5.5 verbranding en milieu

fossiele brandstoffen
aardgas                                                                                 
aardolie                                                                                                                                                                 
steenkool 
bruinkool
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

fossiele brandstoffen
aardgas                                                                                 
aardolie                                                                                                                                                                 
steenkool 
bruinkool

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Fotosynthese
 water + koolstofdioxide -------------> glucose + zuurstof

6H2O(l)+6CO2(g)>C6H12O6(s)+6O2(g)
zonlicht
chlorofyl (bladgroenkorrels)
energie-arm      energie-arm                                      energie-rijk 

Slide 3 - Tekstslide

trage koolstofkringloop
biobrandstoffen
snelle koolstofkringloop
fossiele brandstoffen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

CO2         

                H2O              SO2

                                NOx

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende oxiden:

Slide 6 - Tekstslide

Verzuring
 • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren.
 • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren.

Slide 7 - Tekstslide

NOx en SO2
 • NOx = NO, NO2, NO3
 • N2 uit de lucht (78%)

 • Zwavel (S) uit zwavelhoudende brandstoffen: zware stookolie (schepen) en  steenkool (elektriciteitscentrales)

Slide 8 - Tekstslide

zwavelzuur
salpeterzuur

ZURE REGEN


Slide 9 - Tekstslide

Zure regen

 • NOx reageert met water tot HNO3 (salpeterzuur)

 • S reageert met water tot H2SO4 (zwavelzuur)

Slide 10 - Tekstslide

de katalysator in de uitlaat

om in stikstof (N2) en

zet het schadelijke NOx en CO

koolstofdioxide (CO2)

Slide 11 - Tekstslide

Om de uitstoot van SO   te

olieconcerns het element

verminderen, halen de

S uit de brandstof

2

Slide 12 - Tekstslide

Fijnstof

 • Deeltjes < 10 micrometer

 • Tast luchtwegen aan

 • Voorkomen door filters

Slide 13 - Tekstslide

Smog
 • SMoke + fOG = SMOG

 • Ontstaat bij "drukkend", windstil weer

 • Lijkt op mist maar wordt niet veroorzaakt door gecondenseerde waterdamp maar door kleine schadelijke deeltjes

Slide 14 - Tekstslide