodig en ontstaan er de gassen koolstofdioxide en water. Geef het reactieschema.
A
hout (s) + zuurstof (g) -> koolstofdioxide (g) + water (g)
B
koolstofdioxide (g) + water (g) -> hout (s) + zuurstof (g)
C
hout (s) -> koolstofdioxide (g) + water (g)
D
koolstofdioxide (g) + water (g) -> hout (s)

Slide 8 - Quizvraag

Soorten reacties
 • Ontledingsreacties
           Fotolyse
           Elektrolyse
           Thermolyse
 • Verbrandingsreacties
 • Vormingsreacties

Slide 9 - Tekstslide

Ontledingsreacties
Wat betekent 'Ontleden'?

Slide 10 - Tekstslide

Ontledingsreactie
Er wordt 1 stof ontleed (uit elkaar getrokken), dus er is altijd 1 beginstof (1 stof voor de pijl). De stof die wordt ontleed, is een ontleedbare stof (=verbinding).
Stoffen die niet te ontleden zijn, zijn niet-ontleedbare stoffen (=element)
Dit kost energie:
 • licht nodig --> FOTOLYSE
 • elektriciteit nodig --> ELEKTROLYSE
 • warmte nodig (=verhitting) --> THERMOLYSE

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Is dit een ontledingsreactie?
water -> waterstof + zuurstof
A
ja
B
nee

Slide 13 - Quizvraag

Is dit een ontledingsreactie?
methaan + zuurstof -> koolstofdioxide + water
A
ja
B
nee

Slide 14 - Quizvraag

water wordt ontleed door middel van elektriciteit. Hoe heet deze ontledingsreactie?
A
fotolyse
B
elektrolyse
C
thermolyse

Slide 15 - Quizvraag

Wat is een thermolyse?
A
verbranding
B
verhitting
C
ontleding door middel van warmte
D
ontleding door middel van licht

Slide 16 - Quizvraag

Verbrandingsreactie
Een reactie met zuurstof en er ontstaan oxides (oxide = verbinding met zuurstof). Dus zuurstof ALTIJD voor de pijl!

koper + zuurstof --> koperoxide
magnesium + zuurstof --> magnesiumoxide
ijzer + zuurstof --> ijzeroxide
waterstof + zuurstof --> waterstofoxide
koolstof + zuurstof --> koolstofdioxide
zwavel + zuurstof --> zwaveldioxide

Slide 17 - Tekstslide

Verbrandingsreactie
Niet altijd met vuurverschijnselen!

Welke verbranding ken je zonder vuurverschijnselen?

Slide 18 - Tekstslide

Vormingsreactie
Vanuit 2 of meer beginstoffen ontstaan 1 of meerdere reactieproducten

VB:
natrium + chloor --> natriumchloride 

Slide 19 - Tekstslide

Samengevat
Reactieschema: beginstof(fen) --> reactieproduct(en)

Soorten chemische reacties:
 • ontleding: 1 beginstof
       met licht = fotolyse, met elektriciteit = elektrolyse,
       met warmte = thermolyse
 • verbranding: zuurstof nodig
 • vorming: 2 of meer beginstoffen waarvan geen zuurstof 

Slide 20 - Tekstslide

Welke van onderstaande is een verbrandingsreactie?
A
suiker --> koolstof + waterstof
B
suiker + zuurstof --> koolstofdioxide + water
C
natrium + chloor --> natriumchloride
D
alle drie

Slide 21 - Quizvraag

Welke van onderstaande is een vormingsreactie?
A
suiker --> koolstof + waterstof
B
suiker + zuurstof --> koolstofdioxide + water
C
natrium + chloor --> natriumchloride
D
alle drie

Slide 22 - Quizvraag

De ontleding van suiker gebeurt door middel van warmte. Hoe heet deze ontleding?
A
fotolyse
B
thermolyse
C
elektrolyse
D
verbranding

Slide 23 - Quizvraag

Aantekening

Slide 24 - Tekstslide