Hoofdstuk 6: De kunstenaar en zijn publiek: actie en reactie

Hoofdstuk 6: De kunstenaar en zijn publiek: actie en reactie
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstbeschouwingSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 6: De kunstenaar en zijn publiek: actie en reactie

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat zie je hier?

Slide 3 - Open vraag

 • Welke evolutie in de relatie tussen kunstenaar en publiek staat centraal op de foto?
 • Wat denk je zelf van de vele camera’s op concerten en festivals? Is dat aanvaardbaar? Storend? Beïnvloedt dat de beleving?
 • Is er ook een evolutie in die relatie merkbaar bij de andere kunstvormen?
 • Kan er sprake zijn van kunst als er geen toeschouwers zijn? 
 • In hoeverre mag een toeschouwer invloed uitoefenen op een kunstwerk? Is het kunstwerk dan nog wel van de kunstenaar?

Slide 4 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Ik denk na over de interactie tussen kunstenaar, het werk en de toeschouwer.
 • Ik kan een voorbeeld geven van interactie die bewondering of weerstand opriepen. 
 • Ik kan het begrip receptie omschrijven.
 • Het begrip 'conventies' in verband brengen met 'weerstand'.

Slide 5 - Tekstslide

Actie en reactie pp 95
Het delen van kunstwerk zorgt voor interactie tussen kunstenaar, werk en toeschouwer
Receptie = de manier waarop de toeschouwer een kunstwerk opneemt en erop reageert.
2 vormen van interactie:
 1. Bewondering
 2. Weerstand

Slide 6 - Tekstslide

Bewondering: Jan van Eyck
 • succes en aanzien bij leven
 • Waarom? (zie verwerking: tip 'details, kleuren, perfectioneerde de olieverftechniek)
 •  periode van opleving van kunst
 • Giorgio Vasari 'Het leven van de uitmuntendste Italiaanse schilders, beeldhouwers en architecten van Cimabue tot onze tijd'

Slide 7 - Tekstslide

Weerstand: Eduard Manet
 • Salon: jaarlijkse kunstententoonstelling in Parijs 17de-19de E
 • 'De absintdrinker' en Déjeuner sur l'herbe' van Manet
 • Conventies: de verwachte of gangbare manieren van handelen binnen een groep of kunst, ...

Slide 8 - Tekstslide

Verwerking
Bookwidgets 'bewondering en weerstand binnen kunst'

Slide 9 - Tekstslide

Geef een voorbeeld van een werk dat bij publiek bewondering opriep.

Slide 10 - Open vraag

Geef een voorbeeld van een werk dat bij publiek weerstand opriep.

Slide 11 - Open vraag

Wat betekent het woord 'receptie' in context van kunst?
A
Een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis.
B
Een plek waar je kunt inchecken in een hotel.
C
De manier waarop kunstwerken worden ontvangen en geïnterpreteerd.
D
Een boek met instructies om een gerecht te bereiden.

Slide 12 - Quizvraag

Wat zijn conventies in de context van kunst?
A
Abstracte kunststromingen in de 20e eeuw.
B
Traditionele schildertechnieken uit de Renaissance.
C
Gedeelde afspraken over vorm en inhoud.
D
Unieke expressie van individuele kunstenaars.

Slide 13 - Quizvraag

Hoe beïnvloeden conventies kunstuitingen?
A
Ze bepalen de verwachtingen van het publiek.
B
Ze beperken de creativiteit van de kunstenaar.
C
Ze zorgen voor financiële steun van de overheid.
D
Ze leiden tot uniforme en saaie kunstwerken.

Slide 14 - Quizvraag

Wat is het doel van het doorbreken van conventies in de kunst?
A
Het uitdagen van bestaande normen en waarden.
B
Het verkrijgen van commercieel succes als kunstenaar.
C
Het creëren van traditionele kunstwerken voor musea.
D
Het vermijden van kritiek van kunstcritici.

Slide 15 - Quizvraag