cross

past continuous

Past continuous
Je gebruikt de past continuous om aan te geven dat je ergens mee bezig was op een bepaald moment in het verleden. Je zegt dus dat je iets aan het doen was.
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Past continuous
Je gebruikt de past continuous om aan te geven dat je ergens mee bezig was op een bepaald moment in het verleden. Je zegt dus dat je iets aan het doen was.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Je gebruikt de past continuous dus alleen als je kunt zeggen dat je iets aan het doen was.
The math teacher was giving a test
The principal was sitting in his office

Slide 3 - Tekstslide

the coach was playing basketball
The gardener was cutting bushes

Slide 4 - Tekstslide

Je maakt de past continuous door was of were voor het werkwoord te zetten en –ing er achter

I was sleeping
You were living
He/she/it was swimming
We were going
You were doing
They were having

Slide 5 - Tekstslide

Peter .........(to learn) French when the geography teacher was killed
A
were learning
B
learns
C
was learning
D
learned

Slide 6 - Quizvraag

Mary ........(to eat) a sandwich when the geography teacher was killed
A
were eating
B
was eating
C
eated
D
eating

Slide 7 - Quizvraag

Mary and Peter ..........(to talk)in class when the geography teacher was killed
A
was talking
B
talking
C
were talking
D
talked

Slide 8 - Quizvraag

I  .................  a party for my birthday (to have)
Peter  ....................  for his keys (to look)
Rachel ..................   a song for his birthday (to sing)
My  parents...................... to London (to drive)
was having
was looking
was singing
were singing
were having
were looking
was driving
were driving

Slide 9 - Sleepvraag

Als een werkwoord uit 1 lettergreep bestaat met 1 klinker in het midden, verdubbelt de klinker
To swim – he was swimming
To hit – we were hitting


to get - he was getting hit by the door

Slide 10 - Tekstslide

The lunchlady ........(to make)lunch when the geography teacher was killed
A
were makeing
B
was makeing
C
were making
D
was making

Slide 11 - Quizvraag

he ..............(to skip) class when the geography teacher was killed
A
were skiping
B
was skiping
C
were skipping
D
was skipping

Slide 12 - Quizvraag

Ontkenningen:                                                         
I wasn’t talking
You weren’t looking
She wasn’t driving
We weren’t walking
You weren’t singing
They weren’t listening

zet not of 't achter was of were

Slide 13 - Tekstslide

Boris (learn) English?
A
was Boris learning
B
were Boris learning
C
was Boris learn
D
Boris was learning

Slide 14 - Quizvraag

They (not swim) in the lake
A
weren't they swimming
B
they weren't swimming
C
wasn't they swimming
D
they wasn't swimming

Slide 15 - Quizvraag

your father (repair) the car?
A
were your father repairing
B
your father was repairing
C
was your father repairing
D
your father were rpairing

Slide 16 - Quizvraag

I (not read) a magazine
A
I wasn't reading
B
I weren't reading
C
wasn't I reading
D
weren't I reading

Slide 17 - Quizvraag

I  .................  something very hard (to hit)
Peter  ....................  in the pool (to swim)
Rachel ..................   a party (to have)
My  parents...................... in Spain last year (to live)
was hitting
was swimming
was  having
was haveing
was hiting
was swiming
were liveing
were living

Slide 18 - Sleepvraag

Slide 19 - Video

Past continuous + Past Simple

Als je ergens mee bezig was in de verleden tijd en iets anders gebeurt er tussendoor.1
was of were en het ww + ing voor waar dat waar je mee bezig bent.
bv je bent aan het tv kijken/ eten 
2
ww + ed (of 2e rijtje van de onr ww) voor wat er
tussendoor komt - iemand belt op bv

Slide 20 - Tekstslide

Je was al tv aan het kijken op het 
 moment dat er werd gebeld.

Slide 21 - Tekstslide

the principal was sitting in the office when someone killed the math teacher
the coach was playing basketball when someone killed the math teacher
the gardener was cutting bushes when someone killed the math teacher

Slide 22 - Tekstslide

When I (to phone).......... they (to play) ................monopoly
A
was phoning - were playing
B
phoned - were playing
C
phoned - played
D
was phoning - played

Slide 23 - Quizvraag

He (to watch)............... the news when the TV set(to break down)..........
A
was watching - was breaking down
B
watched - was breaking down
C
was watching - broke down
D
watched - broke down

Slide 24 - Quizvraag

When Mike (to have).............a bath, the geyser (to explode)..................
A
was having - exploded
B
was having - was exploding
C
had - was exploding
D
had - exploded

Slide 25 - Quizvraag

Yesterday Susan ……....(to walk) along the road when she ……… (to meet) Peter.
A
was walking - met
B
was walking - was meeting
C
walked - was meeting
D
walked - met

Slide 26 - Quizvraag

Als twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden en ongeveer even lang duren gebruik je twee keer de past continuous.
Er staat dan meestal while in de zin.

Slide 27 - Tekstslide

while the coach was playing basketball the caretaker was sweeping the hall
the lunchlady was serving food while the principal was sitting in his office
the history teacher was starting his lesson while the gardener was cutting the bushes

Slide 28 - Tekstslide

Fred (to sleep).............while
Jenny (to watch)............... a movie.
A
slept - watched
B
slept - was watching
C
was sleeping - watched
D
was sleeping - was watching

Slide 29 - Quizvraag

Tom (to make).............. a phone call while Don (to have).......... a bath.
A
was making - was having
B
made - had
C
was making - had
D
made - was having

Slide 30 - Quizvraag

You (to do)....... your homework while
George (to get) .......... ready to go out.
A
were doing - was geting
B
was doing - was getting
C
were doing - was getting
D
was doing - was geting

Slide 31 - Quizvraag

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Bijwoorden van Frequentie
woorden die aangeven hoe vaak je iets doet

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Waar staan deze woorden in een zin?

Slide 38 - Tekstslide

De bijwoorden van frequentie 
(bv. always, usually, regurlarly, sometimes, rarely, seldom, never) staan voor het werkwoord.

Behalve .............

Slide 39 - Tekstslide

Bij de werkwoorden :
Am/ are/ is/ was / were zetten 
we het bijwoord van Frequentie 
achter het werkwoord

He is never late
She was always happy

Slide 40 - Tekstslide